IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Gagavuz Türklerinde Bitki Adları ve Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırılması
Title: Comparing the Gagauz Turks in Turkey and Turkish Plant Names
Yazar(lar) : Ayşe Altuntaş
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 432-447Özet

Gagavuzlar, bugün Moldova Cumhuriyeti'nin güneybatısı ile Ukrayna'nın batısında Prut nehri civarında yaşayan Hristiyanlaşmış fakat kimliklerini yitirmemiş Türk boylarından biridir. Gagavuzların kullandığı dil ise Gagavuz Türkçesidir. Gagavuz Türkçesi, Moldova’ya bağlı özerk bir bölge olan Gagavuz Yeri başta olmak üzere, Ukranya’nın Odessa bölgesinde, Kuzeydoğu Bulgaristan’da, Yunanistan’ın Keserya bölgesinde, Romanya’nın Dobruca bölgesinde, son yıllardaki göçlerle Kuzey Kafkasya ve Kazakistan’da bazı yerleşim merkezlerinde kullanılan bir Türk lehçesidir. Gagavuz Türkçesi, yönlere göre güney, güneybatı grubuna tarihî Türk kavimlerine göre Oğuz grubuna, fonetik kıstaslara göre ise dağlı grubunun yev alt bölümüne dahil edilmektedir. Gagavuz Türkçesinin akraba olduğu diğer çağdaş Türk lehçeleri, Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Türkmen Türkçesidir.Türkiye ve Gagavuz Türklerini meydana getiren Türk boylarının ortaklık göstermesi, aynı devletin sınırları içinde birlikte yaşamaları ve Gagavuzların Anadolu Türklüğünün bir devamı olan Balkan Türklüğü ile yakın ilişkilerini her dönemde sürdürmeleri gibi sebeplerin yanında, Gagavuz Türkçesinin ve Türkiye Türkçesinin Oğuz Grubu Türk şivelerinden olmaları sebebiyle de Gagavuz Türkçesi, Türkiye Türkçesine yakındır. Bu çalışmada Gagavuz Türkçesinde kullanılan bitki adları tespit edilmiş, bu adlar kavram alanlarına göre sınıflandırılmış ve Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılmıştır. Böylece iki Türk lehçesi arasında bitkilere verilen adlar bağlamında söz varlığında görülen ortaklıklar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gagavuz Türkçesi, Türkiye Türkçesi , Bitki Adları.

Abstract

The Gagauz, is one of the Turkic tribes be christianed but haven’t lost their irdentity who lived around prut river West of Ukraine and southwestern Republic of Moldova. The language used by the Gagauz is the Gagauz Turkic Language. Turkey and Gagauz Turks of forming demonstrate partnership of the Turkish tribes, the same state within the borders of cohabitation and close relationship with a continuation of the Balkan Turks of the Gagauz of Anatolian Turks addition to the reasons as to continue at all times, Oguz Group Gagauz Turkish of Turkey and the Turkish Because they are from Turkish dialect also Gagavuz Turkish , Turkey is close to Turkish. Turkey and Gagauz Turks of forming demonstrate partnership of the Turkish tribes, the same state within the borders of cohabitation and close relationship with a continuation of the Balkan Turks of the Gagauz of Anatolian Turks addition to the reasons as to continue at all times, Oguz Group Gagauz Turkish of Turkey and the Turkish Because they are from Turkish dialect also Gagavuz Turkish, Turkey is very close to the Turkish; Turkey is like a mouth even Turkish. İn this study, The plant names were determined that used in The Gagauz Turkish, these names were Classified according to conceptial fields and they were compared With Turkey Turkish. So associations were determined that are seen in vocabulary as part of names that gives to plants between two Turkish dialects.

Keywords :Gagauz Turkish, Turkey Turkish, plant names.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2