IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Kıbrıs’ta Yunan Cunta Darbesine Karşı Türk Barış Harekâtının Belgelerle Kısa Tarihi
Title: rief History of the Turkish Peace Operation Against Greek Junta Strikes in Cyprus
Yazar(lar) : Ergenekon Savrun
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9
Sayfa : 258-273Özet

Kıbrıs bugün bile dünyanın gözü önünde olan Ak Deniz’in en önemli adasıdır. Tarih boyunca birçok uygarlığın hedefinde olmuştur. Ancak en uzun süre barış ve huzuru 308 sene Türk yönetiminde yaşamıştır. 1571-1878 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin kesintisiz egemenliğinde kalmıştır. Daha sonra 1878’de İngiltere’ye kiralanmıştır. Ancak Birinci Dünya Savaşı’nı bahane eden İngiltere adayı ilhak etmiştir. Ada halkına her daim iyi davranan Türk yönetimi, adadan ayrılınca, Türk ve Rumlar arasında da büyük ayrılıklar yaşandı. Megali İdea ve Enosis politikalarından hiçbir zaman ayrılmayan Yunanlar ve kendisini Yunan sayan ada Rumları, İngiltere’nin de göz yumması ve taraflı tutumları neticesinde emellerine doğru işlere koyuldular. 1960’lar boyunca yüzlerce Türk katledildi. Türkiye hep bir umut belki bir düzelme olur diye bekledi. Ancak 15 Temmuz 1974 Yunan Albaylar Cuntasının Kıbrıs’ta yaptığı darbeye Türkiye sessiz kalmadı ve uluslararası antlaşmalardan doğan hakkını kullanarak hem Kıbrıs Türklerine hem de Rumlara barışı ve huzuru getirdi.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Sorunu, Yunan Cuntası, Barış Harekâtı.

Abstract

Cyprus is the most important island in the Mediterranean, which is still in the eyes of the world even today. Throughout history, it has been the target of many civilizations. However, the longest period of peace and tranquility lived in Turkish administration for 308 years. Between the years of 1571-1878 the Ottoman Empire remained under the sovereignty. In 1878, island was hired to Britain. However, Britain pretended the First World War and annexed the island. The Turkish administration who were always good to the people of the island there were great separations between the Turks and Greek Cypriots. The Greeks who never separated from the Megali Idea and Enosis policies, and the Greek Cypriots, Britain, as a result of their connivance, and biased attitudes, put their jobs right. Hundreds of Turks were massacred during the 1960s. Turkey was always had a hope, and waited that maybe there were for an improvement. But, on July 15, 1974, the coup of the Greek Colonel Junta’s military coup d’etat, Tukey could not let that happen no more, and used its right from the international aggrements. Thus Turkey brought peace, and tranquility.

Keywords :Cyprus Issue, Greek Junta, Peace Operation.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2