IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2020
 Timothy SIBBALD & Victoria HANDFORD  
A Substantive Model of Canadian Tenure-Track Experiences
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:455 – 469
Detay/Özet/Abstract ( 1351 )     |     Tam Metin ( 587 ) Fatih ÇELİK  
Kırgızca ve Güney Sibirya Türk Lehçelerinde Ses Uyumunun Tipolojisi
Typology of Vowel Harmony in the Kyrgyz and South Siberian Turkic Languages
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:470 – 490
Detay/Özet/Abstract ( 1302 )     |     Tam Metin ( 567 ) Kübra BOZDAĞAN & Mehtap YILDIRIM  
Ortaokul Öğrencilerinin Uluslararası Sınavlardaki Durumlarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi: Türkiye Örneği
Investigation of Teachers' Opinions on Status of Secondary School Students in International Assessment: The Case of Turkey
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:491 – 515
Detay/Özet/Abstract ( 1323 )     |     Tam Metin ( 595 ) Hülya PİLANCI & Olcay SALTIK & Sevgi ÇALIŞIR ZENCİ  
Açık ve Uzaktan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticileri için Temel İlkeler
Basic Principles for Open and Distance Foreign Language Turkish Teachers
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:516 – 529
Detay/Özet/Abstract ( 1302 )     |     Tam Metin ( 553 ) Talat KOÇAK  
Geç Antik Çağ’da Phrygia Kentleri Synnada, Dokimeion, Amorion ve Apameia: Üretim ve Ticaret
Phrygia Cities in the late antiquity Synnada, Dokimeion, Amorion, Apameia: Production and Trade
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:530 – 546
Detay/Özet/Abstract ( 1288 )     |     Tam Metin ( 762 ) Fatma ALİSİNANOĞLU & Rıdvan KARABULUT & Enver TÜRKSOY  
Pandemi Sürecinde Çocukluk Dönemi Korkularına Yönelik Aile Görüşleri
Family Views On Childhood Fears During The Pandemic Process
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:547 – 568
Detay/Özet/Abstract ( 1273 )     |     Tam Metin ( 566 ) Sevda KOÇ AKRAN & Vildan YILDIZ  
Sosyal Etkinlikler Modülüyle Öğrencilere Kazandırılan Değerler: Öğrenci Görüşleri
Values Gained to Students through Social Activities Module: Student Views
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:569 – 593
Detay/Özet/Abstract ( 1293 )     |     Tam Metin ( 727 ) Yaprak YEŞİL ASANA & Semra BENZER  
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Astronomiye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Determination of Candidate Science Teachers' Attitudes Towards Astronomy
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:594 – 613
Detay/Özet/Abstract ( 1275 )     |     Tam Metin ( 556 ) Demet KARAKARTAL  
Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Suç İlişkisi
Drug Use and Crime Relationship
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:614 – 623
Detay/Özet/Abstract ( 1320 )     |     Tam Metin ( 753 ) Cüneyt GÜNEŞ  
Bizans Kurşun Mühürleri’nde Artabasdos ve İsyanı (741)
Revolt and Artabasdos on Byzantine Lead Seals
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:624 – 643
Detay/Özet/Abstract ( 1266 )     |     Tam Metin ( 543 ) Yeliz DEMİR  
Hedonik ve Yararcı Tüketim Değerinin Tüketicilerin Fast Food Restoranlarındaki Memnuniyeti ve Davranışsal Niyetleri Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
A Research to Determine the Effect of Hedonic and Utilitarian Consumption Value on Consumers' Satisfaction and Behavioral Intentions in Fast Food Restaurants
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:644 – 669
Detay/Özet/Abstract ( 1313 )     |     Tam Metin ( 737 ) Selin HİÇYILMAZ  
Örgütsel Stres Kaynakları ve Yönetimi: Türkiye ve Rusya’dan Seçili Özel Sektör Çalışanları ile Nitel Bir Çalışma
The Sources and Management of Organizational Stress: A Qualitative Study on Private Sector Employees Selected From Turkey and Russia
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:670 – 707
Detay/Özet/Abstract ( 1319 )     |     Tam Metin ( 516 ) Shokhrukhmirzo ISMAILOV  
Description Of The Termez Coin With An Arrow
Oklu Tirmiz Sikkesinin Tanımı
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:708 – 714
Detay/Özet/Abstract ( 1330 )     |     Tam Metin ( 4945 ) Ilhama GASIMZADE  
Azerbaycan'da ASAN Hizmetin Başarılı Bir Şekilde Uygulanmasının Faktörleri
Factors for the Successful Implementation of ASAN Service in Azerbaijan
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:715 – 730
Detay/Özet/Abstract ( 1342 )     |     Tam Metin ( 525 ) Hakan DEĞİRMENCİ  
Mustafa Kutlu’nun “Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı” Hikâyesinde Mekânın Poetiği
Space Poetics in Mustafa Kutlu’s Story “Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı”
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:731 – 749
Detay/Özet/Abstract ( 1304 )     |     Tam Metin ( 552 ) Mehmet BULUT  
Atasözlerinde Deyim Aktarması
Transferring Idioms in Proverbs
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:750 – 777
Detay/Özet/Abstract ( 1316 )     |     Tam Metin ( 551 ) Azize ÖZDEMİR  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Söz Edimlerini Anlama Düzeyleri
Comprehension Levels of Indirect Meanings of Speech Acts for Turkish As A Foreign Language Learners
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:778 – 801
Detay/Özet/Abstract ( 1299 )     |     Tam Metin ( 543 ) Mehmet BULUT  
Dünden Bugüne Türkiye Türkçesi Nevzat Özkan, Dünden Bugüne Türkiye Türkçesi, İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2019, 221 s.
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Sayfa:802 – 804
Detay/Özet/Abstract ( 1276 )     |     Tam Metin ( 553 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2