IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Ateş Üstünde Yürüyen ‘Oidipus’lar
Title: Oidipus’s Who Walk on Fire
Yazar(lar) : Sebahat özdemir
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 236-247Özet

Oidipus Kompleksi, adını Sophokles’in ünlü oyunu Kral Oidipus’tan alır. Yunan mitolojisine göre Oidipus, babasını öldürmüş ve annesiyle evlenmiştir. Psikanalizde çocukların gelişim evrelerini inceleyen Sigmund Freud erkek çocuğun babayla, kız çocuğun anneyle mücadelesini Oidipus’un durumuna benzettiği için fallik döneme bu adı vermiştir. Fallik dönemde (3-6 yaş) çocuklar, karşı cins ebeveyni sahiplenip, aynı cins ebeveyni dışlarlar. Oidipus kompleksi edebiyatın sıkça kullandığı metaforlardandır. Genel anlamıyla da edebî eserlerde babayla mücadele eden, babaya/otoriteye başkaldıran bir metafor olarak kolayca fark edilebilmektedir. Bu bildiride Ayla Kutlu’nun Ateş Üstünde Yürümek romanı, söz konusu kompleks açısından değerlendirilecektir. Ateş Üstünde Yürümek, 12 Mart’ı anlatan bir dönem romanıdır. Kitabın kahramanı Süha, kendini Oidipus’a benzetir. Anneye büyük bir sevgi beslerken babadan nefret etmektedir. Romanda, 12 Mart’la beraber gelen sıkıntılı süreç, Süha ve diğer kahramanların üzerinden Oidipus kompleksiyle işlenmiştir. Bu romandan hareketle Oidipus kompleksinin dönemdeki anlam dünyası ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Oidipus kompleksi, Ayla Kutlu, Baba.

Abstract

Oedipus complex, takes it’s name from the famous game of ‘Kral Oedipus’ of Sophokles. According to Greek mythology killed his father and married his mother, Oedipus Sigmund Freud, who does not study the developmental stages of children in psychoanalysis, calls this the phallic turn because the boy likened the fight with the dad to the mother's struggle with Oidipus. The phallic period (3-6 years) children, graduates of the opposite parent, the same breed parentage are mutually exclusive. Oedipus complex is a metaphor that literature often uses. Generally speaking, it can easily be perceived as a metaphor that struggles with the father in literary works and rebels against the father / authority. In this report Ayla Kutlu's Ateş Üstünde Yürümek novel will be evaluated in terms of complex. Ateş Üstünde Yürümek is a period novel about March 12th. The hero of the book, Süha, likens himself to Oedipus. The father hates the mother while she loves a great deal. In the novel, the troublesome process that came with March 12, Süha and other heroes were processed through the Oedipus complex. From this novel, of the Oedipus complex the world of meaning will be revealed.

Keywords :Oedipus complex, Ayla Kutlu, Father.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2