IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2019
 Ilhama GASIMZADE  
2017 Turkish Referendum: Did Turkey’s “better educated” vote “No”?
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:1-9
Detay/Özet/Abstract ( 1863 )     |     Tam Metin ( 3662 ) Hasan KETTANEH, Victoria HANDFORD  
The Promising Practices of Glocalization in Canadian Higher Education
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:10-38
Detay/Özet/Abstract ( 1487 )     |     Tam Metin ( 2698 ) İsmail GÖRKEM  
Türk Folklor Araştırma Tarihinde Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti ve Baha Said Bey’in Yeri
The Place of National Education Society and Baha Said Bey in the Turkish Folklore Research History
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:39-56
Detay/Özet/Abstract ( 1485 )     |     Tam Metin ( 711 ) Onur TARLACI  
Kö/ül Tegin Yazıtında Geçen Fiillerin Tıva Türkçesinde Durumu
In Tuva Turkish Status of the Verb In the Kö/ül Tegin Monument
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:57-76
Detay/Özet/Abstract ( 1513 )     |     Tam Metin ( 910 ) Mehmet UYMAZ, Hüseyin ÇALIŞKAN  
Öğretmen Yapımı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Soru Türleri ve Kapsam Geçerliğine Göre İncelenmesi
An Investigation on the Teacher-Made Social Studies Course Exam Questions in Terms of the Type of the Questions and Content Validity
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:77-113
Detay/Özet/Abstract ( 1575 )     |     Tam Metin ( 854 ) Filippou, F., Douka, St.,Rokka, St., Pitsi, A., Masadis, G.  
Satisfaction Levels of Participants of Greek Dance Lessons: HowParticipation in Dance Performance and Age Differentiate it
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:114-125
Detay/Özet/Abstract ( 1668 )     |     Tam Metin ( 1457 ) Volkan VAROL, Elif GÜLMEN,Banu YENER, Sümeyye GÜLER, Damla YÜZÜCÜ  
Resimli Hikâye Kitaplarının Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Kuralları Uygulayabilme Becerilerine Etkisi
The Effect of Illustrated Story Books on the Preschool Children’s Ability to Apply Rules
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:126-143
Detay/Özet/Abstract ( 1552 )     |     Tam Metin ( 1270 ) Elizabeth GARİRA  
A Proposed Process Model for Developing a School Self-Evaluation Framework
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:144-163
Detay/Özet/Abstract ( 1460 )     |     Tam Metin ( 770 ) Hatem TÜRK  
Bir Coğrafyanın Kaderi Arif Nihat Asya’dan Hasan Hüseyin Korkmazgil’e
The Fate of a Geography Arif Nihat Asya to Hasan Huseyin Korkmazgil
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:164-179
Detay/Özet/Abstract ( 1556 )     |     Tam Metin ( 980 ) Olcay SALTIK  
“Şiirimi Kedi Kaptı” Adlı Şiir Kitabında Çocuk Gerçekliği
Child Reality in the Poetry Book Named "My Poem was Grabbed by A Cat”
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:180-194
Detay/Özet/Abstract ( 1484 )     |     Tam Metin ( 906 ) Darya ZHIGULSKAYA  
Alevis Vs. Alawites In Turkey: From The General To The Specific (Based On Field Studies In The Town Of Hacibektaş And Hatay Province)
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:195-206
Detay/Özet/Abstract ( 1440 )     |     Tam Metin ( 3873 ) Demet KARAKARTAL, Münevver YALÇINKAYA  
Cezaevinde Yatan Mahkumlara Sunulan Psiko-Sosyal Destek Hizmetlerinin İncelenmesi
Examining Of Psycho-social Support Services Offered To Prisoners
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:207-222
Detay/Özet/Abstract ( 1546 )     |     Tam Metin ( 1382 ) Vasfiye KARABIYIK,Necla IŞIKDOĞAN UĞURLU  
Kaynaştırma Uygulamaları Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi: KKTC Örneği
Investıgatıon of Class Teachers' Teachıng Skılls About Class Management Skılls: A Case of TRNC
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:223-249
Detay/Özet/Abstract ( 1593 )     |     Tam Metin ( 698 ) Hasibe ŞAHOĞLU  
Experiences of Interviewing Secondary Victims of Frozen Conflicts: Cyprus Case
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:250-265
Detay/Özet/Abstract ( 1389 )     |     Tam Metin ( 825 ) Erdal AYDIN  
17. YÜZYILDA YAZILAN BİR SİYASETNAME METNİ: HİLYETÜ’L-MÜLÛK
A SIYASATNAMEH IN 17TH CENTURY WRITTEN: HİLYETA’L-MULÛK
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:266-274
Detay/Özet/Abstract ( 1547 )     |     Tam Metin ( 5125 ) Ahmet Metehan ŞAHİN  
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hikâyelerinde Millî Kimlik İnşası
Construction of National Identity in Yakup Kadri Karaosmanoğlu's Stories
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:275-292
Detay/Özet/Abstract ( 1506 )     |     Tam Metin ( 769 ) Halil ÜLKER  
Türk Dış Politikasında Mezhepçilik ve Haşdi Şabi Örneği
Sectarianism And Al-Hashd Al-Shabi Case İn Turkish Foreign Policy
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:293-309
Detay/Özet/Abstract ( 1574 )     |     Tam Metin ( 764 ) Selahittin TOLKUN  
GÜNEY TÜRKİSTANLI (AFGANİSTAN) ŞAİR ÜSTAD METİN ANDHOYÎ’DE TÜRKLÜK ŞUURU
CONSCIOUSNESS OF TURKISHNESS IN SOUTH TURKESTANI (AFGHANISTAN) POET USTAD METİN ANDHOYÎ
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:310-329
Detay/Özet/Abstract ( 1573 )     |     Tam Metin ( 1138 ) SYAFNAN, M. Noer SALMAN  
Relationship Among Teachers Professional Competence with Learning Motivation of Students SMA N 1 North Siberut of Mentawai Islands
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:330-339
Detay/Özet/Abstract ( 1586 )     |     Tam Metin ( 790 ) Tənzilə RÜSTƏMXANLI  
Azərbaycan Ədəbiyyatında İstiqlal İdeyasının Formalaşmasında Ədəbi Məclislərin Rolu
The Role of Literary Assemblies In the Formation of the Ideas of Independence in the Azerbaijan Literature
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:340-354
Detay/Özet/Abstract ( 1509 )     |     Tam Metin ( 731 ) Nural İmik TANYILDIZI, Ayşe Şebnem YOLCU  
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Reklamla İlgili Genel Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
A Study On Determining The Attitudes Of Social Sciences Vocational School Students To Advertising
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:355-369
Detay/Özet/Abstract ( 1475 )     |     Tam Metin ( 636 ) Nurhan ÖZTÜRK, Esra BOZKURT ALTAN  
Bir Okul Dışı Öğrenme Ortamı: Sinop Çocuk Üniversitesi
An Out-Of-School Learning Environment: Sinop Children's University
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:370-381
Detay/Özet/Abstract ( 1465 )     |     Tam Metin ( 870 ) Ensar KILIÇ  
METİNDİLBİLİMİN ABC’Sİ: Aşkın-Balcı, Hülya (2018). “Metindilbilimin ABC’si”, Say Yayınları, İstanbul.
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:382-387
Detay/Özet/Abstract ( 1355 )     |     Tam Metin ( 822 ) Özer YAVAŞ  
Saykali’nin Ravzatü’ş-Şüheda İsimli Eseri Üzerine Yapılmış Bir İnceleme-Metin-Dizin Çalışması
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10 Sayfa:388-390
Detay/Özet/Abstract ( 1438 )     |     Tam Metin ( 716 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2