IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Türk Folklor Araştırma Tarihinde Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti ve Baha Said Bey’in Yeri
Title: The Place of National Education Society and Baha Said Bey in the Turkish Folklore Research History
Yazar(lar) : İsmail GÖRKEM
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10
Sayfa : 39-56Özet

Memleketimizde Türk folklor araştırmalarının tarihi ile ilgili olarak bugüne kadar pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen konunun ayrıntılarıyla ortaya konulamamış olduğu bilinen bir gerçektir. Bunda, geçmişe ait folklorla ilgili kaynakların azlığı veya yokluğu, kaynaklara ulaşma güçlükleri gibi hususlar önemli rol oynamış olsa gerektir. Bugün memleketimizde folklor konusunda ulaşılan noktanın ortaya konulması, geçmişte yapılan pek çok çalışmanın gün ışığına çıkarılmasıyla mümkün olacaktır. Bu makalede Türk folklor araştırmalarının tarihi açısından önemli olduğuna inandığımız Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti ve bu cemiyetin Anadolu’ya 6 Ağustos 1333’te (19 Ağustos 1917) düzenlediği derleme gezisi ile Baha Said Bey’in bu husustaki çalışmalarından söz edilecektir. Konunun tarihî bir zemine oturtulabilmesi için memleketimizdeki folklor araştırmalarının Tanzimat’ın ilânından gezinin düzenlendiği tarihe kadar olan kısmını kısaca gözden geçirmek faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti, Baha Said Bey, Türk Yurdu, Türkçülük hareketi, Türk folklor tarihi.

Abstract

Altough there are vast amount of studies has been carried out on the history of Turkish folklore researches , It is fairly known truth that the number of detailed studies on this subject are insufficient. This is because of rareness or absence or challenging conditions to reach the resources. Nowadays the level of folklore studies could be evaluated truly by means of former studies had revealed. In this study it has been asserted by the writer through collection travel carried out by Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti at August 19th, 1917 and the Baha Said Bey’s works which has significant importance about history of Turkish folklore research. In order to clearify historical background, It should be useful to make brief review the studies on folklore researches between the period of Tanzimat announcement to beginning of collection trip period.

Keywords :Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti, Baha Said Bey, Türk Yurdu, Turkish nationalism, History of Turkish folklore.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2