IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Seviyye Talip Romanı Üzerine Narsistik Bir İnceleme
Title: A Narcissistic Review On The Seviyye Talip Novel
Yazar(lar) : Hilal Tülegen
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 248-262Özet

Mitolojik bir metin olan Narkissos ve Echo, psikanalizde 1800’lerin sonunda kurulan narsisizm kuramına temel oluşturmuştur. Antik Yunan’da efsanevî güzelliğe sahip olan Narkissos adlı genç, suda yansımasını görür ve kendi yansımasına âşık olur. Efsaneye göre sevdiğiyle kavuşmak arzusuyla kendini sulara bırakan Narkissos’tan geriye bugün nergis olarak adlandırılan çiçek kalmıştır. Bu mitle ilişkilendirilerek ortaya çıkan narsisizm, başlangıçta kendi vücudunu seven insanlarda görülen sapkınlığı anlatmak için kullanılmıştır. Sigmund Freud’la birlikte, eşcinsellik anlamında da kullanılan narsisizm, her bireyde görülebilen otoerotizmden nesne sevgisine giden yolda, doğal bir süreç olarak değerlendirilmiştir. Birincil narsisizm olarak adlandırılan bu süreç, ego idealinin tanınmasıyla sona erer. Ama dış dünyadan çekilen libido, bireyin kendi ‘ben’ine yöneltilirse birinci narsisizm üzerine ikincil narsisizm kurulmuş olur. Libidonun kendi benine yatırılması ise bireyde kendi bedenini seyretmek, kendine hayranlık, eleştirilere tahammül edememek ve daima haklı olduğunu iddia etmek gibi durumlara yol açmaktadır. Bu bildiride Halide Edib Adıvar’ın Seviyye Talip romanındaki kahramanların narsisizm açısından incelemesi yapılacaktır. 1910 yılında yayınlanmış olan Seviyye Talip yazarın ilk dönem romanlarındandır. 20. yüzyıl başında ülkede yaşanan krizleri kendi hayatında da derinden hisseden yazarlardan biri olan Halide Edib, Seviyye Talip’te dönemin düşünce yapısına uygun olarak Fahir’i bilginin, değişimin kaynağı olarak konumlandırır. Bu konum Fahir’e özellikle karısı Macide’nin hayatını kendi doğruları ve istekleri doğrultusunda değiştirme hakkını verir. Fahir’in Macide’yi aşağı görmesi ve medenileştirilmesi gereken bir ‘nesne’ olarak muamele etmesi, Fahir’deki narsisizmin en belirgin görüntüsüdür. Roman bunun dışında da narsisizm açısından değerlendirilebilecek örüntülere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Narsisizm, Seviyye Talip, Halide Edib Adıvar.

Abstract

Narkissos and Echo , a mythological text, forms the basis of narcissism theory in psychoanalysis which were established in the late 1800s Narkissos who had a legendary beauty in ancient Greece sees his reflection on the water and falls in love with her reflection. According to myth a flower called scotch marigold has remained from Narkissos who let himself into the water in order to meet his beloved. Narcissism which emerged in association with this myth was initially used to state the deviance of the people who love their own bodies. With Simund Freud ,Narcissism used instead of homosexuality has been perceived as a normal process which is a path from autoerotisim to object love which can be seen every individual. This process which is called as the primary narcissism ends with recognizing of ego ideal.However, if libido drawing from external world is directed to individual himself or herself, secondary narcissism are developed on primary narcissism. Forming of libido on individual himself or herself leads to situations such as watching their own bodies, egotism, not standing criticizing and deraigning every time. In this manifesto, heros in the book of Halide Edip Adivar’s Seviyye Talip are to be analyzed in terms of narcissism. Seviyye Talip released in 1910 is among the writer’s first novels. At the beginning of the 20th. century, Halide Edip who deeply felt the crises taking place in the country determine Fahir as the alteration source related to the mentality of the period. The position given to Fahir gives him the right of intervening his wife, Macide’s life according to his own rights and wishes. The fact that Fahir underestimates Macide and treats her an object which has to be turned into civilized thing is the most appearent image of narcissism in Fahir’s life. Moreover novel has got elements to be assessed in terms of narcissism.

Keywords :Narcissism, Seviyye Talip, Halide Edip Adivar.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2