IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:3

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2016
 FATİH BALCI  
Yılanların Öcü Örneğinde Gelenekten Diziye Aktarılan Türküler (İlk On Dört Bölüm)
Ballads Transmitted from Tradition to Soap Opera in the Example of Yılanların Öcü (First Fourteen Parts)
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:3 Sayfa:1-14
Detay/Özet/Abstract ( 2654 )     |     Tam Metin ( 1397 ) EMRAH GÜNDÜZ  
Klasik Türk Şiirinde Bir Nazım Türü: Keştî-nâme (Kaynakların Değerlendirmesi ve Bibliyografya)
A Verse Style in Classic Turkish Poem: Keştî-nâme (Evaluation of the Sources and Bibliography) Abstract
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:3 Sayfa:15-37
Detay/Özet/Abstract ( 2768 )     |     Tam Metin ( 1238 ) VEYSEL ERGİN  
Tarih’e Tahkiyeli Yaklaşım: Kurgusal Bağlamda “Çanakkale Savaşı”nı Yorumlayabilmek
Narrative Approach toHistory: To Interpret the Fictional Context of the Gallipoli War
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:3 Sayfa:38-73
Detay/Özet/Abstract ( 2621 )     |     Tam Metin ( 1328 ) ŞEMSEDDİN DAĞLI  
İslam ve Ebru Sanatında Soyutlama Düşüncesi Kapsamındaki Çalışmaların Modern Resim Sanatıyla Plastik Bağlamda İlintisi
The Relation Between Modern Painting And Islamic Artistic And Ebru Works in The Context of Abstraction Thought
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:3 Sayfa:74-99
Detay/Özet/Abstract ( 2550 )     |     Tam Metin ( 1381 ) ERCAN ARI  
Sorgulayıcı Araştırma Odaklı Fen Bilimleri Uygulamaları: Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Ara Disiplini
Inquiry - based science practices: Disaster prevention and safe living cross curriculum disciplines
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:3 Sayfa:100-122
Detay/Özet/Abstract ( 2634 )     |     Tam Metin ( 1205 ) GÜLÇİN CEBECİOĞLU   İPEK BEYZA ALTIPARMAK  
Tekstil İşçilerinin Toplumsal Cinsiyete İlişkin Tavır ve Tutumları
Gender Perceptions and Attitudes of Textile Workers
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:3 Sayfa:123-143
Detay/Özet/Abstract ( 2875 )     |     Tam Metin ( 1340 ) MUSTAFA KINIK   ASİM TOPAKLI   HALİL ÖZKAN  
The Evaluation of Web Design Education Materials Used in Vocational Education in the Aspect of Graphic Design Education
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:3 Sayfa:144-153
Detay/Özet/Abstract ( 2554 )     |     Tam Metin ( 1473 ) M.SEMİH KARACA  
Ortega y Gasset Düşüncesinde Üniversite Sorunu ve Kültür Eğitimi
University Issue and Culture Education in the Thought of Ortega y Gasset
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:3 Sayfa:154-176
Detay/Özet/Abstract ( 2822 )     |     Tam Metin ( 1489 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2