IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN TELEVİZYON PROGRAMLARINA YÖNELİK TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ
Title: INVESTIGATION OF PREFERENCES FOR THE TELEVISION PROGRAMS OF PRESCHOOL EDUCATION CHILDREN
Yazar(lar) : Nural İMİK TANYILDIZI, Nihan KARABULUT
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9
Sayfa : 86-102Özet

İnsan gelişimin en kritik yılları okul öncesi dönemdir. Bu dönemde çocuklar hayatlarının temellerini oluştururlar. Dolayısı ile televizyonun etkileri çocuğun tüm yaşantısını etkileyebilmektedir. Günümüzde insanların günlük yaşamlarında zamanlarını ayırdıkları en etkili araçlardan biri olan televizyon çocukların gelişimlerini de etkilemektedir Bu çalışmanın temel konusu hangi çizgi ve dizi filmlerin okul öncesi dönem çocukları tarafından tercih edildiğidir.. Araştırmanın amacı ise okul öncesi dönem çocuklarının televizyonda en çok hangi çizgi film ve dizi filmi izlemeyi tercih ettiklerini ortaya koymaktır. Bunun için öncesinde çocukların en çok hangi televizyon programını seyretmeyi tercih ettikleri de belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim yılında Elazığ il merkezinde okul öncesi eğitime devam eden 5 – 6 yaş grubundaki 21 okul öncesi öğrencisi oluşturmaktadır Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğine uygun olarak araştırmacı, okul öncesi dönem çocuklarına amaçlı ve kontrollü sözel iletişim biçimini kullanarak çeşitli sorular yöneltmiştir. Konu ile ilgili yapılan birçok araştırma anneler ve öğretmenlerle yapılmıştır. Bu çalışmada ise okul öncesi dönem çocuklarının televizyon programları ile ilgili kendi görüşleri alınmış ve veriler tablo olarak sunulmuştur. Bu veriler sonucunda okul öncesi dönem çocuklarının televizyonda tercih etikleri programlar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çizgi film, dizi film, televizyon programları, okul öncesi dönem çocukları.

Abstract

The most critical years of human development are pre-school period. In this period, children form the basis of their lives. Therefore, the effects of television can affect the whole life of the child. Television is one of the most effective tools for people in their daily lives. The main subject of this study is to find out which lines and series are preferred by pre-school children. to show that they prefer to watch. Before that, it was determined which children preferred to watch the television program. The study group of the study consisted of 21 preschool students in the 5 - 6 age group attending pre - school education in the city center of Elazığ in 2017-2018 academic year. In accordance with the semi-structured interview technique, the researcher asked various questions to preschool children using the form of verbal and controlled communication. Many researches have been done with mothers and teachers. In this study, preschool children's own opinions about television programs were taken and data were presented as a table. As a result of these data, preschool children have been chosen to prefer television programs.

Keywords :Cartoons films,series films, television programs, preschool children.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2