IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Türkiye-İsrail 2012-2017 Siyasi Olayların Medya Karşılaştırması
Title: Turkey-Israel Media 2012-2017 Comparison of Political Events
Yazar(lar) : Mesrure Türker
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 163-172Özet

Medyanın toplumları yönlendirerek toplumsal algıyı menfaat doğrultusunda değiştirme çabası problem olarak tespit edilmeye çalışılacaktır. Medyanın toplumun düşüncelerini etkileme faaliyetlerinde bulunduğu saptanmaya çalışılacaktır. Medya karşılaştırması için İsrail Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin medya kurum ve kuruluşları esas alınacaktır. Bildiriye 2012 ve 2017 yılları ile zaman kısıtlaması getirilecektir. Her iki ülkenin seçili haberleri okunacak ve çevrilecektir. Her iki ülkenin aynı olaylara farklı bakış açıları ile yöneldiği ve kullanılan terimlerin de bu yönde farklılık gösterdiği açıklanmaya çalışılacaktır. Devletlerin siyasi olaylara yaklaşımları alıntılar ile bildiride yer alacak ve bu yaklaşımların medyada zamanla nasıl değiştiği eleştirilecektir. Bildirinin amacı toplumları şüpheye ve araştırmaya sevk etmek olacaktır. Tek taraflı eleştiri ve salt ideolojinin geçmişte ve günümüzde gerçekleri istenilen yönde göstermek amacıyla kullanılan kavramlar olduğu açıklanmaya çalışılacaktır. Medyanın çıkarlarına göre olayları kullandığı ve toplumların bildiklerine inandıkları gerçeklerin aslında törpülenmiş gerçekler olduğu sonucuna ulaşılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Medya, Fikirsel Yönlendirme, İsrail, Türkiye, Septisizm.

Abstract

The media will try to be identified as a problem to change societal perceptions by directing societies. The media will try to be found active in influencing community thoughts. The State of Israel for the media comparison, and the Republic of Turkey's media organizations and institutions will be essential. Notice 2012 and 2017 will be time constrained. Selected news from both countries will be read and translated. It will be attempted to explain that the two countries have different perspectives on the same events and that the terms used differ in this respect. Attitudes of states to political events will be included in the citation and the report, and how these approaches change over time in the media will be criticized. It will lead to skepticism and investigation of the intended communities. One sided criticism and pure ideology will be tried to explain the concepts used in the past and today to show the truth in the desired direction. The facts that the media use events according to their interests and that society believes they know are actually truncated it will be tried to reach the result which is the facts.

Keywords :Media, Detection Steering, Israel, Turkey, Skepticism.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2