IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2022
 Emine YURTYAPAN, Nezahat KANDEMİR  
Developing Sample Activity Based on Prediction- Observation- Explanation (POE) Teaching Method Supported by Concept Cartoons in Science Teaching Laboratory Applications
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:1 – 35
Detay/Özet/Abstract ( 200 )     |     Tam Metin ( 275 ) Georgia KOSMA  
Mantle of the Expert Role Framing in EFL Teaching to Young Learners
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:36 – 52
Detay/Özet/Abstract ( 279 )     |     Tam Metin ( 247 ) Gökçen BİLGİN AKSOY  
Azerbaycan Türkçesindeki Biliş Fiilleri İçin Bir Sınıflandırma Önerisi
A Classification Proposal for Cognitive Verbs in Azerbaijan Turkic
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:53 – 73
Detay/Özet/Abstract ( 253 )     |     Tam Metin ( 293 ) İsmail Eray DURSUN, Baran Barış YILDIZ  
Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Algılarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: İstanbul İli Örneği
Examining Teachers’ Perceptions of Distance Education According to Different Variables: The Case of Istanbul Province
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:74 – 99
Detay/Özet/Abstract ( 241 )     |     Tam Metin ( 190 ) Gamze PELER ŞAHOĞLU, Figen YAMAN LESINGER  
KKTC’deki İlköğretim Okullarında Yıldırma Durumlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin İncelenmesi
Determining Mobbing Situations In Primary Schools in TRNC and Examination Of Solution Suggestions
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:100 – 119
Detay/Özet/Abstract ( 284 )     |     Tam Metin ( 281 ) Özlem KÜÇÜK  
Dünya Bankası ve Kalkınma: Sürdürülebilir Turizm ve Dijital Platformlar
World Bank and Development: Sustainable Tourism and Digital Platforms
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:120 – 152
Detay/Özet/Abstract ( 240 )     |     Tam Metin ( 107 ) Ebru ÇORBACI  
Pozitif Psikoterapi Yaklaşımı İle Bir Olgunun Terapi Süreci
The Therapy Process of a Case with a Positive Psychotherapy Approach
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:153 – 169
Detay/Özet/Abstract ( 109 )     |     Tam Metin ( 240 ) Ayla Kavala YEMENİCİOĞLU  
Göstergebilim İle Afiş Analizi: I Want You For U.S. Army (Uncle Sam)
Poster Analysis with Semiotics: I Want You For U.S. Army (Uncle Sam)
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:170– 189
Detay/Özet/Abstract ( 122 )     |     Tam Metin ( 117 ) Alper Volkan ERTEM  
Fetullah Gülen’in Söylemlerinde 15 Temmuz Darbe Girişiminin İzleri
Traces of the July 15 Coup Attempt in Fetullah Gülen’s Discourses
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:190-207
Detay/Özet/Abstract ( 265 )     |     Tam Metin ( 213 ) Mustafa ARGUNŞAH, Fatma BOZ  
15. Yüzyıl Anadolu Türkçesinde Negatif Temel Duygu Fiilleri
The Basic Verbs of Negative Emotions in 15th Century Anatolian Turkish
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:208-225
Detay/Özet/Abstract ( 288 )     |     Tam Metin ( 229 ) Anıl ARSLAN  
Türkiye Türkçesinde Dönüşlü Çatının Oluşum Yöntemleri
Formation Methods of Reflexive Voice in Turkey Turkish
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:226 – 240
Detay/Özet/Abstract ( 266 )     |     Tam Metin ( 259 ) Recai BAZANCİR  
Orta Asya Türk Destanları ve Dede Korkut Boylarının Yapısal Analizi
Central Asian Turkish Epics and the Structural Analysis of Dede Korkut Epics
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:241 –267
Detay/Özet/Abstract ( 296 )     |     Tam Metin ( 235 ) Çev. Fatma DAĞ, Çev. Muhammed Göktürk KORKMAZ  
Transavrasya Dillerinin Tarımsal Yayılma Nirengi Desteklemesi1 MARTINE - ROBBEETS
Agricultural Expansion Triangulation Support of Transeurasian Languages Summary
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:268 – 304
Detay/Özet/Abstract ( 200 )     |     Tam Metin ( 291 ) Çev. Ebru DİLBAS  
Hristiyanlık ve Türklük Arasındaki Gagauzlar - Astrid MENZ
The Gagauz Between Christianity and Turkishness
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:305 – 313
Detay/Özet/Abstract ( 140 )     |     Tam Metin ( 140 ) Ebru DİLBAS  
GAGAUZLAR Özyurt Ulutaş, Selcen (2021). Gagauzlar. İstanbul: Selenge Yayınları, 128 s. ISBN: 978-605-4944-73-6
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:314 – 319
Detay/Özet/Abstract ( 121 )     |     Tam Metin ( 267 ) Alper Volkan ERTEM  
Türk İstihbarat Tarihi İsmail H. DEMİRCİOĞLU, Ahmet ÖZCAN, Namık ÇENCEN, Yücel YİĞİT (Editörler) İstanbul: Yeditepe Yayınları (2021). 904 sf. ISBN: 978-625-7477-03-l
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:320 – 330
Detay/Özet/Abstract ( 247 )     |     Tam Metin ( 174 ) Gülçin Tuğba NURDAN  
“Türk Edebiyatı Tarihi 1-2” Öztürk Emiroğlu Book Review of the “Türk Edebiyatı Tarihi 1-2 [History of Turkish Literature 1-2]” by Öztürk Emiroğlu
Cilt/Volume:8 Sayı/Issue:17 Sayfa:331 – 334
Detay/Özet/Abstract ( 204 )     |     Tam Metin ( 201 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2