IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:1

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2015
 M. KUBİLAY AKMAN  
Çağdaş Sosyo-Psikolojik Sorunlara Bir Yanıt Olarak Sosyoterapi
Sociotherapy as a Response to Contemporary Socio-Psychological Problems
Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:1 Sayfa:1-14
Detay/Özet/Abstract ( 4975 )     |     Tam Metin ( 2965 ) RIZA ALTUN  
Dindarlık ve Depresyon İlişkisi
Relationship of Religiosity and Depression
Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:1 Sayfa:15-42
Detay/Özet/Abstract ( 4793 )     |     Tam Metin ( 2454 ) VEYSEL ERGİN  
Eşkıyalık Hikâyelerine Sinop’tan Bir Katkı: Kırık Bilezik
A Contribution to The Banditry Story From Sinop: Broken Bracelet
Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:1 Sayfa:43-64
Detay/Özet/Abstract ( 5081 )     |     Tam Metin ( 3690 ) MURAT BAYRAM  
Ronald Dworkin’de Adalet Kavramı
Justice Concept in Ronald Dworkin
Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:1 Sayfa:65-78
Detay/Özet/Abstract ( 5086 )     |     Tam Metin ( 2838 ) ŞAHİN ŞİMŞEK  
Kemalettin Tuğcu’nun Romanlarında Değerler Eğitimi
Values Education in Kemalettin Tuğcu’s Novels
Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:1 Sayfa:79-104
Detay/Özet/Abstract ( 5203 )     |     Tam Metin ( 2737 ) MUHAMMET YILMAZ  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi
The Identification of Preservice Teachers’ Level of Computer Competency and Their Perception of Technology Use in Teaching
Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:1 Sayfa:105-121
Detay/Özet/Abstract ( 4968 )     |     Tam Metin ( 4140 ) HANİFE GAMZE HASTÜRK  
7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Performans Görevlerine İlişkin Tutumlarını Etkileyen Değişkenler
The Investigation of Seventh Graders’ Attitudes and Opinions towards the Performance Tasks Used in Science Course
Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:1 Sayfa:122-140
Detay/Özet/Abstract ( 4700 )     |     Tam Metin ( 2874 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2