IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kraliçelerin Yönetimdeki Rolü (M.Ö. 1975-1725)
Title: The Role Of The Queens In Government In The Age Of The Assyrıan Trade Colonıes (1975-1725 BC)
Yazar(lar) : Şerife KOÇYİĞİT
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı)
Sayfa : 525 – 534Özet

Geçmişten günümüze kadar olan süreçte devlet yönetiminde pek çok kraliçe ismi ön plana çıkmıştır. Anadolu coğrafyası üzerinde ise kadınlara verilen değer sosyal statünün yanında siyasi ve idari anlamda da kraliçeler vasıtası ile bir değer kazanmıştır. Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda “Rubātum” adı verilen kraliçeler devlet yönetiminde kralın (Rubāum) yanında eşit konumda yer almış ve söz sahibi olmuştur. Eski Anadolu’da kadınerkek eşitliği tam bir görünüm kazanırken, kraliçeler gerek devlet yönetiminde gerekse ticari hayatta oldukça önemli roller üstlenmişlerdir. Elde edilen kaynaklar neticesinde Eski Anadolu üzerindeki pek çok şehirde kraliçe ismine rastlanmıştır. Aynı zamanda kraliçelerin sadece idari ve ticari hayatta değil, hukuki nitelik taşıyan önemli olaylarda da yer aldıkları arkeolojik bulgular sonucunda ortaya çıkmıştır. Asur Ticaret Kolonileri Çağı’ndaki kraliçeler Hatti ve Hurri kültürünün izlerini yaşatırken, Hitit devrindeki kraliçelere de örnek bir zemin meydana getirmişlerdir

Anahtar Kelimeler: Kraliçe, Anadolu, Asur, Yönetim, Ticaret.

Abstract

In the period which covers the time course between the past and our present day, a lot of queens have come up to be mentioned in state government. As for in the Anatolian geography, the appreciation given to women has improved by favour of the queens in the areas concerning political and governmental circles alongside with the social status of women. In the Age of the Assyrian Trade Colonies, the queens who were called “Rubātum” took their place in state government equally alongside the king (Rubāum), and they had their voices. When the sexual equality of women and men was reaching its full appearance in the Ancient Anatolia, the queens played their important roles in both state government and “business life”. From the results of the research findings gathered, the names of the queens have been encountered in most of the cities in the Ancient Anatolia. At the same time, it has been found out after archaeological research that the queens took their place not only in the governmental and commercial circles, but also in important events with legal characteristics. While the queens in the Age of the Assyrian Trade Colonies were sustaining the traces of the Hattian and the Hurrian cultures, they also created an exemplary ground for the queens of the Hittite era.

Keywords :Queen, Anatolia, Assyrian, Government, Trade.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2