IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: "Münacât" ve "A Hymn To God The Father"’ın Karşılaştırmalı Tahlili
Title: A Comparative Analysis of "Münacât" and "A Hymn to God The Father"
Yazar(lar) : Ahmet Karayonca
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 263-271Özet

Osmanlı toplumunun 19. yüzyıl kadın şairlerinden Leylâ Hanım’ın birçok çalışmasından biri olan "Rahmeyle bu dil-haste-i naçara…" diye başlayan Münacat’ı Allah’tan af dilemesini konu alan bir edebi eserdir. Bu şiirde Leyla Hanım günahlarını itiraf etmektedir. Şair, günahların gönlünü kararttığını, kalbinin manevi bir hastalık haline büründüğünü ve tedavisinin ancak Allah Teala'nın affı ile mümkün olacağını belirtmektedir. Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah katındaki kıymetini vesile ederek affını talep eden Leyla Hanım ayrıca tasavvufi bir neşve ile nefs tezkiyesiyle cennet ve cemalullaha kavuşmayı arzu ediyor. "A Hymn to the God Father" ise 17. Yüzyıl Britanyasında meşhur metafizik şair olan John Donne'ın kendi inancına göre Allah’tan af dilemesini konu alır. Donne da Leyla Hanım gibi günahlarının affını ve cenneti istemektedir. Çalışmamızda iki farklı dünyaya ait bu iki şiiri karşılaştırmalı tahlil ederek karşılaştırmalı şiir çalışmalarına katkıda bulunmak öncelikli amacımızdı. Yöntem olarak her iki eserdeki edebi sanatlar OsmanlıTürk ve İngiliz şiir tekniği açısından tahlil edilerek iki metnin analizi ve açıklaması yapılmıştır. Sonuçta her iki şairin farklı din ve kültürü dolayısıyla meydana gelen farklar ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Günah, Af, Tevbe, Pişmanlık.

Abstract

Leylâ Hanım was an 19th century Ottoman poet. Her "Münacât" is a literary work that deals with Allah's forgiveness. In this poem which begins with " Rahmeyle bu dil-haste-i naçara…", Leylâ Hanım wants Allah's Forgiveness. "A Hymn to The God The Father" is belong to famous English metaphysic poet John Donne. John Donne's work is a "Hymn". In his poem Donne also is begging God's pardon. In this study the main goal is to analyse Leylâ Hanım and John Donne's these poems from a comparative perspective. So comparative literature studies and researches will be enrich by this work. Two poems are analysed according to OttomanTurkish and English poetry and religious perspective, because Leylâ Hanım is belong to Islamic culture and John Donne is a Christian poet. Through the study differences and similarities of poems are given. And both poems' detailed contemporary Turkish meaning is explained. Both poets' artistic plays and commentary of their poems are also analysed in this work.

Keywords :Sin, Amnesty, Repentance, Regret.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2