IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Gılgamış ve Oğuz Kağan Destanlarının Karşılaştırılması
Title: Comparison of Gılgamesh and Oguz Kagan Epics
Yazar(lar) : Şerife Koçyiğit
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 298-306Özet

Tarihi devirleri incelediğimiz zaman geçmişten günümüze kadar birçok medeniyet ortaya çıkmış ve aralarında bir takım etkileşimler meydana gelmiştir. Bu etkileşimler destanlar, mitler ve masallar sayesinde önem kazanmıştır. Sümerlerin ortaya çıktığı Mezopotamya coğrafyası ile Türklerin ortaya çıktığı düşünülen Orta Asya bölgeleri arasındaki ortak paydalar göç yolları vasıtası ile bir bütünlük kazanmıştır. Bu göç yolları sayesinde destanlar dilden dile, nesilden nesile ulaşarak günümüze kadar gelmesine vesile olmuştur. Destanlar milli duyguları ön plana çıkartan zemini oluştururken, medeniyetler arasında kurulan bir köprü mahiyetini de teşkil etmiştir. Sümerlerin kahramanı Gılgamış’ın adını aldığı Gılgamış Destanı ile Türklerin atası Oğuz Kağan’ın adını aldığı Oğuz Kağan Destanı, Sümerler ve Türkler arasında kurulan bağın edebi boyutunun oluşmasına olanak sağlamıştır. Her iki destanda da ortak edebi noktaların yanı sıra dini ve kültürel motiflere de yer verilmiştir. Aynı zamanda her iki destanın başkarakterleri olan Gılgamış ve Oğuz Kağan’ın karakter yapılarının analiz ve sentezi oluşturulduğunda ortak nokta olarak güç, kuvvet ve bilgelik unsurlarına rastlanılmıştır. Gerek Gılgamış gerekse Oğuz Kağan Destanlarında milli duyguların, kahramanlık hikâyelerinin, ölüm motiflerinin işlenmesi benzer noktaların yapı taşlarını meydana getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sümer, Türk, Destan, Gılgamış, Oğuz Kağan.

Abstract

When we examine the historical periods, many civilizations appeared and some interactions occurred between them. These interactions have become important thanks to epics, myths and tales. Between the geopraohical area of the Sumerians and the geopraphical area of the Middle Asia where the Turks are thought to emerge, there is an integrity thanks to the migratioh routes. Thanks to these migration routes, epics have been reached from generation to generation until today. While epics constitute the graound that brings the notional feelings to the forefront, it also lonstituts a bridge between the civilizations. Sumerian hero took the name of Gılgemesh and father of Turks named Oğuz Kağan established literary alimension of the band between Sumerians and Turks. Both the epics include religious and cultural motifs as well as common literary points. At the some time, the analysis and synthesis of character structures of Gılgamesh and Oğuz Kağan, the head character of both epics, power, strength and wisdom. There is a similar point in both epics, Gılgamesh and Oğuz Kağan, about stories of hereism and processing of the death motifs.

Keywords :Sumerian, Turk, Epic, Gılgamesh, Oguz Kagan.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2