IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Bir Coğrafyanın Kaderi Arif Nihat Asya’dan Hasan Hüseyin Korkmazgil’e
Title: The Fate of a Geography Arif Nihat Asya to Hasan Huseyin Korkmazgil
Yazar(lar) : Hatem TÜRK
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10
Sayfa : 164-179Özet

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli özelliklerinden biri de sanatçıların zaman zaman ideolojik kamplaşmalar içinde olmasıdır. Dünyada 20. yüzyılın başından beri devam eden emperyalizmle komünizmin karşılıklı mücadelesi Türkiye’de de Cumhuriyet dönemiyle başlamıştır. Emperyalist devletler ve Rusya ile I. Dünya Savaşına giren Türkiye, Rusya’daki Bolşevik devrimiyle bir düşmanından kurtulduğu gibi aynı zamanda onunla kısmî de olsa müttefik olmuştur. Bunun Türk edebiyatına bir etkisi, 1929’dan sonra Nazım Hikmet’in görünmesidir. Sovyet sanat ve ideoloji anlayışını güçlü bir şekilde Türk edebiyatına getiren Nazım Hikmet, gerek devrindeki gerekse sonraki kuşakları etkilemiş ve Toplumcu Türk şiiri ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada ikinci kuşak toplumcu şairlerden Hasan Hüseyin Korkmazgil kısaca tanıtılacak ve onunla lisede öğretmeni olan Arif Nihat Asya’nın arasındaki siyasal duruş karşıtlığına rağmen hoca – öğrenci ilişkisinin baskın gelmesi işlenecektir. Anlayışları farklı da olsa Hasan Hüseyin Korkmazgil, edebî bir ortamda hocasıyla görüş farklılığına rağmen tartışmaya girmemiş ve sessizliği tercih etmiştir. Bu, ideolojik farklılığın her zaman tartışmaya neden olmayabileceğinin bir göstergesi bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Hasan Hüseyin Korkmazgil, Arif Nihat Asya, Toplumcu, Ülkücü.

Abstract

One important feature of Republican era (Modern) Turkish literature is its writers falling, from time to time, under various ideological camps. The friction between imperialism and communism that had dawned throughout most of the world during the first half of the twentieth century had also fallen suit in Turkey with the Republican era. A brief alliance had formed between Ottoman Turkey, which had entered into the First World War against both the Imperialist states, and the Bolsheviks, which too were “rescued” from Russia from the Tsarist enemy via the Bolshevik Revolution. One effect of this within Turkish literature can be seen through the poet Nazım Hikmet after 1929. Hikmet—who in peppering Turkish literature with a Soviet artistic and ideological flare—had produced socialist(ic) Turkish poetry which would both his own as well as successive generations to come. This paper will briefly introduce the second-generation socialist poet Hasan Hüsein Korkmazgil, as well as examine his close-knit relationship with his high school teacher Arif Nihat Asya despite the two having had very opposing political stances. Nevertheless, Korkmazgil chose not discuss politics with Asya in a literary setting, preferring to remain silent instead. What is important to infer here is that a difference in ideology does not always lead a war of words.

Keywords :Hasan Hüseyin Korkmazgil, Arif Nihat Asya, socialist, idealist.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2