IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: 19. Y. Y. Romanında İki Rol Model: Refet ve Jane Eyre
Title: Two Role Models In The 19th Century Novels: Refet and Jane Eyre
Yazar(lar) : Ahmet Karayonca
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 448-456Özet

Fatma Aliye ve Charlotte Bronte yaşadıkları ataerkil Türk ve İngiliz toplumunu eleştirel bir bakış açısıyla ele almış ve bu toplumda yaşayacak tarzda iki kadın karakter meydana getirmişlerdir. Refet ve Jane Eyre adlı romanlarında, kadının geri planda olduğu 19. y. y. Türk ve İngiliz sosyal hayatında, kadının erkekle eşit konuma gelmesi için verdiği mücadelede ona rol model olacak sembolik özelliklere sahip savaşçı bireyler anlatılmaya çalışılmıştır. Amacımız iki romanda ana karakterler olan Refet ve Jane Eyre’in kendi toplumlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkma tarzlarıyla nasıl bir rol model sergilediklerini analiz ederek ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışmada her iki roman taranarak ana karakterlerin olay örgüsü dahilinde sergiledikleri davranışlar, düşünce yapıları ve psikolojik halleri incelenerek nasıl bir rol model oluşturdukları incelenmiştir. Sonuç olarak Refet’in buhranda olan Türk toplumuna eğitimli, sabırlı ve kendine yeten bir rol model olduğu, Jane Eyre’in ise eğitim, mücadele ve sabırla sosyal hayatta yer almasını telkin eden bir rol model olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Kadın, Okul, Sabır, Çalışma, İş.

Abstract

Fatma Aliye and Charlotte Bronte made two female characters who were role models to authors’ societies. In these novels protagonists resemble female warriors who fight for liberty, equality of men and women, etc. Authors looked their society’s patriarchal structure from a critical perspective and depicted their own female thoughts with Refet and Jane Eyre. The aim of this study is to analyze the protagonists and try to find how they act as a role model to female people of their societies. In this study both novels were scanned, skimmed and analyzed from a perspective which was looking for protagonists’ role model qualities. In conclusion, Refet is a character who is a role model with her successful school life, passionate, clever, strategist personality to Turkish female people who were suffering from collapse of Ottoman Empire; and Jane Eyre is a role model to Victorian England women with her ambitions, education, challenging life and patient character.

Keywords :Education, Women, Passion, Patience, School, Determination.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2