IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: H. 1332 - M. 1913 TARİHLİ HARİTAYA GÖRE MUĞLA’DA YER ADLARI
Title: H. 1332 - M. 1913 LOCATİON NAMES IN MUĞLA ACCORDİNG TO THE HİSTORİCAL MAP
Yazar(lar) : Buse Çocuklu
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 350-372Özet

Yer adları bir bölgenin sahip olduğu yerleşim yerleri ve coğrafi özelliklerinin tarihi incelemelerinin yapılabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Yer adları verilirken ise çeşitli unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır. Bu unsurlar yerleşim yerlerinin ve coğrafi özelliklerin bulunduğu konumdan, bölge halkının kültürel özelliklerine kadar uzanan geniş dağılım göstermektedir. Geçmişten günümüze yerleşim yerlerinin adları değişen şehirlerden birisi de Muğla’dır. H.1332-M.1913 tarihli haritada Muğla şehrinin yer adları Osmanlıca olarak kayıtlara geçmiştir. Bu çalışmada, incelenen haritada bulunan yer adlarının transkripsiyonu yapılarak Latin alfabesine çevrilecektir. Belirlenen adların yerleşim yerlerine hangi durumlar göz önüne alınarak verildikleri ve dağ, tepe, ova, vadi, su kaynakları gibi coğrafi şekil ve özelliklerin sahip oldukları isimlerde fiziki şartlarının ve coğrafi konumlarının etkisi incelenecektir. Ayrıca belirlenen adlarda bölge halkının kültürel değerlerinin etkisi araştırılacak ve yer adlarının kısmi olarak etimolojik incelemesi yapılarak kökenleri incelenecektir. Bu çalışma ile Muğla yerel tarihi çalışmalarında kullanılan temel unsurlardan yer adlarının, incelenen harita ışığında kapsamlı bir araştırılmasının yapılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Muğla Tarihi, Yer Adları, Coğrafi Özellikler, Yerleşim Yeri, Kelime Kökenleri.

Abstract

Location names are of great importance for the historical analysis of settlements and geographical features that a region has. Where place names are given various factors are taken into account. These elements range from the location of settlements and geographical features to the cultural characteristics of the people of the region. Muğla is one of the cities whose names are changing in the past. In the map dated to H.1332-M.1913, the names of the towns of Muğla were recorded in Ottoman records. In this study, place names in the map will be transcribed and translated into the Latin alphabet. The geographical features such as mountains, hills, plains, valleys and water sources will be examined in terms of the physical conditions and geographical locations of the names they have been given. In addition, the effect of the cultural values of the people of the region will be investigated and the etymological examination of the place names will be carried out and their origins will be examined. With this study, it is aimed to make a comprehensive investigation of the place names from the main elements used in Muğla local historical studies in the examined map light.

Keywords : History of Muğla, Place Names, Geographical Features, Settlement, Word Origins.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2