IJHE Üye Girişi International Journal Of Humanities and Education (Member Login)

Username: Password : Şifremi Unuttum Forgot your password?

IJHE Issue

Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12

Dergi Kapağı

Editor: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2019
 Hanife Gezer  
Peçenek-Oğuz Kökenli Çıtak Türklerinin Dili Üzerine
About The Language Of Çıtak Turks
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:897-919
Detail/Özet/Abstract (254 )     |      Full Text (181 ) Joseph Gachigua MUNGAİ  
Influence Of Socio-Cultural Factors On Girls’ Educational And Career Asprirations In Public Secondary Schools In Samburu County, Kenya
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:920-941
Detail/Özet/Abstract (253 )     |      Full Text (162 ) Zeynep Ergün, Halil Turgut  
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Sınıflarında Çoklu Bilme Biçimlerine Yer Verilmesine Yönelik Görüşleri
Perspectives of Pre-Service Science Teachers Regarding the Use of Multiple Ways of Knowing Approach in Science Classes
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:942-959
Detail/Özet/Abstract (253 )     |      Full Text (198 ) Kadriye Kayacan, Münevver Özlüleci, Ayşegül Arslan  
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Hafızalarında Yer Alan Bellek Destekleyiciler ve Bunlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of the Mnemonics in Science Teacher Candidates' Memories and Opinions for Them
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:960-975
Detail/Özet/Abstract (262 )     |      Full Text (156 ) Paula Andrea Roa Gomez  
Paula Andrea Roa Gomez
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:976-991
Detail/Özet/Abstract (259 )     |      Full Text (169 ) Joseph Gachigua MUNGAİ  
Principals-Stakeholders Collaboration in School Guidance and Counselling: Effectiveness and Constraints in Control of Drug Abuse among Students in Kenya
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:992-1018
Detail/Özet/Abstract (265 )     |      Full Text (157 ) Esra Özay Köse, Şeyda Gül  
Lise Öğrencilerinin Botanik Bahçeleri İle İlgili Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Investigation of High School Students' Attitudes about Botanical Gardens According to Different Variables
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:1019-1036
Detail/Özet/Abstract (266 )     |      Full Text (160 ) Erhan Çapraz  
Ozanların Âşıktan Babaya Dönüşüm Serüveni: Âşık Tarzı Şiir Geleneğinin Teşekkülünde Bektaşîliğin Rolü
Transformation Episode Of Ozans From Minstrel To Baba (Saint): The Role Of Bektashism In The Formation Of The Tradition Of Minstrel Style Poetry
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:1037-1063
Detail/Özet/Abstract (241 )     |      Full Text (170 ) Eyüp POLAT  
Kırgızistan Devlet Tarih Müzesi Bahçesinde Yer Alan Balballar
Balbals in Kyrgyzstan State History Museum Garden
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:1064-1081
Detail/Özet/Abstract (244 )     |      Full Text (185 ) Betül Görkem  
Âşık Seyrânî’nin ‘Kuşlar Destanı’ Üzerine Ayrıntılı Bir İnceleme
A Detailed Investigation Of Minstrel Seyrani's 'The Epic Of Birds'
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:1082-1109
Detail/Özet/Abstract (231 )     |      Full Text (165 ) Ergenekon Savrun  
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 186 Sayılı Kararından Johnson Mektubuna Türkiye’nin Kıbrıs Politikaları
Turkey’s Cyprus Policy From United Nation General Assembly Resolution On Cyprus “No 186” To Johnson Letter
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:1110-1133
Detail/Özet/Abstract (250 )     |      Full Text (166 ) Ahmet ÖZBEK  
İşletmelerin Müşteri Temsilcisinden Nitelik Talepleri; Türk Hazır Giyim Sektörü Uygulaması
Qualifications Requests of Businesses from Customer Representatives; Turkish Apparel Industry Case
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:1134-1153
Detail/Özet/Abstract (237 )     |      Full Text (170 ) Edip Bukarlı  
Diyarbakır ve Çevresinin Hilafetin Kaldırılmasına Karşı Verdiği Tepkiler Üzerine Bir İnceleme
An Examination on the Reactions in Diyarbakir and its Vicinity Against Abolition of the Caliphate
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:1154-1181
Detail/Özet/Abstract (225 )     |      Full Text (147 ) Uğur Berk Kalelioğlu  
Bilimsel Tekrarlanabilirlik İlkesi Kapsamında Pozitivist Metodolojinin Evrensel Yasalara Ulaşma İdeali
The Ideal of Positive Methodology to Reach Universal Laws within the Scope of Scientific Reproducibility Principle
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:1182-1200
Detail/Özet/Abstract (248 )     |      Full Text (135 ) Yusuf Gökkaplan  
İktidardan Halka Dilin İşlevi
Function Of The Language From Public To Politic
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:1201-1215
Detail/Özet/Abstract (254 )     |      Full Text (141 ) Zihniye Okray, Canan Alev Mevlana  
Selvi Boylum Al Yazmalım Göstergebilimsel Yöntem Bilimiyle Analizi
The Semiotics Analysis of Selvi Boylum Al Yazmalım Movie
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:1216-1244
Detail/Özet/Abstract (244 )     |      Full Text (140 ) Batuhan İsmail Kıran  
Bukarlı, Edip (2019). 19 .Yüzyıl Osmanlı Devlet Adamı Bâbânzâde Mustafa Zihni Paşa’nın Hayatı ve İlmî Kişiliği, İstanbul: Libra Kitap. 274 s., ISBN: 9786057884091
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Page:1245-1247
Detail/Özet/Abstract (229 )     |      Full Text (147 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Design G2