IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Mezopotamya’da İlk Rönesans III. Ur Devri (M.Ö.2112-2005)
Title: New Sumerian State
Yazar(lar) : Ferhat ÇİÇEK
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı)
Sayfa : 494 – 508Özet

Dünya kültür mirasına büyük katkılar sağlamış olan Sümer’ lerin siyasi ve kültürel yapısı Akad ve Guti saldırılarıyla büyük bir darbe almış, kültürel gelişim bir süre durmuştur. M.Ö.2112-2095 yılları arasında hüküm süren Sümer Hanedanı III. Ur Hanedanlığı ile birlikte Ur-Nammu liderliğinde her alanda Guti’lere karşı bir başkaldırı başlatılmış ve devletin her kademesinde bir canlanma olmuştur. Yüz yıllık III. Ur Hanedanlığı yönetiminde siyasi ve askeri iktidar gücünün sağlanması ülke içerisinde halkın mallarını gasp eden yağmacıları ülkeden çıkarılması, tüm ülkede zigguratların yeniden inşa edilmesi gibi yenilikler gerçekleştirilmiş ve Sümer kültürü yeniden parlak günlerine dönmüştür. Bundan dolayı bu döneme “Sümer Rönesans Devri” veya “Yeni Sümer Devleti” de denilmektedir.Mezopotamya’daki bu ilk Rönesans hareketinin birinci safhası Ur-Nammu Kanunları’ dır. Bu kanunlardan şimdiye kadar 57 tablet bulunmuş ancak 30 tanesi okunabilmiştir, bunun nedeni tabletlerin büyük oranda tahrip olmasıdır. Ur-Nammu’dan sonra yerine geçen oğlu Šulgi, Guri denilen bir ölçü birimi (hacim ölçüsü) ortaya koymuş: Takvim konusunda da yenilikler yapmıştır. Ur-Nammu ve Šulgi zamanında tapınak okulları açılmış, okullarda matematik, astronomi, edebiyat ve daha birçok alanda eğitim verilmiştir. Šulgi’nin torunu Šu-Sin zamanında ülkenin kuzey batısından gelen Amurru göçlerini engellemek için "Amurru Duvarı” denilen bir duvar inşa edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mezopotamya, yeni sümer, III. ur hanedanlığı.

Abstract

The political and cultural situation of the Sumerians, who made great contributions to the world cultural heritage, has received a great blow with the attacks of Akads and Gutiar on and the cultural development stopped for a while. With the Sumerian III. Ur dynasty, which reigned between 2112-2095 BC., Ur-Nammu led a revolt against the Guti in every field and there was a revival in all levels of the state. Innovations took place in the management of the hundred-year-old III. Ur dynasty, removal of the yagmaists who seized the property of the people within thecountry and the reconstruction of ziggurats throughout the country and the Sumerian culture returned to its bright days. Hence, this period is called the Sumerian Renaissance Era or the New Sumerian State.The first phase of this first Renaissance movement in Mesopotamia is the Ur-Nammu Laws. 57 of these laws have been found so far, but 30 of them have been identified. After Ur-Nammu, his son Sulgi introduced a unit of measurement called Guri (volume measure) and made some innovations about the calendar.

Keywords :Mesopotamia, new sumerians, III. ur dynasty, renaissance

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2