IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

IJHE Sayısı

Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9

Dergi Kapağı

Editör: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2018
 Fatih Balcı  
Kıbrıs Türk Çocuk Oyunlarındaki Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation On The Vocabulary Of Turkısh Cypriot Children’s Games
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:1-12
Detay/Özet/Abstract ( 1612 )     |     Tam Metin ( 2340 ) Uğur Durmaz  
Geleneksel Türk Tiyatrosunda “Kavuk”: Bir Simgenin İşlevi, Özellikleri, Temsilcileri ve Dünden Bugüne Yolculuğu
“Kavuk” In Traditional Turkish Theatre: The Function, Characteristics, Representatives And The History Of A Symbol From Yesterday To Today
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:13-47
Detay/Özet/Abstract ( 1761 )     |     Tam Metin ( 959 ) DEMET KARAKARTAL  
Kanser Hastalarının Yaşadıkları Psiko-Sosyal Sorunların İncelenmesi
Analysis Of The Psychosocial Problems Of Cancer Patients
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:48-62
Detay/Özet/Abstract ( 1642 )     |     Tam Metin ( 1104 ) Emrah BOZOK  
Hırsız Sözcüğünün Kökeni Üzerine
On the Origin of the Word Thief
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:63-71
Detay/Özet/Abstract ( 1663 )     |     Tam Metin ( 2858 ) DEMET KARAKARTAL  
Cezaevinden Çıkan Eski Hükümlülerin Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi
The Analysıs Of Problems That Former Convıcts Facing Who Come Out Of Prıson
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:72-85
Detay/Özet/Abstract ( 1587 )     |     Tam Metin ( 2197 ) Nural İMİK TANYILDIZI, Nihan KARABULUT  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN TELEVİZYON PROGRAMLARINA YÖNELİK TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PREFERENCES FOR THE TELEVISION PROGRAMS OF PRESCHOOL EDUCATION CHILDREN
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:86-102
Detay/Özet/Abstract ( 1517 )     |     Tam Metin ( 3567 ) YUNUS ÖZGER  
OSMANLIDAN CUMHURİYETE YOZGAT YÖRESİNDE KURULAN HAFTALIK PAZARLAR VE PANAYIRLAR
THE WEEKLY MARKETS AND FAIRS ESTABLISHED IN YOZGAT REGION FROM THE OTTOMAN ERA TO THE REPUBLICAN PERIOD
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:103-121
Detay/Özet/Abstract ( 1587 )     |     Tam Metin ( 895 ) Hülya Pilanci, Olcay Saltık  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilbilgisi İçeriğini Etkileyen Faktörler: A1, A2 Düzeyleri
The Factors Effecting the Grammar Content in the context of Teaching Turkish as a Foreign Language: Levels A1 and A2
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:122-149
Detay/Özet/Abstract ( 1724 )     |     Tam Metin ( 1425 ) Güner Koç Aytekin  
Türkiye’ de Sermaye Piyasaları ve Borsaların Gelişim Süreci
Development Process of Capital Markets And Stock Exchange in Turkey
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:150-176
Detay/Özet/Abstract ( 1535 )     |     Tam Metin ( 2382 ) ERGÜN ACAR  
KASTAMONU VE YÖRESİ AĞIZLARINDA MANTAR ADLARI
MUSHROOM NAMES IN THE DIALECT OF KASTAMONU AND ITS PROVINCE
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:177-228
Detay/Özet/Abstract ( 1639 )     |     Tam Metin ( 2583 ) Ergenekon Savrun  
Tarihte Araplar ve Türk-Arap İlişkileri
Arabs In The History And Turkish-Arab Relations
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:229-257
Detay/Özet/Abstract ( 1587 )     |     Tam Metin ( 1853 ) Ergenekon Savrun  
Kıbrıs’ta Yunan Cunta Darbesine Karşı Türk Barış Harekâtının Belgelerle Kısa Tarihi
rief History of the Turkish Peace Operation Against Greek Junta Strikes in Cyprus
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:258-273
Detay/Özet/Abstract ( 1630 )     |     Tam Metin ( 1750 ) Emre Türkmen  
Türkçede Aktarma Cümleleri Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of The Reported Speech Sentences in Turkish
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:274-285
Detay/Özet/Abstract ( 1683 )     |     Tam Metin ( 2416 ) Batuhan İsmail Kıran  
SARAYDA, SEFERDE ve ÖLÜMDE AİLEYİ HATIRLAMAK: İÇ OĞLANLARI VE AİLE İLİŞKİLERİ
TO REMEMBER THE FAMILY AT THE PALACE, EXPEDITION AND DEATH: THE ICH OGHLANS AND FAMILY RELATIONSHIP
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:286-296
Detay/Özet/Abstract ( 1572 )     |     Tam Metin ( 957 ) SELAHİTTİN TOLKUN  
(X)ş MASTAR EKİ MİDİR?
Is -(X)ş INFINITIVE SUFFIX?
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:297-328
Detay/Özet/Abstract ( 1625 )     |     Tam Metin ( 1132 ) Esra Bozkurt Altan, İrem ÜÇÜNCÜOĞLU  
Fen Bilimleri Öğretmen Adayları için STEM Odaklı Laboratuvar Uygulamaları: “Sağlıklı Yaşam" Etkinliği
STEM Focused Laboratory Practices for Pre-Service Science Teachers: Healthy Living Module
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:329-347
Detay/Özet/Abstract ( 1525 )     |     Tam Metin ( 969 ) Kurman MURATAYEV, Erlan ASEMBAYULY, Tokkoja KOJAGULOV3  
Symbolism of Ceramics of the Bronze Age Kazakhstan
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:348-353
Detay/Özet/Abstract ( 1551 )     |     Tam Metin ( 2748 ) Hatice Gündoğan  
Necati Cumalı’nın Viran Dağlar Romanında Göç Olgusu
Migration Fenomone in Necati Cumalı's Viran Dağlar Novel
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:354-377
Detay/Özet/Abstract ( 1669 )     |     Tam Metin ( 1193 ) Dilek Erenoğlu Ataizi  
Konya-Kadınhanı'ndan Memorat Örnekleri ve Motifleri
Memorate Examples and Motifs from Konya-Kadınhanı
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:378-396
Detay/Özet/Abstract ( 1644 )     |     Tam Metin ( 4185 ) Mustafa Cengiz  
SHOABDURAHMONOV, Shonazar; Ahmad ISHAYEV, Shukur NOSIROV, Haydarali UZOQOV, Doʻstmurod ABDURAHMONOV (1971). Oʻzbek Halq Shevalari Lugʻati, Toshkent: Oʻzbekiston SSR «Fan» Nashriyoti, 409 s.
Шоабдураҳмонов, Ш. Ш.; Аҳмад Ишаев, Шукур Носиров, Ҳайдарали Узоқов, Дўстмурод Абдураҳмонов (1971). Ўзбек Халқ Шевалари Луғати, Тошкент: Ўзбекистон ССР «Фан» Нашриёти, 409 с. [Словарь узбекских народных говоров]
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:397-404
Detay/Özet/Abstract ( 1688 )     |     Tam Metin ( 972 ) SELAHİTTİN TOLKUN  
GÜNEY TÜRKİSTAN’DA (AFGANİSTAN) ÖZBEK TÜRKÇESİYLE YENİ YAYIMLAR –II
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:405-418
Detay/Özet/Abstract ( 1588 )     |     Tam Metin ( 916 ) Saffet Alp Yılmaz  
Abdurrazak Peler, Yükselen Gökçe (2013). The Tense-AspectMood/Modality System of the Turkish Spoken in Cyprus, Saarbrucken (Deutschland); Scholar's Press, 334 p., ISBN: 978-3-639-51579-4
Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9 Sayfa:419-428
Detay/Özet/Abstract ( 1533 )     |     Tam Metin ( 2170 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2