IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Türk Mitolojisinde Ejderha
Title: Dragon In Turkish Mythology
Yazar(lar) : Harun DUMAN
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı)
Sayfa : 482 – 493Özet

Ejderha isminin kökeni Farsça: ‘‘Ajdahak veya Ajdaha’’ kelimelerinden türetilerek Türkçeye girmiştir. Ejderha kelimesinin İngilizce yazılışı: ‘‘Dragon’’ dur. Bu kelime Yunanca: ‘‘Drakon’’ kelimesinden türetilmiştir. Türkiye Türkçesindeki anlamı da ‘‘evren’’dir. Ejderhaya epik metinlerde ve sözlü aktarımın masal, efsane ve şarkı türlerinde rastlanılır. Ejderha, kanatlı, ağzından alevler çıkarabilme gücüne sahip ve uçabilen efsanevi bir varlıktır. Türk ve Çin inançlarında Ejderha, genellikle bereketin, bolluğun ve iyiliğin sembolü olarak görülür. Doğudan batıya gidildikçe ejderhanın nitelikleri değişir ve karamsarlık, kötülük ve kıtlığın sembolü olarak görülür. Türk mitolojisindeki ejderha motifinde ise Çin Mitolojisinin etkisi vardır. Suyun, ve yeniden doğuşun temsili sayılmıştır. Ejderha, Çin’de olduğu gibi Türk hayvan takviminde de yıl simgesi olarak yer almıştır. Devasa bir yılan olarak da resmedilen ejderha, Dede Korkut hikayelerinde, Oğuz Kağan Destanı'nda ve Türk toplumlarının inançlarında kendine yer edinmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk Mitolojisi, Asya İnançları, Ejderha,Yılan

Abstract

Origin of the name of the dragon derived from persian words; ''Ajdahak or Ajdaha. entered into Turkish language. Meaning of Ejderha in English words is ''Dragon. This word is derived from the Greek word ’Drakon''. Also in modern Turkish literature means the ''Evren''. The dragon is found in epic texts, knight novels, and verbal transmission, fairy tale, legend and song genres. The dragon is a mythical being, can fly with wings, capable of extracting flames from the mouth. Dragon in Asian beliefs, often seen as a symbol of abundance and goodness. The qualities of the dragon vary from east to west. İn the west, it is seen as a symbol of pessimism, evil and famine. The dragon figure in Turkish mythology has influenced Asian beliefs and it is considered a representative of water, abundance and rebirth. The dragon was also the symbol of the year in the Turkish animal calendar as in China. The dragon, also portrayed as a gigantic snake, has taken its place in the tales of Dede Korkut, in the Epic of Oguz Kagan, and in Turkish embroidery.

Keywords :: Turkish Mythology, Asian Beliefs, Dragon, Snake

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2