IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2017
 Selahittin TOLKUN  
“Adanalı Türkistanlılar” Şiiri
The Poetry of Turkestanians from Adana / in Adana
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:1-28
Detay/Özet/Abstract ( 2450 )     |     Tam Metin ( 1633 ) İbrahim Karaca  
Hasani, Ataullah, Tarih-i Ferhengi İl-i Şahseven-i Bağdadi, İntişarat-ı İl-i Şahseven-i Bağdadi, Tahran, 1381, 365 Sayfa.
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:29-31
Detay/Özet/Abstract ( 2259 )     |     Tam Metin ( 1446 ) Saffet YILMAZ  
Karabeyoğlu, Adnan Rüştü (2015). Dîvânu Lugâti’t Türk’te Savlar ve Kültürel Kavramlaştırma, İstanbul: Kesit Yayınları. 198 s., ISBN: 978-605- 9100-20-5.
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:32-34
Detay/Özet/Abstract ( 2277 )     |     Tam Metin ( 1356 ) Emine TEMEL  
Çaştani Bey Jatakasında -GAlI Eki Üzerine
On The Suffix of-GAlI in The Story of Castani Beg
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:35-47
Detay/Özet/Abstract ( 2387 )     |     Tam Metin ( 1786 ) İbrahim KARACA  
Beydili’de (Sivas-Hafik) Ficek Geleneği
The Tradıtıon of Ficek in Beydili
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:48-63
Detay/Özet/Abstract ( 2458 )     |     Tam Metin ( 1253 ) Ergenekon SAVRUN  
From Sykes-Picot to Present; The Centenary Aim of The Zionism on Syria and Iraq
Sykes-Picot’dan Günümüze; Suriye ve Irak Üzerinde Siyonizm’in Yüz Yıllık Hedefleri
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:64-95
Detay/Özet/Abstract ( 2286 )     |     Tam Metin ( 9187 ) Demet Karakartal  
Tedavi Sürecindeki Kanserli Hastaya Bakım Veren Hasta Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi
Investigation of the Problems of the Relatives of the Patients Providing Care to the Canser Patient During the Treatment Period
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:96-109
Detay/Özet/Abstract ( 2133 )     |     Tam Metin ( 1295 ) John Churchley, Victoria Handford, Patricia Neufeld, Diane Purvey  
Mapping Principal Preparation Programs in British Columbia, Canada
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:110-128
Detay/Özet/Abstract ( 2115 )     |     Tam Metin ( 4447 ) Sultan OKUMUŞOĞLU  
Ekolojik İkilemler Hakkındaki Tutumların Sosyal Baskınlık Yönelimi ile İlişkisinin Araştırılması
Examination of Relation of Attitudes Regarding Ecological Dilemmas With Social Dominance Orientation
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:129-140
Detay/Özet/Abstract ( 2081 )     |     Tam Metin ( 1202 ) Seda Türköz, Beliz Köroğlu, F. Sülen Şahin Kıralp  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi
Investigation of Perceived Social Support Levels and Communication Skills of Students in Guidance and Psychological Counseling Department
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:141-158
Detay/Özet/Abstract ( 2163 )     |     Tam Metin ( 2827 ) Enil Afşaroğlu-Eren  
Çocuğun Kendi Dili İçinden Resmini Değerlendirmek - Duygu ve Renk Çemberi İle Çocuk Resimlerinin Değerlendirilmesi –
Evaluating Children's Drawings Through Their Own Language - Evaluation of Children’s Drawings Through Color Wheel of Emotions -
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:159-182
Detay/Özet/Abstract ( 2096 )     |     Tam Metin ( 4686 ) Oğuz KALELİOĞLU  
Üniversitelerde, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Dersleri Nasıl Olmalıdır?
How Does The Atatürk’s Principles and Revolution History Lessons Should be Teach at Universities?
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:183-194
Detay/Özet/Abstract ( 2416 )     |     Tam Metin ( 16549 ) Sultan OKUMUŞOĞLU  
Obeziteli Ergenlerde Beden Ağırlığına İlişkin Alay Edilmenin Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Diyete İlişkin Tutumlar ile İlişkisi
The Relation of Weight Based Teasing With Physical Activity Level and Diet Related Attitudes In Adolescents With Obesity
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:195-208
Detay/Özet/Abstract ( 2166 )     |     Tam Metin ( 1430 ) Sibel ERSEL KAYMAKAMOĞLU  
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlilik İnançları: Öğretmen Eğitim Programları için Öneriler
Self-Efficacy Beliefs of Special Education Student Teachers: Implications for Teacher Training Programmes
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:209-221
Detay/Özet/Abstract ( 2249 )     |     Tam Metin ( 7686 ) Azize UMMANEL  
Çocuk, Anne ve Öğretmenlerin Oyun ve Oyuncakla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
A Comparative Analysis of Children’s, Mothers’ and Teachers’ Views About Play and Toys
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:222-241
Detay/Özet/Abstract ( 2246 )     |     Tam Metin ( 11065 ) Enil Afşaroğlu-Eren  
Olgu Sunumu: 17 Yaşındaki Erkek Ergenin Küçük Bir Kız Çocuğu Olma Arzusu
A Case Study: A 17-year-old Boy's Desire to be a Little Girl
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:242-252
Detay/Özet/Abstract ( 2206 )     |     Tam Metin ( 2110 ) Murat TURAL  
Geç Antik Çağ’da Hristiyan Eğitiminin Ruhu ve Manastırlarda Eğitim Anlayışı
The Spirit of Christian Education in Late Antiquity and The Understanding of Education in the Monasteries
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:253-277
Detay/Özet/Abstract ( 2070 )     |     Tam Metin ( 1565 ) Sultan OKUMUŞOĞLU  
Üniversite Öğrencilerinin Akıl Hastası Kimliğine Yönelik Tutumları
University Students’ Attitudes Towards Mentally Ill Identity
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:278-296
Detay/Özet/Abstract ( 2221 )     |     Tam Metin ( 1400 ) Gül KAHVECİ  
Davranışsal Konsültasyon Sağaltımı İçinde Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi: Down Sendromunda İçten Başlayan Dışa Yönelik Davranışsal Değişiklikler Yapma
Cognitive Behavioral Play Therapy in Behavior Consultation Treatment: Making Behavior Changes from the Inside Out in Down Syndrome
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:297-321
Detay/Özet/Abstract ( 2220 )     |     Tam Metin ( 4341 ) Hürü Sağlam Tekir, Süleyman Tekir  
Eğitime Katkılarıyla Kazım Karabekir
Kazım Karabekir and His Contributions to Education
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:322-340
Detay/Özet/Abstract ( 2274 )     |     Tam Metin ( 2390 ) Victor MURAVYEV  
Education and Real Religious Life
Cilt/Volume:3 Sayı/Issue:6 Sayfa:341-351
Detay/Özet/Abstract ( 2100 )     |     Tam Metin ( 1581 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2