IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Necati Cumalı’nın Viran Dağlar Romanında Göç Olgusu
Title: Migration Fenomone in Necati Cumalı's Viran Dağlar Novel
Yazar(lar) : Hatice Gündoğan
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:9
Sayfa : 354-377Özet

İnsanoğlu, çok eski zamanlardan beri çeşitli sebeplerle göç etmek zorunda kalmıştır. Göçe eşlik eden acı hatıralar nedeniyle, insanların hafızalarından kolay kolay silinmeyen izler bırakan bu olgu, sanat eserlerine de yansır. Makalede kendisi de bir muhacir olan Necati Cumalı’nın Viran Dağlar romanında işlenen göç teması üzerinde duruldu. Makedonyalı bir uç beyi olan Zülfikar Bey’in hayatının anlatıldığı romana eşlik eden Balkan Savaşı ve savaşın bir sonucu olarak göç hadisesi romanın ana eksenini oluşturmaktadır. Romanda dikkat çeken husus, göçün, sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla işlenmiş olmasıdır. Makalede, Makedonyalı Müslüman halkları göçe mecbur eden sebepler ve göçün insanlar üzerindeki etkisi üzerinde durulmuştur. Siyasî gelişmelerin yanında, can ve mal güvenliğinin olmamasının ve dînî sebeplerin mecburî göçlerde etkili olduğu tespit edildi. Daha önce göç eden akrabaların telkininin, eğitim alma veya yeni bir hayat kurma isteğinin ise mecburî olmayan göçlerde etkili olduğu belirlendi. Romanda Balkan Savaşı, insanları göçe mecbur eden önemli bir etken olarak işlenmiştir. Bütün bu olumsuz durumlar barışın önemini bir kez daha ön plana çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Viran Dağlar, Necati Cumalı.

Abstract

Mankind has been forced to migrate for many reasons since ancient times. This phenomenon, which leaves no traces from people's memories easily, is reflected in the works of art. In writings was focused on about immigration in Necati Cumalı's Viran Dağlar novel, a refugee himself. As a result of the Balkan War which accompanied the novel, the life of Zülfikar Bey, a Macedonian tip lord, and the event of the migration, the main axis of the novel is the migration. The point that draws attention in novel, is that it is processed with migration, sociological and psychological dimensions. The article focuses on the reasons for the displacement of Macedonian Muslim peoples and the impact of migration on people. Besides political developments, the lack of security of life and property and religious reasons were found to be effective in forced migration. It was determined that indoctrination of immigrants who had previously migrated, and the desire to receive education or to establish a new life was effective in non-compulsory migrations. In the novel, the Balkan War was an important factor that forced people to migrate. All these negative situations once again highlight the importance of peace.

Keywords :Migration, Viran Dağlar, Necati Cumalı

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2