IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2020
 Claudia ANAYA BARAJAS , Astrid RAMÍREZ VALENCİA  
Yabancı Dil Olarak İspanyolca Öğretmek İçin Oyunların Kullanılmasının Teşvik Edilmesi
Using Games To Teach Spanish As A Foreign Language In One-On-One Sessions With Young Learners
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:1 - 16
Detay/Özet/Abstract ( 1312 )     |     Tam Metin ( 621 ) Georgia KOSMA  
The Didactic Use of Mantle of the Expert in Teaching CLIL (Content Language Integrated Learning) Geography: an Action Research in Primary Education
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:17 - 34
Detay/Özet/Abstract ( 1256 )     |     Tam Metin ( 600 ) Hasan ACAR , Şenol BAYRAM  
The Persecution of Balkan Turks in the Last Period of the Ottoman State and Balkan Wars
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:35 - 48
Detay/Özet/Abstract ( 1248 )     |     Tam Metin ( 588 ) Nural İMİK TANYILDIZI , Ayşe Şebnem YOLCU  
The Use Of Women Beauty As Advertising Attraction: Semiological Analysis Of Three Magazine Advertising
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:49 - 67
Detay/Özet/Abstract ( 1285 )     |     Tam Metin ( 2964 ) Esra ÖZAY KÖSE , Taha YILDIRIM  
Dolaşım Sistemi Öğretiminde Hikâye Destekli Etkinliklerin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığına Etkisi
The Effect of Story Supported Activities on Academic Achievement and Retention of Primary School Students in Circulatory System Teaching
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:68 - 84
Detay/Özet/Abstract ( 1279 )     |     Tam Metin ( 562 ) H. Eylem KAYA , Berkan ALTAN  
Halk Eğitimi Merkezi Kurslarına Katılan Kadın Yetişkinlerde Öğrenme Süreçlerinin Ev İçi Ücretsiz Emek Üzerinden Değerlendirilmesi
Evaluation Of Learning Processes Through In-Home Free Labor Of Female Adults Attending Public Education Center Courses
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:85 - 117
Detay/Özet/Abstract ( 1287 )     |     Tam Metin ( 571 ) Demet KARAKARTAL  
Yaşlılıkta Cinselliği Etkileyen Psiko-Sosyal Faktörler
Psycho-Social Factors Affecting Sexuality in Old Age
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:118 - 127
Detay/Özet/Abstract ( 1291 )     |     Tam Metin ( 588 ) Ridvan KARABULUT , Enver TÜRKSOY , Asude ARSLAN , Şengül ULAŞ  
Çocuk Gelişimcilerin Meslek Algılarının Değerlendirilmesi
Perception Scale for Child Development Professionals
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:128 - 144
Detay/Özet/Abstract ( 1245 )     |     Tam Metin ( 568 ) Demet KARAKARTAL  
Cinsel İstismarın Önlenmesinde Cinsel Eğitimin Önemi
Importance of Sexual Education in Preventing Child Sexual Abuse
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:145 - 156
Detay/Özet/Abstract ( 1243 )     |     Tam Metin ( 581 ) Mehmet ÖZDEMİR  
Elektronik Kültür Ortamında Sosyal Kodlamalar: Medyada Eğlence Kaynağı Olarak Şiddet İçerikli Mizahın Toplumsal Cinsiyetçi Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
Social Codings in Electronic Culture Environment: Evaluating of the Violent Sense of Humor -as an Entertainment in Media - Through Genderism
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:157 - 178
Detay/Özet/Abstract ( 1246 )     |     Tam Metin ( 1698 ) Hakan SÖNMEZ  
Toplumsal Güvenliğin Sağlanmasında Önleyici Kolluğun Etkinliği Üzerine Kavramsal Bir Araştırma: Bursa İl Jandarma Örneği
A Conceptual Research On The Effectıveness Of The Preventıve Law Enforcement Ensurıng Socıetal Securıty: The Example Of Bursa Provıncıal Gendarmarıe
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:179 - 206
Detay/Özet/Abstract ( 1235 )     |     Tam Metin ( 2167 ) Alparslan ÖZKAN  
Uluslararası Askerî Örgütlerdeki Kültürel Farklılıkların Liderlik Üzerindeki Etkileri
The Effects of Cultural Diversities on Leadership in International Military Organizations
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:207 - 240
Detay/Özet/Abstract ( 1310 )     |     Tam Metin ( 594 ) İlkay GÜLERYÜZ  
Kurumsal İtibar Yönetiminde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Etkisi: İlişkisel Bir Analiz Çalışması
The Effect of Corporate Social Responsibility Activities in Corporate Reputation Management: A Descriptive Analysis Study
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:241 - 266
Detay/Özet/Abstract ( 1255 )     |     Tam Metin ( 1950 ) Hayriye Nevin GENÇ  
Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Kavram Karikatürü İle İlgili Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi: Türkiye Örneği (2007-2019)
A Content Analysis Related to Theses About Concept Cartoons In Science Education: The Case of Turkey (2007-2019)
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:267 - 290
Detay/Özet/Abstract ( 1266 )     |     Tam Metin ( 595 ) Kifayet ÖZKUL  
ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ MİMARİ YAPILARINDA TURKUAZ
Turquoıse in Archıtectural Structures Of Anatolian Seljuk Perıod
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:291 - 318
Detay/Özet/Abstract ( 1286 )     |     Tam Metin ( 559 ) Mehmet BULUT  
ATSIZ’IN “BOZKURTLAR” ROMANINDAKİ KAHRAMANLARIN ADLARI ÜZERİNE
On the Names of Heroes in Atsız's “Bozkurtlar” Novel
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:319 - 351
Detay/Özet/Abstract ( 1252 )     |     Tam Metin ( 1720 ) Uğur Berk KALELİOĞLU , Menderes SOYDAN  
Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kur’an Tefsiri Çerçevesinde Lisanın Toplumsal Dönüşümdeki İşlevi
The Function of Language in Social Transformation Within the Framework of Elmalılı Hamdi Yazır’s Qur'an Tafsir
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:352 - 374
Detay/Özet/Abstract ( 1242 )     |     Tam Metin ( 566 ) Mehmet METİN  
Celal Bayar’ın Kayseri Cezaevi’nden Tahliyeleri, Affı ve Uluslararası Af Örgütü’nün Bu Konudaki Çabaları
The Releases and His Amnesty of Celal Bayar from Kayseri Prison and The Efforts of Amnesty International In This Issue
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:375 - 394
Detay/Özet/Abstract ( 1183 )     |     Tam Metin ( 576 ) Sefa BAYGÜL  
KÜRESELLEŞME VE TEKNOLOJİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
On Globalization and Technology an Evaluation
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:395 - 411
Detay/Özet/Abstract ( 1257 )     |     Tam Metin ( 613 ) Süleyman AKSU  
Bağdaşıklık Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
A Bibliography Trial On Immunıty
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:412 - 445
Detay/Özet/Abstract ( 1273 )     |     Tam Metin ( 564 ) Harun GÜNGÖR  
‘GAGAUZ NAMUZ KODEKSİ’ ADLI KİTAP ÜZERİNE
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:446 - 448
Detay/Özet/Abstract ( 1241 )     |     Tam Metin ( 579 ) Mustafa CENGİZ  
Talip Doğan, Tilim Han Divanı (Orta İran Türk Ağzı): Giriş-İnceleme-Metin-Dizin, Ankara: Akçağ Yayınları, 2020, 525 s.
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:13 Sayfa:449 - 454
Detay/Özet/Abstract ( 1254 )     |     Tam Metin ( 560 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2