IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Çağdaş Sosyo-Psikolojik Sorunlara Bir Yanıt Olarak Sosyoterapi
Title: Sociotherapy as a Response to Contemporary Socio-Psychological Problems
Yazar(lar) : M. KUBİLAY AKMAN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:1
Sayfa : 1-14Özet

Günümüz bireyinin sorunları, sosyal alan ile psikolojik / bireysel alanların kesiştiği bir zeminde tezahür etmektedir. Psikologlar bireysel sorunlarla, sosyal hizmet uzmanları toplumsal ve bireysel konularla ilgilenirken, sosyoloji bu iki alan ile de, disiplinlerarası bir yaklaşımda, az ya da çok bağlantılı bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin açığa çıkması yönünde değerlendirilebilecek uygulama alanlarından birisi sosyoterapidir. Çağdaş toplumdaki bireylerin sorunlarının hem sosyolojik hem de psikolojik boyutları olduğu gözetildiğinde, bir diğer ifadeyle bu sorunların sosyo-psikolojik bir nitelik kazandığı kavrandığında, çözüm arayışlarının psikolojiyle sınırlı kalmayıp, sosyolojinin de dâhil edildiği bir zemine geçmesi gerekmektedir. Sosyoterapi bize bu imkânı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyoterapi, sosyal hizmet, sosyometri, klinik sosyoloji, travma, psikoterapi

Abstract

Problems of contemporary individuals appear at the crossroad between social field and psychological / individual levels. Psychologists have focused on personal problems, social work specialists are interested in social and individual issues, as for sociology, with an inter-disciplinary approach, has a potential more or less connected to both fields. Sociotherapy is one of the application fields to expose this potential. When it is considered that individual problems in contemporary society have both sociological and psychological dimensions, with another espression, when it is seen that these problems have gained a socio-psychological attribute, it is necessary not to be limited only with psychology and also sociology is to be included in the course of solution seeking. Sociotherapy provides us this opportunity.

Keywords :Sociotherapy, social work, sociometry, clinical sociology, trauma, psychotherapy

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2