IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Çanakkale Cephesi’nde Cevat Paşa(Çobanlı)
Title: Cevat Pasha (Cobanlı) on the Çanakkale Front
Yazar(lar) : Hatice Özlem Özhan
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 333-349Özet

Cevat Paşa (Çobanlı) 1871 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1894 yılında Harp Akademisi’ni birincilikle, Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle tamamlamış, 1914 yılına kadar birçok önemli görevlerde bulunmuştur. 10 Ağustos 1914’te Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığına atanmıştır. Cevat Paşa göreve başlar başlamaz Boğaz tahkimatının güçlendirilmesi için gece gündüz çalışmış, 3 Kasım 1914’te Çanakkale Boğazı’nın İtilaf Devletleri donanması tarafından bombardıman edilmesiyle başlayan Çanakkale Savaşları’nın deniz ve kara muharebelerine katılmıştır. Çanakkale Boğazı savunmasının Boğaz’ın içinde yapılması gerektiğini savunan bir plan hazırlamış ve bu plana göre kadro dışına çıkarılan bataryaları tekrar kuruluşa aldırmış savunmanın güçlendirilmesi için en önemsiz vasıtalardan bile yararlanılmasını sağlamıştır. 18 Mart Çanakkale Boğaz Zaferi’nin kazanılmasında büyük bir rol üslenmiş, deniz savaşlarının ardından, 9 Ekim 1915’te 14’üncü Kolordu Komutanlığına atanarak kara savaşlarında da görev yapmıştır. Daha donra Güney Grup Komutanı olarak, Müttefikler Çanakkale’yi tahliye edinceye kadar görevine devam etmiştir. Bu çalışmada, Cevat Paşa’nın Türk tarihindeki yeri ve öneminin idraki noktasında, Cevat Çobanlı Paşa’nın hayatı, askerî yaşamı, katıldığı savaşlar, madalya ve nişanlarına değinilerek, Çanakkale Cephesi’ndeki faaliyetleri ve Çanakkale zaferindeki payı anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Cevat Paşa, Komutan.

Abstract

Cevat Pasha (Çobanlı) was born in Istanbul in 1871. In 1894, he completed the War Academy with the first rank, with the rank of Captain Captain, many important missions until 1914. On August 10, 1914, he was appointed to the Commander of the Constitutional Court of Canakkale. Cevat Paşa did not start to see the relative of the Bosphorus. He worked day and night to strengthen the Bosphorus, and on 3 November 1914 he joined sea and land battles of the Gallipoli Wars, which started with the bombardment of the Dardanelles by the Navy. The Dardanelles prepared a plan to defend the Bosphorus in the Bosphorus, and according to this plan, the battlefields removed from the cadre were made to benefit from even the most insignificant means to strengthen the defenses that had taken over the organization. He had a great role in winning the 18th March Dardanelles Bosphorus Victory and, after the sea wars, he was appointed to the 14th Corps Command on October 9, 1915 and served in the land wars. Later, as the Southern Group Commander, the Allies continued to serve until the release of Canakkale. In this study, Cevat Çobanlı Pasha's life, military life, wars, medals and medals will be mentioned in the place of Cevat Pasha in the Turkish history and the point of the summit, and his activities in Çanakkale Front and its share in Çanakkale victory will be explained.

Keywords :Canakkale, Cevat Pasha, Commander.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2