IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: SARAYDA, SEFERDE ve ÖLÜMDE AİLEYİ HATIRLAMAK: İÇ OĞLANLARI VE AİLE İLİŞKİLERİ
Title: TO REMEMBER THE FAMILY AT THE PALACE, EXPEDITION AND DEATH: THE ICH OGHLANS AND FAMILY RELATIONSHIP
Yazar(lar) : Batuhan İsmail Kıran
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9
Sayfa : 286-296Özet

Erken dönemlerden itibaren sarayda varlık gösteren iç oğlanı teşkilatı padişaha hizmet etmek ve devletin ihtiyaç duyduğu güvenilir ve sadık devlet adamlarını karşılamak amacıyla organize edilmiştir. Çeşitli yöntemlerle insan ihtiyacını karşılayan bu zümre ağırlıklı olarak Hıristiyan ailelerden toplanan gençlerden oluşmaktaydı. Oğlanların kökeninin Hıristiyan olması ve padişahın hizmetine alınarak ailelerinden uzaklaştırılmış oldukları düşüncesi Avrupalı birçok çağdaş gözlemci tarafından eserlerine konu edilmiştir. Özellikle İngiliz elçilik çalışanı Paul Ricaut ve Fransız seyyah ve tüccar Jean Baptiste Tavernier iç oğlanı asıllı kişilerden öğrendikleriyle eserlerini kaleme almış olmalarına rağmen iç oğlanlarının ailelerini unuttukları ve onlara karşı kin ve nefret duyguları besledikleri bilgilerini aktarırlar. Ancak, iç oğlanları hiçbir dönemde ne ailelerinden tamamen uzaklaşmış ne de onlara karşı kin ve nefret duyguları beslemişlerdir. Özellikle resmî kayıtlarda karşımıza çıkan veriler ve saraya yakın çevrelerden edinilen bilgilerle iç oğlanlarının aileleri ile uygun vakitlerde görüşebildikleri, kardeş ve akrabalarını sahip oldukları idarî nüfuz sayesinde saray hizmetine aldırdıkları ve mallarını vefatları halinde miras olarak bırakabildikleri hakkında birçok veri vardır. Bu verilerin yardımıyla hizmet süreleri boyunca iç oğlanlarının aileleri ile olan ilişkileri ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İç oğlanı, Aile, Devşirme.

Abstract

The ich oghlan organization who was organised in the palace since early years had been organised to serve the Sultan for many years and to supply the trustworthy and loyal statesmen needed by the state. This group, which supplied the human need in various ways, mainly consisted of young people gathered from Christian families. The idea that the oghlan's origins were Christian and that they were taken away from the families by the service of the Sultan was the subject of their works by many contemporary European observers. Even though especially the British embassy staff Paul Ricaut and the French traveler and merchant Jean Baptiste Tavernier wrote down their works with what they learnt from the people who were original ich oghlan. They told that the ich oghlans had forgotten their families and had feelings of hatred and grudges towards them. However, the ich oghlans had never been alienated from their families at any time, nor had they raised feelings of hatred and grudge towards them. Especially with the data obtained from the official records and the information obtained from the environment close to the palace, there are a lot of data about the fact that the ich oghlans could meet with their families at the appropriate times, and that they could take their siblings and relatives to the service of the palace thanks to the administrative action they have, and that they could leave their property as a legacy in case of their death. With the help of these data, it will be tried to find our the relationships of the ich oghlans with their families during their service periods.

Keywords :Ich oghlan, Family, Devshirme.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2