IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Çin Yazısı ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dil Politikası
Title: Chinese Writing and Language Policy of People's Republic of China
Yazar(lar) : Salih Işık
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 272-280Özet

Bu tebliğin konusu Çin yazısının tarihçesi, Çin dilinin yapısı ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin dil politikasıdır. Dört bin yıllık tarihiyle dünyanın en eski uygarlıklarından biri olan Çin, yazılı ve sözlü kaynaklarının zenginliğiyle Doğu Asya tarihini aydınlatmaktadır. İlk örneklerini “Fal Yazıtları” ile gösteren Çin yazısı, tarihsel süreçte değişimlere uğrasa da Çin Halk Cumhuriyeti kullanımı bakımından görece daha kolay alfabe sistemine geçmeyi reddederek, atalarının miraslarını yaşatma konusunda ısrarcı olmuştur. Han ulusu dışında 55 azınlık ulusu içinde barındıran Çin’de, dilde birlik ulusal olarak sağlanamamış olsa da yazıda birlik tam anlamıyla yerleşik bir kavram olmuştur. Dünyanın en çok konuşulan dili olma özelliği ile Çin dili ise bu köklü yazı sistemine ayak uydurmak istermişçesine, Çin Halk Cumhuriyeti’nin pu tong hua ya da Mandarin olarak bilinen dil politikası çerçevesinde gerek kendi coğrafyası gerekse batı dillerine karşı meydan okumaktadır. Çin dilini yaymak amacıyla açılmış olan Konfuçyüs Enstitüleri dillerini ve kültürlerini tüm dünyaya tanıtma yarışı içerisine girmişlerdir. Bu bildiride Çin yazısının ilk formları, tarihsel süreçteki değişim aşamaları ve günümüze ulaşma süreci anlatılacak. Çin dilinin yapısal şekli açıklanarak, dil politikası kapsamında dillerini koruma çabaları sonucu Çinceye diğer dillerden giren yeni kelimelerin “Çinceleştirilmesi” ve toplumda kullanımı örneklendirilecek. Çin dilini ve kültürünü yayma projesi çerçevesinde Konfuçyüs Enstitüleri’nin çalışma prensipleri ve sonuçları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çin Yazısı, Çin Dili, Dil Politikası, Konfuçyüs Enstitüsü.

Abstract

The subject of this paper is the history of Chinese writing, the structure of the Chinese language and the language policy of the People's Republic of China. China, one of the world's oldest civilizations with its fourthousand-year history, enlightens East Asian history with its rich written and oral sources. The Chinese writing, which shows its first examples with the "Fortune Writings", has insisted on keeping the heritage of the ancestors by refusing to go to the alphabet system, which is relatively easy in terms of the use of the People's Republic of China, even though it undergoes changes in the historical process. In China, which hosts more than 55 minority nations outside the Han nation, the unity in written language has become a fully established concept even though the unity in the language of speech has not been provided nationally. The Chinese language is the most spoken language in the world and the Chinese language is trying to keep pace with this rooted writing system. In the framework of the language policy of the People's Republic of China known as pu tong hua or Mandarin, it is challenging its own geography and also against the western languages. The Confucian Institutes opened to spread the Chinese language, entered the race to introduce their languages and their cultures to the whole world. In this notification, the first forms of Chinese writing, the stages of change in the historical process, and the process of reaching to today will be explained. Explaining the structural form of Chinese language, attempts to protect language in the context of language politics will be exemplified by the use of "new words" and the use of new words in Chinese and other languages. In the framework of the Chinese language and cultural spreading project will be covered the working principles and results of the Confucius Institutes.

Keywords :Chinese Writing, Chinese Language, Language Policy, Confucius Institute.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2