IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: “Şiirimi Kedi Kaptı” Adlı Şiir Kitabında Çocuk Gerçekliği
Title: Child Reality in the Poetry Book Named "My Poem was Grabbed by A Cat”
Yazar(lar) : Olcay SALTIK
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10
Sayfa : 180-194Özet

Sanatın eğitsel işlevlerinden yararlanılabilmesi için, çocukların küçük yaşlardan başlayarak duygu ve düşünce dünyasının görsel ve dilsel iletilerle beslenmesi gerekir. Sanatçının okurla paylaşmak istediği duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı temel araç ve gereçler ise çocuk edebiyatı yapıtlarıdır. Çocuklara insan ve yaşam gerçeğini, dilin anlatım olanaklarını yetkin şekilde kullanarak sezdirme, tanıtma; anadilinin tüm inceliklerini duyumsatmada edebiyat yapıtları önemli bir rol üstlenir. Kuşkusuz bu ürünlerin başında da şiirler gelmektedir. Kısa, etkili ve yalın anlatımları, uyaklı yapıları, imgeleri, tasarım ve çağrışım boyutları ile şiirler; çocuklara Türkçenin özgün, içten anlatım yollarını örnekleyen eşsiz bir kaynaktır. Çocuğun şiirle iletişim kurabilmesi, dizelerde sözcüklerin oluşturduğu ses örüntülerin çocuğun ilgi ve gereksinimlerini de kuşatan bir anlayışla yapılandırılmasına, düş ve düşünce gücüyle yeniden biçimlendirilmesine bağlıdır. Bunun için de dilin anlatım olanaklarının çocuk gerçekliği ile kuşatılabilmesi gerekir. Bu çalışmada da Aytül Akal ve Mavisel Yener’in “Şiirimi Kedi Kaptı” adlı şiir kitabı çocuk gerçekliği açısından incelenecek şiirlerin çocuk gerçekliğine uygun olup olmadığı belirlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk Gerçekliği, Şiir, Şiirimi Kedi Kaptı, Aytül Akal, Mavisel Yener.

Abstract

To be able to benefit from the educative functions of art, children’s emotion and thought world should be fed with visual and aural messages, and the basic tools and equipments in which emotions and thoughts are shared are the children literature works that artists share with readers. Literature works play an important role on sensing every detail of mother language, introducing, and making children understand human and life reality by using language opportunities efficiently. Doubtlessly, poets are the leading of these works. With its short, effective, plain expression, rhyming structures, images, design and association aspect poets are peerless sources illustrating genuine, sincere expression ways of Turkish to children. Child’s communicating with the poet is tied up to the sound patterns which words form in the lines that he has an interest. For this reason, Language’s expression opportunities have to be surrounded by child reality. In this work, Aytül Akal and Mavisel Yener’s poet book called ‘Şiirimi Kedi Kaptı’ will be observed in terms of chil reality and tried to be studied if it is suitable for child’s reality or not.

Keywords :Child, Child Reality, Poet, Şiirimi Kedi Kaptı, Aytül Akal, Mavisel Yener.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2