IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Reklamla İlgili Genel Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
Title: A Study On Determining The Attitudes Of Social Sciences Vocational School Students To Advertising
Yazar(lar) : Nural İmik TANYILDIZI, Ayşe Şebnem YOLCU
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10
Sayfa : 355-369Özet

Reklamların işletmelerin ürettikleri çeşitli mal ve hizmetleri hedef kitlelerine tanıtmak, açıklamak veya hedef kitleyi bilgilendirmek gibi birçok amacı vardır. Ticari ilişkilerin ilk kez başladığı günlerden beri reklam işletmelerin hedef kitlelerinin dikkatini çekmek için kullandıkları en etkili unsurlardandır. Etkili bir reklam marka bilinirliğini artırarak hedef kitleyi markaya doğru çekmektedir. Müşteride markaya karşı bir tutum oluşturabilmektedir. Bu nedenle reklama karşı hedef kitlenin genel tutumun belirlenmesi reklamın etkinliği açısından oldukça önemli bir konudur. Daha önce bu önemin farkına varan araştırmacılar çeşitli hedef kitlelerin reklama karşı tutumlarını birçok çalışmada ölçmeye çalışmışlardır. Bu çalışmada ise üniversitede öğrenim görürken reklam dersi almış ya da çeşitli derslerinde reklam konusunu işlemiş sosyal bilimler ön lisans öğrencilerinin reklama karşı genel tutumları ölçülmüştür. Çalışmada reklama yönelik genel tutum ölçeği kullanılmıştır. Genel tutum ölçeği ifadelerine ilk önce güvenirlik analizi yapılmış, daha sonra faktör analizi yapılarak bu ifadelerin kaç alt boyuta ayrıldıkları tespit edilmiştir. Verilerinin değerlendirilmesinde ve analizlerinde SPSS 21.0 programı kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Reklam, tutum, tüketici, meslek yüksek okulu.

Abstract

Advertimes have a number of purposes such as introducing, explaining and informing the target audience of the various goods and services they produce.Since the start of commercial relations for the first time, advertising is one of the most effective elements that businesses use to attract the attention of their target audience. An effective advertising increases brand awareness and draws the target audience towards the brand. The customer can create an attitude against the brand. Therefore, determining the general attitude of the target group against advertising is a very important issue for the effectiveness of advertising. Recognizing this importance before, researchers have tried to measure the attitudes of various target groups towards advertising in many studies. In this study, the general attitudes of the social science associate degree students towards advertising were measured. The general attitude scale for advertising was used in the study. General attitude scale expressions were first analyzed by reliability analysis and then factor analysis was performed to determine how many sub-dimensions these statements were divided into. SPSS 21.0 program was used in the evaluation and analysis of the data.

Keywords :Advertising, attitude, consumer, vocational school.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2