IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Cezaevinde Yatan Mahkumlara Sunulan Psiko-Sosyal Destek Hizmetlerinin İncelenmesi
Title: Examining Of Psycho-social Support Services Offered To Prisoners
Yazar(lar) : Demet KARAKARTAL, Münevver YALÇINKAYA
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10
Sayfa : 207-222Özet

Bu çalışmada K.K.T.C Lefkoşa Merkezi Cezaevi örneği göz önüne alınarak cezaevinde yatan mahkûmlara sunulan psiko-sosyal hizmetlerin neler olduğunu değerlendirmek amaçlanmaktadır. Nitel veri toplama tekniği kullanılarak yürütülen bu araştırmada, araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile yarı yapılandırılmış ve açık uçlu sorulardan oluşan iki görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 yıllları arasında Lefkoşa Merkezi Cezaevinde farklı suçlardan, farklı yaşlardan, ağır ceza ve hafif ceza almış 50 hükümlü mahkûm ve bir sosyal hizmet uzmanı oluşturmaktadır. Görüşme sırasında mahkûmların ve sosyal hizmet uzmanının izni alınarak ve ses kayıt cihazı kullanılarak mahkûmların ve sosyal hizmet uzmanının verdikleri bilgiler kaydedilmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde, görüşme formunda yer alan sorular dikkate alınarak katılımcıların görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek amacı ile yer yer doğrudan alıntılar verilmiştir. Elde edilen verilere göre, hükümlülerin cezaevine ilk girdiklerinde, cezaevinde kaldıkları zaman diliminde, tahliye olmaya hazırlanırken ve tahliye olduktan sonra ki psiko-sosyal destek hizmetlerine ihtiyaçları olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Suç, cezaevi, mahkûm, psiko-sosyal destek hizmetleri.

Abstract

The aim of this study is to assess psycho-social services that are offered to convicts in prison by taking example of Nicosia Central Prison in North Cyprus. The working group of the research consists of 50 convicts from different punishment of crime for different ages and one social service expert in between 2014 and 2015 in Nicosia Central Prison. Data is collected by using two interview forms which have open ended and semi structured questions and also personal information that is developed by the research. The Information that is given by convicts and social services are recorded with the permission of the social service expert and convicts by using record device during the interview. At the end of the interview analysis direct quotes are given to reflect the ideas of participants impressively by taking into consideration the form of interview questions. According to obtained data, it is observed that convicts need psychosocial support services while preparing to be discharged and after being released during their stay in prison.

Keywords :Crime, prison, convict, psycho-social support services.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2