IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Ferzan Gürel’in Öykülerinde Kadın
Title: The Woman In Ferzan Gürel’s Stories
Yazar(lar) : Özge Özhan
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 199-216Özet

Mehmet Şükrü Kocagöz ve Vahide Saliha Aksoy’un üçüncü çocuğu olarak Haziran 1919’da Emine Ferüzan, dünyaya gelir. Kendisi roman, öykü ve fikir yazarı olan Samim Kocagöz’ün ve öykü yazarı, şair Halil Kocagöz’ün kız kardeşidir. Aydın bir aileye mensup olan Emine Ferüzan günlük hayatında Ferzan Gürel adını kullanmaktadır. Asıl mesleği öğretmenlik olan Ferzan Gürel, evlendikten sonra çocukları ile ilgilenmek için işini bırakmıştır. Evde olduğu süre boyunca altı öykü kitabı, iki roman ve bir çocuk romanının yanı sıra dergilerde ve gazetelerde öyküler ve denemeler yayımlamıştır. İdealist bir öğretmen ve çağdaş bir kadın olan Ferzan Gürel, ömrünü halka faydalı olmak adına çalışarak geçirmiştir. Ağabeyi Samim Kocagöz gibi Ege yöresi insanı üzerine çalışmalar yapmış, özellikle bütün yükü üzerinde taşıyan eğitimsiz, fedakâr kadınları eserlerinin tematik gücü olarak belirlemiştir. Kadının toplumdaki yeri, aile kurumunda kadının önemi, erkeğin kadına verdiği önem gibi konuları öykülerinde belirtmiştir. Kadına tek yönlü bakmayan Gürel, eğitimsiz kadınların ailesine ve çevresine verdiği zararları da öykülerinde işlemiştir. Ferzan Gürel, yazdığı altı öykü kitabında bulunan seksen öyküsünde hemen hemen aynı konulara değinmiştir. Edebiyat literatürüne kazandırılmak istenen Gürel’in öykülerinde ailevi problemleri olan, ötekileştirilen, eğitimli veya eğitimsiz kadınların, karşılarında bulunan zorba erkekler ve kendilerini destekleyen eğitimli erkekler veya olgun erkekler karşısındaki tutumunu tespit edilerek açıklanması amaçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni, eğitimli kadın modelini, kadının toplumdaki önemini göstermek açısından Gürel’in öykülerinin faydalı olacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kadın, eğitim, aile, yalnızlık, çaresizlik.

Abstract

Emine Feruzan was born in June 1919 as the third child of Şükrü Kocagöz and Vahide Saliha Kocagöz. She is the sister of Samim Kocagöz who is a novel, story and idea writer; and the poet Halil Kocagöz. Emine Feruzan who is a member of a modern family, uses the name Ferzan Gürel in daily life. Ferzan Gürel whose original jop isteaching,had quitted her jop in order to take care of her kids after marriage. While at home, he published six short stories, two novels and a children's novel, as well as stories and essays in journals and newspapers. Ferzan Gürel, an idealist teacher and contemporary woman, spent her life working to be useful to the public. Her brother, Samim Kocagöz, has worked on the Aegean people, especially the untrained, self-sacrificing women who carry all their burdens as their thematic power. The place in the society of women, the importance of women in the family institution, the importance given to women by the man in his story. Gürel, who does not look one-sided towards women, also handles the damage that uneducated women have to their families and the environment. Ferzan Gürel mentioned almost the same issues in the eighty stories in the six story books he wrote. The aim is to explain the attitude of Ferzan Gürel, who is to be gained to literature, to the overbearing men pressuring or mature men whosupporting the woman who are discriminated, educated or uneducated. The new Republic of Turkey, educated woman model, it would be useful to show the importance of women in society in terms of Gurel's story has been considered.

Keywords :Woman, Education, Family, Loneliness, Despair.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2