IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2019
 Hanife Gezer  
Peçenek-Oğuz Kökenli Çıtak Türklerinin Dili Üzerine
About The Language Of Çıtak Turks
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:897-919
Detay/Özet/Abstract ( 1555 )     |     Tam Metin ( 822 ) Joseph Gachigua MUNGAİ  
Influence Of Socio-Cultural Factors On Girls’ Educational And Career Asprirations In Public Secondary Schools In Samburu County, Kenya
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:920-941
Detay/Özet/Abstract ( 1493 )     |     Tam Metin ( 1333 ) Halil Turgut, Zeynep Ergün  
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Sınıflarında Çoklu Bilme Biçimlerine Yer Verilmesine Yönelik Görüşleri
Perspectives of Pre-Service Science Teachers Regarding the Use of Multiple Ways of Knowing Approach in Science Classes
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:942-959
Detay/Özet/Abstract ( 2129 )     |     Tam Metin ( 1312 ) Kadriye Kayacan, Münevver Özlüleci, Ayşegül Arslan  
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Hafızalarında Yer Alan Bellek Destekleyiciler ve Bunlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of the Mnemonics in Science Teacher Candidates' Memories and Opinions for Them
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:960-975
Detay/Özet/Abstract ( 1492 )     |     Tam Metin ( 807 ) Paula Andrea Roa Gomez  
Paula Andrea Roa Gomez
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:976-991
Detay/Özet/Abstract ( 1513 )     |     Tam Metin ( 2561 ) Joseph Gachigua MUNGAİ  
Principals-Stakeholders Collaboration in School Guidance and Counselling: Effectiveness and Constraints in Control of Drug Abuse among Students in Kenya
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:992-1018
Detay/Özet/Abstract ( 1462 )     |     Tam Metin ( 720 ) Esra Özay Köse, Şeyda Gül  
Lise Öğrencilerinin Botanik Bahçeleri İle İlgili Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Investigation of High School Students' Attitudes about Botanical Gardens According to Different Variables
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:1019-1036
Detay/Özet/Abstract ( 1474 )     |     Tam Metin ( 827 ) Erhan Çapraz  
Ozanların Âşıktan Babaya Dönüşüm Serüveni: Âşık Tarzı Şiir Geleneğinin Teşekkülünde Bektaşîliğin Rolü
Transformation Episode Of Ozans From Minstrel To Baba (Saint): The Role Of Bektashism In The Formation Of The Tradition Of Minstrel Style Poetry
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:1037-1063
Detay/Özet/Abstract ( 1407 )     |     Tam Metin ( 840 ) Eyüp POLAT  
Kırgızistan Devlet Tarih Müzesi Bahçesinde Yer Alan Balballar
Balbals in Kyrgyzstan State History Museum Garden
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:1064-1081
Detay/Özet/Abstract ( 1498 )     |     Tam Metin ( 1040 ) Betül Görkem  
Âşık Seyrânî’nin ‘Kuşlar Destanı’ Üzerine Ayrıntılı Bir İnceleme
A Detailed Investigation Of Minstrel Seyrani's 'The Epic Of Birds'
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:1082-1109
Detay/Özet/Abstract ( 1440 )     |     Tam Metin ( 1491 ) Ergenekon Savrun  
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 186 Sayılı Kararından Johnson Mektubuna Türkiye’nin Kıbrıs Politikaları
Turkey’s Cyprus Policy From United Nation General Assembly Resolution On Cyprus “No 186” To Johnson Letter
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:1110-1133
Detay/Özet/Abstract ( 1513 )     |     Tam Metin ( 1241 ) Ahmet ÖZBEK  
İşletmelerin Müşteri Temsilcisinden Nitelik Talepleri; Türk Hazır Giyim Sektörü Uygulaması
Qualifications Requests of Businesses from Customer Representatives; Turkish Apparel Industry Case
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:1134-1153
Detay/Özet/Abstract ( 1501 )     |     Tam Metin ( 804 ) Edip Bukarlı  
Diyarbakır ve Çevresinin Hilafetin Kaldırılmasına Karşı Verdiği Tepkiler Üzerine Bir İnceleme
An Examination on the Reactions in Diyarbakir and its Vicinity Against Abolition of the Caliphate
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:1154-1181
Detay/Özet/Abstract ( 1412 )     |     Tam Metin ( 838 ) Uğur Berk Kalelioğlu  
Bilimsel Tekrarlanabilirlik İlkesi Kapsamında Pozitivist Metodolojinin Evrensel Yasalara Ulaşma İdeali
The Ideal of Positive Methodology to Reach Universal Laws within the Scope of Scientific Reproducibility Principle
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:1182-1200
Detay/Özet/Abstract ( 1463 )     |     Tam Metin ( 768 ) Yusuf Gökkaplan  
İktidardan Halka Dilin İşlevi
Function Of The Language From Public To Politic
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:1201-1215
Detay/Özet/Abstract ( 1500 )     |     Tam Metin ( 691 ) Zihniye Okray, Canan Alev Mevlana  
Selvi Boylum Al Yazmalım Göstergebilimsel Yöntem Bilimiyle Analizi
The Semiotics Analysis of Selvi Boylum Al Yazmalım Movie
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:1216-1244
Detay/Özet/Abstract ( 1505 )     |     Tam Metin ( 2996 ) Batuhan İsmail Kıran  
Bukarlı, Edip (2019). 19 .Yüzyıl Osmanlı Devlet Adamı Bâbânzâde Mustafa Zihni Paşa’nın Hayatı ve İlmî Kişiliği, İstanbul: Libra Kitap. 274 s., ISBN: 9786057884091
Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:12 Sayfa:1245-1247
Detay/Özet/Abstract ( 1496 )     |     Tam Metin ( 678 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2