IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Rus Toplumunun Ahlaki Değerlere Bakış Açısının Zaman İçerisinde Uğradığı Değişim
Title: Chance in the Perspective of the Russian Society in the View of Moral Values Over Time
Yazar(lar) : Gamze Tunç
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 373-384Özet

Bir toplum içerisindeki bireylerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallarına ahlak denir. Ahlak değerlerini belirleyen faktörler çeşitlilik gösterir. Örfler, adetler, dinin gerektirdiği kurallar gibi. Bu çalışmamızda ahlak kelimesinin Rus toplumunda uyandırdığı değerleri ve bu değerlerin toplum yaşantısında buldukları karşılıkları inceleyeceğiz. İncelemeleri Rus toplum yapısının iki farklı dönemini yansıtan iki farklı eser üzerinden yapacağız. Bu eserlerden biri 19. yüzyıl Rus toplumsal yaşantısını inceleyebileceğimiz Tolstoy’un Anna Karenina adlı eseri bir diğeri ise 20. yüzyıl Rus toplumsal yaşantısını izleyebilmek için seçtiğimiz Mihail Bulgakov’un Üstat ile Margarita adlı eseridir. Bu çalışmamızda ahlaki değer yargılarını belirleyen faktör ise Eski Ahitteki haliyle On Emir olarak ele alınmıştır. On Emir’e istinaden incelenen eserlerde toplumun aynı ahlaki problemlere farklı dönemlerde başka karşılıklar verdikleri tarafımdan gözlemlenmiştir. Dini emirleri algılayış ve uygulamada iki dönem arasında önemli farklılıklar vardır. Gözlemlenen bu farklılıklar karakterlerin yaşantısının şekillenmesinde etkili olmuştur. Örneğin ele aldığımız eserlerde Anna ve Margarita karakterleri evlilik dışı ilişki yaşarlar.19. yüzyıl karakteri olan Anna toplum baskısından dolayı intihar etmek zorunda kalırken 20. yüzyıl karakteri olan Margarita kendisini yaşam ve ölüm ikilemine sokmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Anna Karenina, Üstat ile Margarita, Eski Ahit’teki haliyle On Emir.

Abstract

The forms and rules of conduct that individuals in a society must obey are called morals. The factors that determine moral values are veried. Like customs, consuetudes and the rules that religion requires. In this study, we will examine the values find in society. This study was carried out on two different works reflecting two different periods of Russian society structure. One of these works is Tolstoy’s Anna Karenina, an example of 19th-century Russian social life, and the other is Macter and Margarita of Mikhail Bulgakov, whom we chose to obcerve the Russian social life of the 20th century. The factor that determines the ethical value judgments in our study is considered as the Ten Commandments in the Old Testament. It was observed that in the Works inspired by the Ten Commandments, the society gave different responses to the same moral problems at different times. There are significant differences between the two periods in perceiving and practicing religios orders. These observed differences have influenced the shaping of the character’s experience. Russian Society has undergone a difficult change in a short period of timi. The ideologies of government-led people directly affect the whole society. Russian Society had a traditional ethos in the 19th century. In the 20th century, the tradition is rejected. Cultural values develop as a result of long processes. The same process is required for change as well. This is a natural reflex. In Russian society we can see it.

Keywords :Anna Karenina, Macter and Margarita, Ten Commandments in the Old Testament.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2