IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2018
 Ilhama GASİMZADE  
Brexit: The impact on the United Kingdom and Turkey
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:1-10
Detay/Özet/Abstract ( 1963 )     |     Tam Metin ( 3906 ) Habibe YAZICI ERSOY  
Değerler Eğitimi Açısından Türk Dili ve Edebiyatı Programında Dîvânu Lugâti’t Türk
“Dîvânu Lugâti’t Türk” In Turkish Language and Literature Curriculum In Terms Of Values Education
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:11-31
Detay/Özet/Abstract ( 1763 )     |     Tam Metin ( 1293 ) Mehmet GÜNEŞ, Tayfun ARSLAN  
Enerji Bağımlılığında Avrupa Birliği, Rusya, Türkiye Üçgeni ve Doğu Akdeniz Alanı
Triangle of European Union, Russia and Turkey on Energy Dependency and The Region of Eastern Mediterranean
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:32-60
Detay/Özet/Abstract ( 1841 )     |     Tam Metin ( 2751 ) Cengizhan ABAY, İkramettin DAŞDEMİR  
Fen Eğitimi Bağlamında Uzay, Zaman, Hız ve Kütle Çekimi Kavramları Hakkında Üç Aşamalı Kavram Testi Geliştirme
Three-step Conceptual Test Development about the Concepts of Space, time, speed and Gravitation in the Context of science Education
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:61-74
Detay/Özet/Abstract ( 1889 )     |     Tam Metin ( 977 ) Hülya PİLANCI  
Açık ve Uzaktan Türkçe Öğrenenlerde Etkileşim: Eşzamansız İletişimde Öğretim Diyalogları
Interaction in Open and Distant Turkish Learners: Teaching Dialogues in Nonsynchronous Communication
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:75-90
Detay/Özet/Abstract ( 1837 )     |     Tam Metin ( 1354 ) Zihniye OKRAY  
‘Yaşam Koçu Afet’ Tiplemesi üzerinden Aile İçi Şiddetin Meşrulaştırılması
Legitimization of Domestic Violence upon ‘Life Coach Afet’ Character
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:91-115
Detay/Özet/Abstract ( 1857 )     |     Tam Metin ( 2548 ) Talip SAMİ  
Âşık Veysel Şatıroğlu, Neşet Ertaş ve Âşık Mahzuni Şerif Eserleriyle Foucault’cu Söylem Analizi Üzerine Bir Çalışma: Yaşam Doyumu ve Ölüm Arzusu Analizi
A Study on the Foucaultit Discourse Analysis and the Pieces of Aşık Veysel Şatıroğlu, Neşet Ertaş and Aşık Mahzuni Şerif: An Analysis of satisfaction with Life and Death Wish
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:116-140
Detay/Özet/Abstract ( 1870 )     |     Tam Metin ( 2007 ) Ergenekon SAVRUN  
Doğu Akdeniz ve Ege Adaları Enerji Koridoru Üzerinden Megali İdea ve Yeni Soğuk Savaş Senaryoları
Energy Corridor via Eastern Mediterranean and Aegean Islands, Megali Idea and New Cold War Scenarios
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:141-160
Detay/Özet/Abstract ( 1833 )     |     Tam Metin ( 1239 ) Ahmet ÖZBEK  
Türk Hazır Giyim Ticaretinin Alt Sektörler Bazında Analizi
Turkish Ready-Made Trade Analysis Based on Sub-Sectors
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:161-183
Detay/Özet/Abstract ( 1755 )     |     Tam Metin ( 996 ) Güner KOÇ AYTEKİN  
Uluslararası Sermaye Hareketleri Kapsamında Sıcak Para Akımlarının Ekonomik Etkileri ve Spekülasyon
Economic Effects and Speculation of Hot Money Flows in the Scope of International Capital Movements
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:184-207
Detay/Özet/Abstract ( 1801 )     |     Tam Metin ( 1128 ) Selahittin Tolkun  
Klasik Doğu Türk Şiirinde +GInA Ekinin Ahenk Unsuru Olarak Kullanılması
Usage of +GInA Suffix As a Harmony Element in Classical Eastern Turkish Poetry
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:208-231
Detay/Özet/Abstract ( 1836 )     |     Tam Metin ( 1363 ) Ayhan KÜNGERÜ, Güliz ULUÇ  
Hollywood Filmlerinde “Sihirli Zenci” Kavramsallaştırması
Conceptualization of “Magical Negro” in Hollywood Movies
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:232-245
Detay/Özet/Abstract ( 1788 )     |     Tam Metin ( 3059 ) Şahika Karaca  
Tutunamayanlar ve Aylak Adam’da Tutunma Problemi
Discconnectedness Problem In Tutunamayanlar And Aylak Adam
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:246-259
Detay/Özet/Abstract ( 1822 )     |     Tam Metin ( 1866 ) Saffet YILMAZ  
Eski Türk Runik Harfli Metinlerdeki Askerî ve Siyasî Terimler ile Unvan Niteleyicilerin Özbek Türkçesindeki İzleri
Traces of the Military and Political Terminology And the Appellations used in Old Turkic Runic Texts in Uzbek
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:260-296
Detay/Özet/Abstract ( 1772 )     |     Tam Metin ( 1733 ) Anıl ARSLAN  
Türkçe Organ Adlarının Sonunda Yer Alan -n Ünsüzünün İşlevi
The function of the Consonant -n at the End of Turkısh Names of Organs
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:297-312
Detay/Özet/Abstract ( 1945 )     |     Tam Metin ( 2297 ) Tümen Erses, Ece Emre Müezzin  
İnsani Değerler Psiko-Eğitim Programının Ergenlerde Internet Kullanımına Etkisi
The Effect of Human Values Psycho-Education Program on Internet Usage in Adolescents
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:313-326
Detay/Özet/Abstract ( 1761 )     |     Tam Metin ( 984 ) Buket Ballıel Ünal, Hanife Gamze Hastürk  
Fen Bilimleri Dersinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Dolaşım Sistemi Başarı Testi Sonuçlarına Etkisi
The Effect of the Use of the EBA in Science Course on the Success of the Middle School Students about the Circulating System
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:327-342
Detay/Özet/Abstract ( 1805 )     |     Tam Metin ( 2056 ) Burak SÖZER  
Ataizi Erenoğlu, Dilek (2017), Kaşkay Türkleri'nin Dili, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 336 s., ISBN: 978-975-16-3414-6
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:343-348
Detay/Özet/Abstract ( 1765 )     |     Tam Metin ( 1240 ) Selahittin TOLKUN  
GÜNEY TÜRKİSTAN’DA (AFGANİSTAN) ÖZBEK TÜRKÇESİYLE YENİ YAYIMLAR -I
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:349-357
Detay/Özet/Abstract ( 1792 )     |     Tam Metin ( 998 ) Ömriye BAYRAK  
Psikanalitik Bir Okuma Denemesi: Aylak Adam
A Psychoanalytic Reading Test: Aylak Adam
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7 Sayfa:358-381
Detay/Özet/Abstract ( 1812 )     |     Tam Metin ( 2318 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2