IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:4

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2016
 AHMET ÖZBEK  
Giyim Üretimi ve Moda Tasarımı Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Apparel Manufacturing and Fashion Design Students Entrepreneurship Levels Investigation in terms of Several Variables
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:4 Sayfa:1-24
Detay/Özet/Abstract ( 2610 )     |     Tam Metin ( 1205 ) ERGENEKON SAVRUN  
Karşılaştırmalı Olarak Birleşik Avrupalılık Fikirleri ve Türkler de Avrupa Algısının Kökenleri
Comparatively United Europeanes İdeas and Origins of European Perceptions on Turks
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:4 Sayfa:25-49
Detay/Özet/Abstract ( 2503 )     |     Tam Metin ( 1227 ) MÜZEYYEN PELER  
Türk Edebiyatının Köklü Çınarı: Mehmet Çınarlı
The Rooted Sycamore of Turkish Literature: Mehmet Çınarlı
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:4 Sayfa:50-80
Detay/Özet/Abstract ( 2548 )     |     Tam Metin ( 1282 ) GALİP GÜNER  
KARAHANLI TÜRKÇESİNDE DEYİMLEŞMİŞ BİRLEŞİK FİİLLER
IDIOMIZED COMPUND VERBS IN QARAKHANID TURKIC
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:4 Sayfa:81-130
Detay/Özet/Abstract ( 2535 )     |     Tam Metin ( 1289 ) NAZIM MURADOV  
Gaspıralı İsmail Bey'in Stratejik Öngörü ve Hedefleri Üzerine Eleştirel Bir Söylem Analizi
A Critical Speech Analysis Upon Gaspıralı İsmail Bey’s Foresight and Targets
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:4 Sayfa:131-157
Detay/Özet/Abstract ( 2615 )     |     Tam Metin ( 1533 ) M. NEJAT SEFERCİOĞLU  
Taşlıcalı Yahyâ Bey ve Dukakin-Zâde Ahmed Bey Dîvanlarında Musikî Âletleri
The Musical Instruments in the Divans of Yahya Beg of Pjevlja and Dukakin-zadeh Ahmed Beg
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:4 Sayfa:158-186
Detay/Özet/Abstract ( 2559 )     |     Tam Metin ( 2568 ) AFGANİSTAN ÖZBEK ŞİİRİNİN YAZIM SORUNLARI  
ORTHOGRAPHIC PROBLEMS OF THE UZBEK POETRY OF AFGHANISTAN
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:4 Sayfa:187-207
Detay/Özet/Abstract ( 2592 )     |     Tam Metin ( 1000 ) MUSTAFA CENGİZ  
Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki Deyimlerde Görülen Yalancı Eş Değerler
Idiomatic False Equivalence Between Turkish and Turkmen Language
Cilt/Volume:2 Sayı/Issue:4 Sayfa:208-248
Detay/Özet/Abstract ( 2359 )     |     Tam Metin ( 1480 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2