IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Türkiye’ de Sermaye Piyasaları ve Borsaların Gelişim Süreci
Title: Development Process of Capital Markets And Stock Exchange in Turkey
Yazar(lar) : Güner Koç Aytekin
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9
Sayfa : 150-176Özet

Küreselleşen dünya ekonomisinde, 1980’li yıllardan sonra mal ve hizmet piyasalarında başlayan serbestleşme ve bütünleşme hareketlerindeki gelişim, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan büyük ilerleme ve değişimlerin de etkisiyle, uluslararası ilişkilerin ve işlemlerin artmasına yol açmıştır. Bu kapsamda, özellikle sermaye hareketlerinin önündeki engellerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla finansal piyasa ve kurumların küresel anlamda etkileşimleri artmış, dünyada “küresel sermaye” olarak ifade edilen bir ortak kavram ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki ülkemiz açısından da ekonomik büyüme ve kalkınma bakımından büyük önem taşıyan yatırımların gerçekleştirilmesinde, finansal araçlar yoluyla reel sektöre uzun vadeli kaynak sağlamasının yanında sermayenin tabana yayılması, adil gelir dağılımı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele gibi sosyo-ekonomik konularda da sermaye piyasalarının önemi büyüktür. Son yıllarda gelişen ve işlem hacmi önemli ölçüde artan Türkiye sermaye piyasaları, Avrupa Birliği ile bütünleşme aşamasında doğrudan bir rekabet içinde bulunmakta ve bu alanda gelişimini hızla sürdürmeye devam etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, Türkiye sermaye piyasaları ve borsalarının gelişim süreci ve önemine değinilmeye çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler: Sermaye Piyasaları, Uluslararası Ekonomi, Küreselleşme, Büyüme ve Kalkınma

Abstract

In the globalized world economy, the development of the liberalization and integration movements, which started in the goods and services markets after the 1980s, led to an increase in the international relations and transactions due to the great progress and changes in information and communication technologies. In this context, especially with the disappearance of the obstacles to capital movements, the interactions of financial markets and institutions in the global sense have increased and a common concept which is called “global capital” has emerged in the world. In the realization of investments which are of great importance in terms of economic growth and development, in addition to providing long-term resources to the real sector through financial instruments, capital markets have a great importance in socio-economic issues such as the spread of capital to the base, fair income distribution, and fight against the informal economy. In recent years, developing and trading volume significantly increased Turkey's capital markets. There exists direct competition in the integration process with the European Union and continues to develop rapidly in this area. Therefore, the process of development and importance of Turkey’s capital and stock exchange markets are mentioned in this study.

Keywords :Capital Markets, International Economics, Globalization, Growth and Development.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2