IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2021
 Georgia KOSMA  
The Effect of Drama Methods on Synchronous and Asynchronous Communication in the EFL Learning Context; the Mantle of the Expert Paradigm
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:1 – 16
Detay/Özet/Abstract ( 231 )     |     Tam Metin ( 155 ) Sevim CELEBI  
Alternative Dispute Resolution in International Petroleum Agreements: A Critical Analysis
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:17 – 29
Detay/Özet/Abstract ( 218 )     |     Tam Metin ( 304 ) Georgia KOSMA  
Mantle of the Expert in English as a Foreign Language (EFL) learning: an Educational Challenge for Students’ Language Skills Development
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:30 – 47
Detay/Özet/Abstract ( 218 )     |     Tam Metin ( 183 ) Bekzod MURATBAEVICH ABDIRIMOV  
Fate of Khwarazmians who remained in Anatolia after the death of Khwarazmshah Jalal-al-Din Mengübirti
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:48 – 68
Detay/Özet/Abstract ( 244 )     |     Tam Metin ( 114 ) Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Mehmet Ali COŞGUN  
Katı Atıkların Ayrıştırılması’ Konusunun Eğitsel Bir Oyunla Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri
Teachers' Opinions on Teaching ‘Separation of Solid Wastes’ with an Educational Game
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:69 – 87
Detay/Özet/Abstract ( 282 )     |     Tam Metin ( 293 ) İsmail YILDIRIM  
Ahmed Mazhar Efendi’nin Mecmû‘a-i Eş‘ârım’ında Kayıtlı Hz. Ali ve Hz. Hüseyin Manzumeleri
Poemson Hussainand Ali Registeredin Ahmed Mazhar Efendi’s Mecmû‘a-i Eş‘ârım
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:88 – 106
Detay/Özet/Abstract ( 277 )     |     Tam Metin ( 230 ) Nur ÖZYEŞER CİNEL,Fatma TEZEL ŞAHIN  
Babaların Kendilerinin Ve Babalarının Babalık Rollerine Bakış Açılarının İncelenmesi
An Investigation of Fathers 'Views on Themselves and Their Fathers' Role of Fatherhood
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:107 – 129
Detay/Özet/Abstract ( 202 )     |     Tam Metin ( 145 ) Oya DOĞASAL, Demet KARAKARTAL  
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapiye Kuramsal Bir Bakış
A Theoretical Perspective on Solution Focused Short Term Therapy
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:130 – 142
Detay/Özet/Abstract ( 298 )     |     Tam Metin ( 240 ) Sevda KOÇ AKRAN  
Sağlık Okuryazarlığı Üzerine Sistematik Derleme
Systematic Review on Health Literacy
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:143 – 168
Detay/Özet/Abstract ( 263 )     |     Tam Metin ( 242 ) Sinan ŞAHİN, Kibar AKTIN  
Öğrencilerin Tarihsel Empati Deneyimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma
A Sample Study on Examining Students' Experiences of Historical Empathy
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:169 – 194
Detay/Özet/Abstract ( 304 )     |     Tam Metin ( 195 ) Demet KARAKARTAL  
Kanser ve İntihar Davranışı İlişkisi
The Relationship Between Cancer and Suicidal Behavior
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:195 – 207
Detay/Özet/Abstract ( 154 )     |     Tam Metin ( 114 ) Özlem Candan TOSUN, Nuriye KOÇAK  
Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Eğitsel Oyunlarla İlgili Yapılmış Çalışmaların Analizi
An Analysis Of The Studies Conducted On Educational Games Within The Scope Of Science Course
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:208 – 234
Detay/Özet/Abstract ( 160 )     |     Tam Metin ( 130 ) Filiz GÜLHAN  
Okul Paydaşlarının Tasarım Beceri Atölyelerine Yönelik Beklentilerine Dayalı Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of School Stakeholders' Opinions Based on Their Expectations About Design- Skill Workshops
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:235 – 260
Detay/Özet/Abstract ( 120 )     |     Tam Metin ( 270 ) Fatih BALCI  
Gümülcineli Esad İleri’nin Yayımlanmayan Halk Şiirleri Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme
A Study on the Unpublished Work of Esad Ileri Named Folk Poetry
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:261 – 276
Detay/Özet/Abstract ( 124 )     |     Tam Metin ( 180 ) Gülbeyaz ÜNLÜER  
Sosyal Bilgiler Dersinde Finansal Okuryazarlık Becerisinin Etkinlikler Yoluyla Kazandırılmasına İlişkin Eylem Araştırması
Action Research On The Acquisition Of Financial Literacy Skills By Activities In Social Studies
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:277 – 303
Detay/Özet/Abstract ( 249 )     |     Tam Metin ( 269 ) Sefa BAYGÜL  
Ruanda İç Savaşı ve Soykırımına Giden Süreçte, Meydana Gelen Olaylara Kısa Bir Bakış
A Brief Look At The Events That Occurred In The Process Leading Up To The Rwandan Civil War And Genocide
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:304 – 320
Detay/Özet/Abstract ( 155 )     |     Tam Metin ( 206 ) Mehmet ÖZDOĞRU  
Zihinsel Engellilerin Eğitiminde Öğretmenlerin Motivasyon Durumları
Motivation Of Teachers In The Education Of The Mentally Disabled
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:321 – 345
Detay/Özet/Abstract ( 296 )     |     Tam Metin ( 170 ) Rumeysa CIRDI, Şefika BULU  
Toplumsal Değişim Bağlamında Mesleğe Bakış: Güncel Mesleklerin ve Profesyonel Mesleklerin Anlamlandırılması
A view of the Profession in the context of Social Transformation: Making sense of Current Job and Professional Job
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:346 – 366
Detay/Özet/Abstract ( 255 )     |     Tam Metin ( 178 ) Mehmet MİÇOOĞULLARI, Mehmet KILIÇ  
Dijital Kültür Belleğine Katkılar: “Türk Masal Külliyatı (TÜMAK) – I Projesi” Örneği
Contributions to Digital Culture Memory: The Example of “Turkish Fairy Tale Collection (TÜMAK) - I Project”
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:367 – 386
Detay/Özet/Abstract ( 307 )     |     Tam Metin ( 307 ) Derya GÜNERİ  
Soğanlı Vadisi Şarap İşlikleri
Soğanlı Valley Wine Workshops
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:387 – 408
Detay/Özet/Abstract ( 166 )     |     Tam Metin ( 285 ) Selahittin TOLKUN  
Temizliğin Türkçesi Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Temizlik Kavram Alanı
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:15 Sayfa:409– 413
Detay/Özet/Abstract ( 156 )     |     Tam Metin ( 222 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2