IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Fen Bilimleri Öğretmen Adayları için STEM Odaklı Laboratuvar Uygulamaları: “Sağlıklı Yaşam" Etkinliği
Title: STEM Focused Laboratory Practices for Pre-Service Science Teachers: Healthy Living Module
Yazar(lar) : Esra Bozkurt Altan, İrem ÜÇÜNCÜOĞLU
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9
Sayfa : 329-347Özet

2016- 2017 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı üçüncü sınıfta öğrenim gören ve Fen Öğretim Laboratuvar Uygulamaları-II dersini alan fen bilimleri öğretmen adayları ile gerçekleştirilen bu araştırmada, STEM odaklı laboratuvar uygulamaları çerçevesinde yürütülen FÖLU- II dersinde STEM entegrasyonu çerçevesinde uygulanabilecek örnek bir etkinlik (Sağlıklı Yaşam) sunulacaktır. Araştırmanın amacı “Sağlıklı Yaşam” etkinliğine yönelik öğretmen adaylarının ve uygulayıcının görüşlerinin tespit edilmesidir. Nitel paradigma esas alınarak yürütülen bu araştırma bütüncül durum çalışması desenindedir. Veriler öğretmen adaylarının yazılı olarak alınan görüşleri ve alan notları ile toplanmıştır.Verilerin çözümlenmesinde betimsel ve içerik analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının etkinliği STEM Eğitimine uygun, etkili öğrenmeye katkı sağlayıcı ve 21. Yüzyıl becerilerini geliştirici olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca alan notları da sağlayabildiğini düşündükleri tespit edilmitşir. Alan notları ise öğretmen adaylarının etkinliğe aktif katıldığı ve eğlendiğini, gerçek yaşama uygun bulduklarını, matematiksel hesaplamaların yoğun olduğu kısımlarda yorulduklarını belirttikleri, etkinliğin en çok mobil uygulama kısmında keyif aldıklarını göstermiştir. Öğretmen adaylarının STEM odaklı deneyim kazanması amacıyla “Sağlıklı Yaşam” etkinliğinin kullanılması önerilebilir. Ayrıca etkinliği uygulayacak araştırmacılar için uygulama sürecini, matematiksel hesaplamaların yoğun olduğu kısımlarda öğretmen adaylarını motive etmek üzere planlamaları önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri öğretmen adayları, STEM eğitimi, STEM odaklı laboratuvar uygulamaları

Abstract

In this research, “Healthy Life” activity appropriate for STEM education will be presented. The aim of the research was to determine the opinions of pre-service science teachers, practitioners and observer researchers about Healthy Life activity.The research was carried out within the framework of the holistic single case study model of qualitative research techniques. The opinions of the pre-service science teachers at the end of the activity were determined in writing in order to determine their views. The field notes taken by the researcher and the practitioner in the process of the activities constitute the data source. The data were analyzed by descriptive analysis and content analysis. It was determined that all pre-service science teachers evaluated the activity in accordance with STEM education. It was found out that pre-service science teachers think that the activity can provide effective learning. The pre-service science teachers evaluate that the activity is development of 21st Century skills. It was determined that the pre-service teachers thought that the activity might be exhausting from time to time because of the intense use of thinking processes. Field notes showed that pre-service teachers actively participated in the activity and had fun and found it suitable for real life. In addition, the mathematical calculations indicate that they are tired in the sections. According to these results, it can be said that the activity is applicable for teacher candidates. It may be suggested that the activity should be implemented in order to provide STEM-oriented experience to pre-service science teachers.

Keywords :Pre-service science teacher, STEM education, STEM focused laboratory practices

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2