IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2021
 Najibullah QADIRI, Kürşad ZORLU  
Öğrenen Liderlik Davranışının Çalışanların İş Tatmini ve İşe Bağlılık Düzeyleri Üzerindeki Rolü
The Role of Learning Leadership Behavior on Employees' Job Satisfaction and Engagement Levels
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16 Sayfa:414 – 431
Detay/Özet/Abstract ( 240 )     |     Tam Metin ( 296 ) Sevda KOÇ AKRAN  
Öğretmen Adaylarının “Hibrit Eğitim” Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması
Determining Teacher Candidates' Perceptions on the Concept of "Hybrid Education": A Metaphor Analysis Study
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16 Sayfa:432 – 463
Detay/Özet/Abstract ( 282 )     |     Tam Metin ( 242 ) Selin BAYRAK  
Tunyukuk Yazıtı’nda Bir Anlatım Aracı Olarak Somutlaştırma
Concretization as an Instrument of Expression in Tunyukuk Inscription
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16 Sayfa:464 – 474
Detay/Özet/Abstract ( 298 )     |     Tam Metin ( 153 ) Ahmet Muhammet ÇAKAR  
Rus Edebiyatında Gereksiz İnsan Tipi ve Nihilizm
Unnecessary Human Type and Nihilism in Russian Literature
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16 Sayfa:475 – 496
Detay/Özet/Abstract ( 120 )     |     Tam Metin ( 276 ) Emre TÜRKMEN  
Tarama Sözlüğü’nde -GIn/-GUn Ekli Kelimelere Dair
On the -GIn/-GUn Suffixed Words in the Tarama Sözlüğü
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16 Sayfa:497 – 528
Detay/Özet/Abstract ( 155 )     |     Tam Metin ( 290 ) Yeliz DEMİR  
Türk Mutfağında Yenilen Yemeklerin Mutfak Eğitimi Alan Bireyler Tarafından Bilinme Durumunun Tespiti
Determining the Awareness of Individuals Who Have Taken Cookery Training About The Food They Eat in Turkish Cuisine
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16 Sayfa:529 – 549
Detay/Özet/Abstract ( 268 )     |     Tam Metin ( 143 ) Ahmet ÖZBEK, Yusuf ESMER, Onur ŞAYLAN3  
E-Ticaret Dersinin Online Pazarlama Girişimine Etkisi: Hazır Giyim Teknolojisi Programı Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Impact of E-Commerce Course on Online Marketing Initiative: A Research on Ready-Made Garment Technology Program Students
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16 Sayfa:550 – 567
Detay/Özet/Abstract ( 194 )     |     Tam Metin ( 229 ) Betül Kübra ŞAHİN YONCA, Fatma TEZEL ŞAHİN  
Grandparent-Grandchild Relationships From The Perspectives Of Grandparents And Parents
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16 Sayfa:568 –586
Detay/Özet/Abstract ( 266 )     |     Tam Metin ( 265 ) Aylin ÇAM, Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI  
Senaryo Temelli Epistemik Düşünme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Adaptation of the Scenario-Based Epistemic Thinking Scale into Turkish
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16 Sayfa:587-611
Detay/Özet/Abstract ( 107 )     |     Tam Metin ( 188 ) Mustafa Zülküf ALTAN  
Bilinçli Farkındalık ve İngiliz Dili ve Öğretimi Lisans Öğrencilerinin MAAS'a (The Mindful Attention Awareness Scale/ Bilinçli Farkındalık Dikkat Ölçeği) Dayalı Farkındalık ve Dikkat Düzeyleri
Awareness and Attention Levels of Undergraduate Students in Mindful Awareness and English Language and Teaching Based on MAAS (The Mindful Attention Awareness Scale)
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16 Sayfa:612 –649
Detay/Özet/Abstract ( 232 )     |     Tam Metin ( 256 ) Selahittin TOLKUN  
Sinan Paşa’nın Nesrinde Ritmik Unsurlar (Tazarru‘-Nâme Üzerinde Tahlil)
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16 Sayfa:650 –653
Detay/Özet/Abstract ( 116 )     |     Tam Metin ( 222 ) Şüra TEKİN  
Altan, Mustafa Zülküf (2021). TERÖR- Ya Öyle Değilse?, İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık. 384 s., ISBN: 978-625-7059-53-4.
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16 Sayfa:654 –659
Detay/Özet/Abstract ( 170 )     |     Tam Metin ( 209 ) Hatice KARAKAYA  
Temizliğin Türkçesi – Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Temizlik Kavram Alanı
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16 Sayfa:660 –663
Detay/Özet/Abstract ( 214 )     |     Tam Metin ( 155 ) Serkan YÜKSEL  
Saka Yakutlar V. L. Seroşevsky (2019), Saka Yakutlar (trc. Arif Acaloğlu), İstanbul: Selenge Yayınları 332 s., ISBN: 978-605-4944-19-4.
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16 Sayfa:664–671
Detay/Özet/Abstract ( 254 )     |     Tam Metin ( 182 ) Süleyman AKSU  
Millî Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar Üzerine Bir Değerlendirme (1955-1974) Arıklı, M. (2021). Millî Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar. Lefkoşa: Okman Yayınları, 256 s., ISBN: 978-9925-593-11-8.
Cilt/Volume:7 Sayı/Issue:16 Sayfa:672–681
Detay/Özet/Abstract ( 203 )     |     Tam Metin ( 179 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2