IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçen Çerkez ve Çeçenlerin Göç Hikâyeleri
Title: Migration Stories and Lamentations of Circassians and Chechens Migrating from Caucasus to Anatolia Sure WORK
Yazar(lar) : Emine ESER
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı)
Sayfa : 591 – 606Özet

Kafkasya coğrafyasının bugünkü durumuna bakılacak olursa bu bölgede birçok halk yaşamaktadır. Bunlar bizzat Rusların yaptığı sınıflandırma ile yerli ve yabancı olmak üzere iki kısma ayrılır. Kafkasya’nın asıl yerlileri; Çerkezler, Gürcüler, Dağıstanlılar, Çeçenler, Kuşhanlar (As etinler) ve bir dereceye kadar Ermenilerdir. Kafkasya coğrafyasındaki yabancı kesim, yani sonradan bu coğrafyaya gelip yerleşmiş olanları ise; Türkler, Ruslar, Acemler, Almanlar, Yahudiler vb. halklar oluşturmaktadır. Bugün Kafkasya’nın yerli halklarından olan Çerkez ve Çeçenlerden 21 Mayıs 1864 tarihinde sürgünden dolayı Anadolu’nun Yozgat ve Kayseri bölgesinde yerleşmiş olanları bulunmaktadır. Bu sürgün, Çerkez ve Çeçen halklarının kara günüdür. Bu çalışmada sürgün sırasında yaşanılan tüm hikâyeler, ağıtlar incelenmiştir. Bu amaçla Yozgat ve Kayseri’deki Çerkez ve Çeçen kökenli yakın köyden akraba ve farklı kişilerle röportaj yapılmıştır. Göç hikâyeleri ve ağıt derlemelerinde Yozgat’ın Çeçen köyü ve Kayseri’nin merkezi esas alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çerkez, Çeçen, Kafkas, Hikâye, Ağıt.

Abstract

If we look at the present situation of the Caucasus geography, many people live. These are divided into two parts as domestic and foreign by the Russian ones themselves. The native natives of the Caucasus; Circassians, Georgians, Dagestanians, Chechens, Pasha (As flesh) and to some extent Armenians. The foreign part of the Caucasus geography, that is, then settled in this geography; Tatars Turks, Russians, Acemler, Germans, Jews etc. peoples. Today, the people of the Caucasus, Circassians and Chechens, 21 May 1864 due to the exile in Anatolia, Yozgat and Kayseri are settled in the region. This exile is the dark day of the Circassian and Chechen people. In this study, all the stories and lamentations experienced during exile will be examined. For this purpose, an interview will be conducted with relatives and different people from the nearby village of Yozgat and Chechen origin in Kayseri. Migration stories and lamentations will be the center of Yozgat's Chechen village and the center of Kayseri.

Keywords : Circassian, Chechen, Caucasian, Story, Lament

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2