IJHE Üye Girişi International Journal Of Humanities and Education (Member Login)

Username: Password : Şifremi Unuttum Forgot your password?

IJHE Issue

Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9

Dergi Kapağı

Editor: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2018
 Fatih Balcı  
Kıbrıs Türk Çocuk Oyunlarındaki Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation On The Vocabulary Of Turkısh Cypriot Children’s Games
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:1-12
Detail/Özet/Abstract (191 )     |      Full Text (177 ) Uğur Durmaz  
Geleneksel Türk Tiyatrosunda “Kavuk”: Bir Simgenin İşlevi, Özellikleri, Temsilcileri ve Dünden Bugüne Yolculuğu
“Kavuk” In Traditional Turkish Theatre: The Function, Characteristics, Representatives And The History Of A Symbol From Yesterday To Today
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:13-47
Detail/Özet/Abstract (182 )     |      Full Text (213 ) DEMET KARAKARTAL  
Kanser Hastalarının Yaşadıkları Psiko-Sosyal Sorunların İncelenmesi
Analysis Of The Psychosocial Problems Of Cancer Patients
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:48-62
Detail/Özet/Abstract (177 )     |      Full Text (172 ) Emrah BOZOK  
Hırsız Sözcüğünün Kökeni Üzerine
On the Origin of the Word Thief
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:63-71
Detail/Özet/Abstract (176 )     |      Full Text (124 ) DEMET KARAKARTAL  
Cezaevinden Çıkan Eski Hükümlülerin Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi
The Analysıs Of Problems That Former Convıcts Facing Who Come Out Of Prıson
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:72-85
Detail/Özet/Abstract (172 )     |      Full Text (144 ) Nural İMİK TANYILDIZI, Nihan KARABULUT  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN TELEVİZYON PROGRAMLARINA YÖNELİK TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PREFERENCES FOR THE TELEVISION PROGRAMS OF PRESCHOOL EDUCATION CHILDREN
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:86-102
Detail/Özet/Abstract (160 )     |      Full Text (148 ) YUNUS ÖZGER  
OSMANLIDAN CUMHURİYETE YOZGAT YÖRESİNDE KURULAN HAFTALIK PAZARLAR VE PANAYIRLAR
THE WEEKLY MARKETS AND FAIRS ESTABLISHED IN YOZGAT REGION FROM THE OTTOMAN ERA TO THE REPUBLICAN PERIOD
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:103-121
Detail/Özet/Abstract (179 )     |      Full Text (129 ) Hülya Pilanci, Olcay Saltık  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilbilgisi İçeriğini Etkileyen Faktörler: A1, A2 Düzeyleri
The Factors Effecting the Grammar Content in the context of Teaching Turkish as a Foreign Language: Levels A1 and A2
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:122-149
Detail/Özet/Abstract (178 )     |      Full Text (184 ) Güner Koç Aytekin  
Türkiye’ de Sermaye Piyasaları ve Borsaların Gelişim Süreci
Development Process of Capital Markets And Stock Exchange in Turkey
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:150-176
Detail/Özet/Abstract (150 )     |      Full Text (163 ) ERGÜN ACAR  
KASTAMONU VE YÖRESİ AĞIZLARINDA MANTAR ADLARI
MUSHROOM NAMES IN THE DIALECT OF KASTAMONU AND ITS PROVINCE
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:177-228
Detail/Özet/Abstract (178 )     |      Full Text (490 ) Ergenekon Savrun  
Tarihte Araplar ve Türk-Arap İlişkileri
Arabs In The History And Turkish-Arab Relations
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:229-257
Detail/Özet/Abstract (142 )     |      Full Text (252 ) Ergenekon Savrun  
Kıbrıs’ta Yunan Cunta Darbesine Karşı Türk Barış Harekâtının Belgelerle Kısa Tarihi
rief History of the Turkish Peace Operation Against Greek Junta Strikes in Cyprus
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:258-273
Detail/Özet/Abstract (158 )     |      Full Text (169 ) Emre Türkmen  
Türkçede Aktarma Cümleleri Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of The Reported Speech Sentences in Turkish
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:274-285
Detail/Özet/Abstract (166 )     |      Full Text (160 ) Batuhan İsmail Kıran  
SARAYDA, SEFERDE ve ÖLÜMDE AİLEYİ HATIRLAMAK: İÇ OĞLANLARI VE AİLE İLİŞKİLERİ
TO REMEMBER THE FAMILY AT THE PALACE, EXPEDITION AND DEATH: THE ICH OGHLANS AND FAMILY RELATIONSHIP
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:286-296
Detail/Özet/Abstract (162 )     |      Full Text (120 ) SELAHİTTİN TOLKUN  
(X)ş MASTAR EKİ MİDİR?
Is -(X)ş INFINITIVE SUFFIX?
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:297-328
Detail/Özet/Abstract (163 )     |      Full Text (115 ) Esra Bozkurt Altan, İrem ÜÇÜNCÜOĞLU  
Fen Bilimleri Öğretmen Adayları için STEM Odaklı Laboratuvar Uygulamaları: “Sağlıklı Yaşam" Etkinliği
STEM Focused Laboratory Practices for Pre-Service Science Teachers: Healthy Living Module
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:329-347
Detail/Özet/Abstract (153 )     |      Full Text (185 ) Kurman MURATAYEV, Erlan ASEMBAYULY, Tokkoja KOJAGULOV3  
Symbolism of Ceramics of the Bronze Age Kazakhstan
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:348-353
Detail/Özet/Abstract (152 )     |      Full Text (106 ) Hatice Gündoğan  
Necati Cumalı’nın Viran Dağlar Romanında Göç Olgusu
Migration Fenomone in Necati Cumalı's Viran Dağlar Novel
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:354-377
Detail/Özet/Abstract (174 )     |      Full Text (170 ) Dilek Erenoğlu Ataizi  
Konya-Kadınhanı'ndan Memorat Örnekleri ve Motifleri
Memorate Examples and Motifs from Konya-Kadınhanı
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:378-396
Detail/Özet/Abstract (183 )     |      Full Text (221 ) Mustafa Cengiz  
SHOABDURAHMONOV, Shonazar; Ahmad ISHAYEV, Shukur NOSIROV, Haydarali UZOQOV, Doʻstmurod ABDURAHMONOV (1971). Oʻzbek Halq Shevalari Lugʻati, Toshkent: Oʻzbekiston SSR «Fan» Nashriyoti, 409 s.
Шоабдураҳмонов, Ш. Ш.; Аҳмад Ишаев, Шукур Носиров, Ҳайдарали Узоқов, Дўстмурод Абдураҳмонов (1971). Ўзбек Халқ Шевалари Луғати, Тошкент: Ўзбекистон ССР «Фан» Нашриёти, 409 с. [Словарь узбекских народных говоров]
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:397-404
Detail/Özet/Abstract (186 )     |      Full Text (124 ) SELAHİTTİN TOLKUN  
GÜNEY TÜRKİSTAN’DA (AFGANİSTAN) ÖZBEK TÜRKÇESİYLE YENİ YAYIMLAR –II
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:405-418
Detail/Özet/Abstract (157 )     |      Full Text (119 ) Saffet Alp Yılmaz  
Abdurrazak Peler, Yükselen Gökçe (2013). The Tense-AspectMood/Modality System of the Turkish Spoken in Cyprus, Saarbrucken (Deutschland); Scholar's Press, 334 p., ISBN: 978-3-639-51579-4
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:419-428
Detail/Özet/Abstract (146 )     |      Full Text (105 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Design G2