IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Bir Okul Dışı Öğrenme Ortamı: Sinop Çocuk Üniversitesi
Title: An Out-Of-School Learning Environment: Sinop Children's University
Yazar(lar) : Nurhan ÖZTÜRK, Esra BOZKURT ALTAN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:10
Sayfa : 370-381Özet

Bir okul dışı öğrenme ortamı olan çocuk üniversiteleri, geleceğimiz olan çocuklara keşfetme mutluluğu veren bir ortam sunarak, onlara bilim, sanat, spor etkinliklerini sevdirmek, etkinlik yapma sürecinde el becerilerini, zihinsel becerilerini geliştirmek, grup ile çalışma sorumluluğunu kazandırarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek, bilimsel iletişim ve sosyal iletişim becerileri kazandırmak, bilime ilgi oluşturarak öğrencilerin ilerdeki tercihlerine olumlu katkıda bulunmayı amaçlayan yapılanmalardır. Ülkemizde gün geçtikçe sayıları artan çocuk üniversiteleri benzer amaçlarla yapılanmakta ve çocuklara çeşitli programlarla etkili ortamlar sunmaktadır. Sinop Çocuk Üniversitesi’nde, çocukların üniversite ile tanışmaları ve okul dışı öğrenme ortamlarında keşfetmenin mutluluğunu yaşayacakları bir ortam sunarak, onlara bilim, sanat, spor etkinliklerini sevdirmek, eleştirel düşünme, analitik düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu çalışmada kurulduğu günden bu yana Sinop Çocuk Üniversitesi’nde ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirilen projeler, projelerin amaçları ve kısaca bulgularına değinilmiştir. Çocuk Üniversitelerinin hedefleri düşünüldüğünde Sinop Çocuk Üniversitesi’nin izlediği sürecin çocuk üniversitesi birimi kurmak ya da kurulu birimlerin faaliyet planının belirlemek isteyen yönetici/araştırmacılar için yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme ortamı, çocuk üniversitesi, Sinop çocuk üniversitesi.

Abstract

Children's University of an out-of-school learning environment offers an environment that allows children to discover happiness. In such an environment, it is aimed to develop science, art and sports activities, to develop hand skills, to develop mental skills, to gain responsibility for working with the group, to make learning fun, to provide scientific communication and social communication skills, to create interest in science and career awareness. In our country, children's universities have been established with similar purposes and offer different programs to children. Sinop Children's University offers an environment in which children will be able to meet with the university and experience the joy of discovering them in out-of-school learning environments. Here, it is aimed to make children love science, art and sport activities, contribute to their critical thinking, analytical thinking, creative thinking and problem solving skills. In this study, the projects for the secondary school students, the aims of the projects and their findings are discussed. Considering the goals of the Children's University, it is thought that the process followed by Sinop Children's University may be a guide for the managers/researchers who want to establish a children's university unit or determine the activity plan of the established units.

Keywords :Out-of-school learning environment, children's university, Sinop children's university

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2