IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Yabancı Dil Eğitiminde Örtük Öğrenim Yönteminin Okuma Parçalarına Uyarlanması
Title: Implicit Learning Theory For Reading Texts
Yazar(lar) : ALİ AYCAN KOLUKISA   BAKTYGUL KULAMSHAEVA
Kategori : Eğitim Bilimleri
Türü : Derleme / Kuramsal
Baskı : Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:2
Sayfa : 168-181Özet

Günümüzde yabancı dil eğitiminde pek çok değişik metot ve yöntem kullanılmaktadır. Ancak bunların içerisinde özellikle İngilizce eğitimi konusunda İkinci dil edinim teorilerinden oldukça sıklıkla faydalanıldığı görülür. Doğduktan sonraki süreçte, ana dilimizi öğrenirken meydana gelen gelişmeler konusunda hemen hemen hiç birimizin kesin bir anısı bulunmamaktadır. Genellikle farkında olmadan meydana gelen bu öğrenme şekli ikinci dil edinim teorilerinde “implicit (örtük) öğrenim” terimi ile ifade edilmektedir. Buna karşın, yabancı dili öğrenen bireyin bilinçli ve farkında olarak yapmış olduğu çalışmalar hususunda ise, “explicit (bilinçli)” teriminin kullanıldığı görülmektedir. Örtük öğrenme her ne kadar çocuk yaşlarda daha net bir şekilde tespit edilebilir bir öğrenme şekli olsa da, uygun ortam ya da öğrenim teknikleri kullanıldığı takdirde ileri yaşlarda da faydalanılabilen bir öğrenim şekli olduğu bu çalışmada savunulmaktadır. İnsanoğlunun asırlardan beri yabancı dil öğrenimi konusunda hayalini kurduğu öğrenim şekli olan bilinçdışı öğrenmeyi geniş ölçüde gerçekleşir kılabilecek önemli teorik ve pratik bilgiler içeren bu çalışmada, Örtük Öğrenme metodu okuma parçalarına uyarlanarak, bireylerin hedeflenen yabancı dile ilişkin dilsel girdileri herhangi bir gaye gütmeksizin, farkında olmadan elde etmesi olanaklı kılınmıştır. Bu yöntemin ileride pek çok hikâyeye farklı dillerde de uygulanmasıyla, yabancı dil öğrenim yükünün azaltılması ve bireylerin hedeflenen dile ilişkin öğrenim farkındalığı pasif iken, o dile ait dilsel girdileri öğrenebilmeleri amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İkinci dil edinimi, örtük öğrenme, bilinçli öğrenme, geribildirim, Kırgız Türkçesi

Abstract

Today there are many different methods and techniques for foreign language teaching. However, among these undoubtedly, English Language Teaching is the one which has a great number of methods. It is because it frequently draws on theories and principles from Second Language Acquisition. Almost no one has a memory about how we develop our native language. This type of language acquisition that occurs unconsciously in our childhood is called as "Implicit Learning" in Second Language Acquisition. On the contrary, for the type of foreign language acquisition of individuals who learn foreign languages as a result of studying the rules and the properties of these languages intentionally, the term "Explicit Learning" is used.  It is claimed in this paper that although it is easy to observe implicit learning in the language acquisition process of children, implicit learning theory can be utilized for also adults if the appropriate techniques and methods are developed with accordance to the speech situation and the language environment. Mankind is yearning for a way of learning foreign languages for centuries without an extra effort. In this study, a new method is introduced by adapting implicit learning theory practically to the reading texts. According to the outcomes of this paper, this adaptation might have a key-role for the readers to be able to acquire any input unconsciously belonging to the target language. Using this new method in reading texts enables to block the awareness of the learners, so that it becomes possible to learn a foreign language without making any extra effort.

Keywords :Second language  acquisition, implicit learning, explicit learning, feedback, Kyrgyz language

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2