IJHE Üye Girişi International Journal Of Humanities and Education (Member Login)

Username: Password : Şifremi Unuttum Forgot your password?

IJHE Issue

Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10

Dergi Kapağı

Editor: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2019
 Ilhama GASIMZADE  
2017 Turkish Referendum: Did Turkey’s “better educated” vote “No”?
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:1-9
Detail/Özet/Abstract (273 )     |      Full Text (186 ) Hasan KETTANEH, Victoria HANDFORD  
The Promising Practices of Glocalization in Canadian Higher Education
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:10-38
Detail/Özet/Abstract (225 )     |      Full Text (842 ) İsmail GÖRKEM  
Türk Folklor Araştırma Tarihinde Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti ve Baha Said Bey’in Yeri
The Place of National Education Society and Baha Said Bey in the Turkish Folklore Research History
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:39-56
Detail/Özet/Abstract (214 )     |      Full Text (123 ) Onur TARLACI  
Kö/ül Tegin Yazıtında Geçen Fiillerin Tıva Türkçesinde Durumu
In Tuva Turkish Status of the Verb In the Kö/ül Tegin Monument
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:57-76
Detail/Özet/Abstract (222 )     |      Full Text (138 ) Mehmet UYMAZ, Hüseyin ÇALIŞKAN  
Öğretmen Yapımı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Soru Türleri ve Kapsam Geçerliğine Göre İncelenmesi
An Investigation on the Teacher-Made Social Studies Course Exam Questions in Terms of the Type of the Questions and Content Validity
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:77-113
Detail/Özet/Abstract (227 )     |      Full Text (155 ) Filippou, F., Douka, St.,Rokka, St., Pitsi, A., Masadis, G.  
Satisfaction Levels of Participants of Greek Dance Lessons: HowParticipation in Dance Performance and Age Differentiate it
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:114-125
Detail/Özet/Abstract (198 )     |      Full Text (126 ) Volkan VAROL, Elif GÜLMEN,Banu YENER, Sümeyye GÜLER, Damla YÜZÜCÜ  
Resimli Hikâye Kitaplarının Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Kuralları Uygulayabilme Becerilerine Etkisi
The Effect of Illustrated Story Books on the Preschool Children’s Ability to Apply Rules
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:126-143
Detail/Özet/Abstract (205 )     |      Full Text (128 ) Elizabeth GARİRA  
A Proposed Process Model for Developing a School Self-Evaluation Framework
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:144-163
Detail/Özet/Abstract (205 )     |      Full Text (120 ) Hatem TÜRK  
Bir Coğrafyanın Kaderi Arif Nihat Asya’dan Hasan Hüseyin Korkmazgil’e
The Fate of a Geography Arif Nihat Asya to Hasan Huseyin Korkmazgil
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:164-179
Detail/Özet/Abstract (202 )     |      Full Text (151 ) Olcay SALTIK  
“Şiirimi Kedi Kaptı” Adlı Şiir Kitabında Çocuk Gerçekliği
Child Reality in the Poetry Book Named "My Poem was Grabbed by A Cat”
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:180-194
Detail/Özet/Abstract (196 )     |      Full Text (121 ) Darya ZHIGULSKAYA  
Alevis Vs. Alawites In Turkey: From The General To The Specific (Based On Field Studies In The Town Of Hacibektaş And Hatay Province)
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:195-206
Detail/Özet/Abstract (207 )     |      Full Text (156 ) Demet KARAKARTAL, Münevver YALÇINKAYA  
Cezaevinde Yatan Mahkumlara Sunulan Psiko-Sosyal Destek Hizmetlerinin İncelenmesi
Examining Of Psycho-social Support Services Offered To Prisoners
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:207-222
Detail/Özet/Abstract (205 )     |      Full Text (180 ) Vasfiye KARABIYIK,Necla IŞIKDOĞAN UĞURLU  
Kaynaştırma Uygulamaları Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi: KKTC Örneği
Investıgatıon of Class Teachers' Teachıng Skılls About Class Management Skılls: A Case of TRNC
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:223-249
Detail/Özet/Abstract (189 )     |      Full Text (127 ) Hasibe ŞAHOĞLU  
Experiences of Interviewing Secondary Victims of Frozen Conflicts: Cyprus Case
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:250-265
Detail/Özet/Abstract (187 )     |      Full Text (306 ) Erdal AYDIN  
17. YÜZYILDA YAZILAN BİR SİYASETNAME METNİ: HİLYETÜ’L-MÜLÛK
A SIYASATNAMEH IN 17TH CENTURY WRITTEN: HİLYETA’L-MULÛK
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:266-274
Detail/Özet/Abstract (234 )     |      Full Text (129 ) Ahmet Metehan ŞAHİN  
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hikâyelerinde Millî Kimlik İnşası
Construction of National Identity in Yakup Kadri Karaosmanoğlu's Stories
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:275-292
Detail/Özet/Abstract (215 )     |      Full Text (162 ) Halil ÜLKER  
Türk Dış Politikasında Mezhepçilik ve Haşdi Şabi Örneği
Sectarianism And Al-Hashd Al-Shabi Case İn Turkish Foreign Policy
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:293-309
Detail/Özet/Abstract (202 )     |      Full Text (128 ) Selahittin TOLKUN  
GÜNEY TÜRKİSTANLI (AFGANİSTAN) ŞAİR ÜSTAD METİN ANDHOYÎ’DE TÜRKLÜK ŞUURU
CONSCIOUSNESS OF TURKISHNESS IN SOUTH TURKESTANI (AFGHANISTAN) POET USTAD METİN ANDHOYÎ
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:310-329
Detail/Özet/Abstract (218 )     |      Full Text (154 ) SYAFNAN, M. Noer SALMAN  
Relationship Among Teachers Professional Competence with Learning Motivation of Students SMA N 1 North Siberut of Mentawai Islands
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:330-339
Detail/Özet/Abstract (211 )     |      Full Text (117 ) Tənzilə RÜSTƏMXANLI  
Azərbaycan Ədəbiyyatında İstiqlal İdeyasının Formalaşmasında Ədəbi Məclislərin Rolu
The Role of Literary Assemblies In the Formation of the Ideas of Independence in the Azerbaijan Literature
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:340-354
Detail/Özet/Abstract (208 )     |      Full Text (131 ) Nural İmik TANYILDIZI, Ayşe Şebnem YOLCU  
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Reklamla İlgili Genel Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
A Study On Determining The Attitudes Of Social Sciences Vocational School Students To Advertising
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:355-369
Detail/Özet/Abstract (212 )     |      Full Text (125 ) Nurhan ÖZTÜRK, Esra BOZKURT ALTAN  
Bir Okul Dışı Öğrenme Ortamı: Sinop Çocuk Üniversitesi
An Out-Of-School Learning Environment: Sinop Children's University
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:370-381
Detail/Özet/Abstract (194 )     |      Full Text (143 ) Ensar KILIÇ  
METİNDİLBİLİMİN ABC’Sİ: Aşkın-Balcı, Hülya (2018). “Metindilbilimin ABC’si”, Say Yayınları, İstanbul.
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:382-387
Detail/Özet/Abstract (164 )     |      Full Text (117 ) Özer YAVAŞ  
Saykali’nin Ravzatü’ş-Şüheda İsimli Eseri Üzerine Yapılmış Bir İnceleme-Metin-Dizin Çalışması
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Page:388-390
Detail/Özet/Abstract (160 )     |      Full Text (121 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Design G2