IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Halid Ziya’nın Sefile ve Nemide Romanlarında “Sindrella Kompleksi”
Title: The Cinderella Complex in Halid Ziya’s Sefile and Nemide
Yazar(lar) : Hatice Nur Göde
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 398-417Özet

“Sindrella Kompleksi”, kadınlarda bağımsızlık korkusunu ifade etmektedir. Çocukluğundan itibaren aşırı korunan, bağımsız davranmaktan korkan, kararlarını alamayan ve mücadeleden kaçınan kadınların davranış biçimlerini tanımlayan “Sindrella Kompleksi”, bazen belirli bir konforu sağladığı için kadınlar tarafından tercih edilir. Ailelerin çeşitli sebeplerle sınırsız şefkatlerinin bir sonucu olan bağımsızlık korkusu bireyin içini kemirdikçe kadın, kendine olan sevgisi ve saygısını yitirmekte, mutlak bir otorite ve sığınak olarak seçtiği bir erkeğin kendisini sevmesini ve korumasını bekler hale gelmektedir. Babadan başlayarak bazen ağabeyin de katıldığı, çoğu zaman sevgili ve koca tarafından devam ettirilen bu sığınma alanı kadın için çoğu zaman itaati ve kendinin dışına çıkmayı zorunlu kılmaktadır. Bu alan içerisinde hareket eden kadın kendi başına kaldığında kararlarını alamaz, mücadele edemez ve duygularını kontrol edemez hale gelerek ciddi bir bocalamaya girmekte, hayati tehlikeler yaşamak durumunda kalmaktadır. “Halid Ziya’nın Sefile ve Nemide Romanlarında ‘Sindrella Kompleksi’” başlıklı bu bildiri, yazarın kadın kimliklerine yönelik bir araştırma olacaktır. Bildiride eserlerdeki kadın kahramanların yaşamları, içinde bulundukları psikolojik durumlar, kararları ve kararsızlıkları ile tercihleri üzerinde durulacak, bunların sebepleri söz konusu kurama göre değerlendirilecektir. Ayrıca yazarın kadın kahramanları, dönem kadınının korkuları, bu korkuların farkında oluş ya da olmayışları açısından da değerlendirilecektir. Bu bildiride çalışma alanı olarak Halid Ziya’nın ilk iki romanı olan Sefile ve Nemide seçilmiştir. Çalışma sırasında eserler Colette Dowling’in ‘Sindrella Kompleksi’ esas alınarak okunacaktır. Romanlardan elde edilen bulgular, dönem kadınının toplumsal konumuyla birleştirilerek sonuca ulaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sindrella Kompleksi, Halid Ziya Uşaklıgil, Sefile, Nemide.

Abstract

The “Cinderella Complex” refers to women’s fear of independence. Defining a typical behavioral pattern displayed by women, who are overly protected since childhood, afraid of acting independently, cannot make their own decisions and avoid confrontation constantly “Cinderella Complex” is sometimes preferred by women because it provides a certain feeling of comfort. The fear of independence that develops as a consequence of parents’ unbounded compassion for their children for various reasons, causes women to get bitter in time, to lose self-love and self-respect, prompting them to look for an absolute authority and shelter in a man who will love and protect them. Starting from the father and sometimes supported by a brother, this shelter area is later often taken over by a boyfriend or husband, forcing the women to be obedient and act against her will. A woman living in this area cannot make a decision when she is left on her own, nor fight for herself or control her emotions, as she gets in a state of serious agitation resulting in life-threatening situations. This paper titled “‘The Cinderella Complex’ in Halid Ziya’s Sefile and Nemide” is a research on the women’s identity in the author’s books. It will focus on the lives of the female protagonists, as well as their psychologies, their decisionsindecisions, their preferences; and the reasons behind them will be evaluated based on the theory in question. In addition, the author’s female protagonists and the fears of the women of the time will be evaluated in terms of these women’s level of awareness of their fears. In this paper, Halid Ziya’s first two books Sefile and Nem were chosen as the study subject. The books will be reviewed with respect to “The Cinderella Complex: Women’s Hidden Fear of Independence” by Colette Dowling. The findings obtained from the books will be supported by women’s social position at the time to reach a conclusion.

Keywords :The Cinderella Complex, Halid Ziya Uşaklıgil, Sefile, Nemide.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2