IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: GÜN OLUR ASRA BEDEL ROMANI ile BOZKURTLAR ROMANINDA MEKÂN OLARAK BOZKIR
Title: STEPPE AS A SETTING IN THE NOVELS OF 'GUN OLUR ASRA BEDEL' AND 'BOZKURTLAR'
Yazar(lar) : Sümeyye Bal
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 307-322Özet

Türk kültürünü dünyaya tanıtmış bozkırın bilge sözcüsü usta bir edebiyatçı olan Cengiz Aytmatov’un yazdığı eserlerle, ülkemizde Türk kültürü ve milliyetçilik üzerine çalışmalar yapmış, yazdığı eserlerle tanınan yazar ve fikir adamı olan Hüseyin Nihal Atsız hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme yazarların eserlerindeki mekânlardan birisi olan bozkır hakkındadır. Cengiz Aytmatov bozkırda doğup büyüdüğü hâlde bozkırı hiç görmemiş olan Hüseyin Nihal Atsız kadar canlı bir şekilde anlatamadığı görülmektedir. Bu sebeple bildiri de ‘bozkır’ imgesi Cengiz Aytmatov’un “Gün Olur Asra Bedel” romanıyla Hüseyin Nihal Atsız’ın “Bozkurtlar” romanı karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda mekânların gerçeklik bakımından işlenişi ve okuyucuda mekânın dokusunu hissettirmesi ile kahramanlar üzerinden incelenmesi yapılmıştır. Bu imgenin insan-mekân ilişkisinde nasıl kurgulandığı açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aytmatov, Atsız, Bozkır, Mekân.

Abstract

With the work belonging to Cengiz Aytmatov, who is a master man of letters, smart spokesman of steppe and introduced the Turkish culture to world, an evaluation about Hüseyin Nihâl Atsız, on intellectual and welknown author for contemporary works has been done. This evaluation is about the steppe, which is one of the setting in the author’s works. It is seen that altough Cengiz Aytmatov grew up in steppe, he can not describe the steppe as vivid as Hüseyin Nihâl Atsız who never seen steppe. Fort his reason, the image of “steppe” has been evaluated comparingly “Gün Olur Asra Bedel” by Cengiz Aytmatov with “Bozkurtlar” by Hüseyin Nihâl Atsız. In this regard, its examination has been done through the reality of setting and making the feeling of the reality of the setting on the reader. How this image to be fictionalized in human-setting relationship was tried to be explained.

Keywords :Aytmatov, Atsız, Steppe, Setting.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2