IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Bernard Shaw'ın Jeanne d'Arc'ı ile Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe’sine Karşılaştırmalı Bir Bakış
Title: A Comparative Perspective to Bernard Shaw's Jan d'Arc and Ömer Seyfettin's Solo Efe
Yazar(lar) : Merve Nur Kılıç
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 323-332Özet

Yalnız Efe, Türk Edebiyatı'nın önemli kalemlerinden biri olan Ömer Seyfettin'in hikâyesidir. Bu eser genç yaşında babasının öldürülmesi üzerine onun intikamını almak için erkek kılığına girip dağa çıkan Kezban'ın hikâyesini anlatır. Kezban, yıllarca eşkıya ile mücadele etmiş ve ‘Yalnız Efe’ lakabını almıştır. Jeanne d'Arc, duyduğu sesler sonucu vatanına hizmet etmesi gerektiği düşüncesi ile genç yaşında evinden ayrılıp erkek kılığına girerek savaşa katılan Fransız kahramanıdır. Üst üste zaferler kazanmıştır ama başarılarına rağmen Engizisyon mahkemesinde yargılanıp yakılarak öldürülmüştür. Fakat ölümünden yıllar sonra ölüm emrini veren kilise tarafından azize ilan edilmiştir. Bu bildiride Bernard Shaw'ın Jeanne d'Arc’ı ile Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe karakteri karşılaştırılacaktır. Bu iki kahraman kadının toplumsal ve sosyal yönlerden farklılıkları ve benzerlikleri ortaya konulacak ve bu benzerlik ve farklılıkları doğuran sebepler üzerinde düşürülecektir.

Anahtar Kelimeler: Bernard Shaw, Jeanne d'Arc, Ömer Seyfettin, Yalnız Efe.

Abstract

Yalnız Efe is one of the Ömer Seyfettin's stories who is an important author of Turkish Literature.The book narrates a girl's, Kezban's, story.Afet he father was killed,she masqueraded as man and took the hills to get he father's own back at a tender age. Kezban had struggled with bandirs for years and was nicknamed as 'Yalnız Efe'. Jeanne d'Arc is a French hero who masqueraded as man and left her home to attend the war at a tender age. Even if she won lots of victories,she was put on trialat the inquisition and was burnt. However, after many years from her death she was anoounced as ave by the church which gave her death penalty. In this report, Bernard Shaw's Jeanne d'Arc and Ömer Seyfettin's Yalnız Efe will be compared in case of their social and societal differences and similarities. Also, the source of these differences and similarities will be examined.

Keywords :Bernard Shaw, Jeanne d'Arc, Ömer Seyfettin, Yalnız Efe.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2