IJHE Üye Girişi International Journal Of Humanities and Education (Member Login)

Username: Password : Şifremi Unuttum Forgot your password?

IJHE Issue

Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9

Dergi Kapağı

Editor: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2018
 Fatih Balcı  
Kıbrıs Türk Çocuk Oyunlarındaki Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation On The Vocabulary Of Turkısh Cypriot Children’s Games
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:1-12
Detail/Özet/Abstract (124 )     |      Full Text (125 ) Uğur Durmaz  
Geleneksel Türk Tiyatrosunda “Kavuk”: Bir Simgenin İşlevi, Özellikleri, Temsilcileri ve Dünden Bugüne Yolculuğu
“Kavuk” In Traditional Turkish Theatre: The Function, Characteristics, Representatives And The History Of A Symbol From Yesterday To Today
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:13-47
Detail/Özet/Abstract (120 )     |      Full Text (106 ) DEMET KARAKARTAL  
Kanser Hastalarının Yaşadıkları Psiko-Sosyal Sorunların İncelenmesi
Analysis Of The Psychosocial Problems Of Cancer Patients
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:48-62
Detail/Özet/Abstract (117 )     |      Full Text (94 ) Emrah BOZOK  
Hırsız Sözcüğünün Kökeni Üzerine
On the Origin of the Word Thief
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:63-71
Detail/Özet/Abstract (116 )     |      Full Text (81 ) DEMET KARAKARTAL  
Cezaevinden Çıkan Eski Hükümlülerin Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi
The Analysıs Of Problems That Former Convıcts Facing Who Come Out Of Prıson
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:72-85
Detail/Özet/Abstract (113 )     |      Full Text (89 ) Nural İMİK TANYILDIZI, Nihan KARABULUT  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN TELEVİZYON PROGRAMLARINA YÖNELİK TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PREFERENCES FOR THE TELEVISION PROGRAMS OF PRESCHOOL EDUCATION CHILDREN
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:86-102
Detail/Özet/Abstract (109 )     |      Full Text (93 ) YUNUS ÖZGER  
OSMANLIDAN CUMHURİYETE YOZGAT YÖRESİNDE KURULAN HAFTALIK PAZARLAR VE PANAYIRLAR
THE WEEKLY MARKETS AND FAIRS ESTABLISHED IN YOZGAT REGION FROM THE OTTOMAN ERA TO THE REPUBLICAN PERIOD
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:103-121
Detail/Özet/Abstract (128 )     |      Full Text (94 ) Hülya Pilanci, Olcay Saltık  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilbilgisi İçeriğini Etkileyen Faktörler: A1, A2 Düzeyleri
The Factors Effecting the Grammar Content in the context of Teaching Turkish as a Foreign Language: Levels A1 and A2
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:122-149
Detail/Özet/Abstract (115 )     |      Full Text (90 ) Güner Koç Aytekin  
Türkiye’ de Sermaye Piyasaları ve Borsaların Gelişim Süreci
Development Process of Capital Markets And Stock Exchange in Turkey
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:150-176
Detail/Özet/Abstract (106 )     |      Full Text (83 ) ERGÜN ACAR  
KASTAMONU VE YÖRESİ AĞIZLARINDA MANTAR ADLARI
MUSHROOM NAMES IN THE DIALECT OF KASTAMONU AND ITS PROVINCE
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:177-228
Detail/Özet/Abstract (112 )     |      Full Text (257 ) Ergenekon Savrun  
Tarihte Araplar ve Türk-Arap İlişkileri
Arabs In The History And Turkish-Arab Relations
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:229-257
Detail/Özet/Abstract (105 )     |      Full Text (134 ) Ergenekon Savrun  
Kıbrıs’ta Yunan Cunta Darbesine Karşı Türk Barış Harekâtının Belgelerle Kısa Tarihi
rief History of the Turkish Peace Operation Against Greek Junta Strikes in Cyprus
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:258-273
Detail/Özet/Abstract (109 )     |      Full Text (93 ) Emre Türkmen  
Türkçede Aktarma Cümleleri Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of The Reported Speech Sentences in Turkish
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:274-285
Detail/Özet/Abstract (108 )     |      Full Text (89 ) Batuhan İsmail Kıran  
SARAYDA, SEFERDE ve ÖLÜMDE AİLEYİ HATIRLAMAK: İÇ OĞLANLARI VE AİLE İLİŞKİLERİ
TO REMEMBER THE FAMILY AT THE PALACE, EXPEDITION AND DEATH: THE ICH OGHLANS AND FAMILY RELATIONSHIP
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:286-296
Detail/Özet/Abstract (112 )     |      Full Text (90 ) SELAHİTTİN TOLKUN  
(X)ş MASTAR EKİ MİDİR?
Is -(X)ş INFINITIVE SUFFIX?
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:297-328
Detail/Özet/Abstract (112 )     |      Full Text (78 ) Esra Bozkurt Altan, İrem ÜÇÜNCÜOĞLU  
Fen Bilimleri Öğretmen Adayları için STEM Odaklı Laboratuvar Uygulamaları: “Sağlıklı Yaşam" Etkinliği
STEM Focused Laboratory Practices for Pre-Service Science Teachers: Healthy Living Module
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:329-347
Detail/Özet/Abstract (103 )     |      Full Text (91 ) Kurman MURATAYEV, Erlan ASEMBAYULY, Tokkoja KOJAGULOV3  
Symbolism of Ceramics of the Bronze Age Kazakhstan
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:348-353
Detail/Özet/Abstract (103 )     |      Full Text (70 ) Hatice Gündoğan  
Necati Cumalı’nın Viran Dağlar Romanında Göç Olgusu
Migration Fenomone in Necati Cumalı's Viran Dağlar Novel
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:354-377
Detail/Özet/Abstract (113 )     |      Full Text (88 ) Dilek Erenoğlu Ataizi  
Konya-Kadınhanı'ndan Memorat Örnekleri ve Motifleri
Memorate Examples and Motifs from Konya-Kadınhanı
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:378-396
Detail/Özet/Abstract (123 )     |      Full Text (105 ) Mustafa Cengiz  
SHOABDURAHMONOV, Shonazar; Ahmad ISHAYEV, Shukur NOSIROV, Haydarali UZOQOV, Doʻstmurod ABDURAHMONOV (1971). Oʻzbek Halq Shevalari Lugʻati, Toshkent: Oʻzbekiston SSR «Fan» Nashriyoti, 409 s.
Шоабдураҳмонов, Ш. Ш.; Аҳмад Ишаев, Шукур Носиров, Ҳайдарали Узоқов, Дўстмурод Абдураҳмонов (1971). Ўзбек Халқ Шевалари Луғати, Тошкент: Ўзбекистон ССР «Фан» Нашриёти, 409 с. [Словарь узбекских народных говоров]
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:397-404
Detail/Özet/Abstract (124 )     |      Full Text (80 ) SELAHİTTİN TOLKUN  
GÜNEY TÜRKİSTAN’DA (AFGANİSTAN) ÖZBEK TÜRKÇESİYLE YENİ YAYIMLAR –II
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:405-418
Detail/Özet/Abstract (114 )     |      Full Text (80 ) Saffet Alp Yılmaz  
Abdurrazak Peler, Yükselen Gökçe (2013). The Tense-AspectMood/Modality System of the Turkish Spoken in Cyprus, Saarbrucken (Deutschland); Scholar's Press, 334 p., ISBN: 978-3-639-51579-4
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Page:419-428
Detail/Özet/Abstract (104 )     |      Full Text (78 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Design G2