IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Mihrî Hatun ve Anne Bronte'ye Ait Dua Şiirlerini Kültürel Açıdan Bir Karşılaştırma Denemesi
Title: An Attempt to Comparative Analysis of Prayer Poems by Mihrî Hatun and Anne Bronte According to Their Culture
Yazar(lar) : Ahmet KARAYONCA
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı)
Sayfa : 717 – 727Özet

15. yüzyıl Osmanlı kadın şairlerinden Mihrî Hatun’un Dîvan adlı eserinde bulunan Şi’r in’Mahal adlı Dua şiiri ve yine aynı divanda yer alan Münacaat’tan bir kısmı ile 19. Yüzyıl İngiliz kadın şair ve romancılarından Anne Bronte’nin “A Prayer” ve “The Doubter’s Prayer” adlı dua şiirleri ortak temaya sahip şiirlerdir. Bu şiirler ve şairler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak amacıyla kaleme alınan bu çalışmada öncelikle iki şair hakkında ve yaşadıkları döneme dair bilgiler verilip daha sonra şairlerin dua temalı şiirleri kültürel açıdan karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Mihrî Hatun dua şiirinde genel olarak günahını itiraf edip affını Allah’u Teala’dan talep etmektedir. Anne Bronte ise günahını itiraf edip affını rabbinden isteyip ayrıca imanının zayıf olduğunu ve güçlendirmesini de talep etmektedir. Sonuç olarak şairlerin kendi dini inançlarına dair aldıkları eğitimi şiirlerine yansıttıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Dua, günah, af, pişmanlık, tevbe.

Abstract

Mihrî Hatun was a 15th century Ottoman female poet. She prepared a Dîvan. At the end of the Dîvan there is a prayer section. It contains several poems. Mihrî’s Şi’r in’Mahal and some parts of the Münacaat have te same theme with Anne Bronte’s (19th century British poet and novelist) “A Prayer” and “The Doubter’s Prayer” poems. The goal of this study is to compare and contrast these two artists and their works which are about prayer. This study will focus on Anne Bronte and Mihrî Hatun in terms of their life, time and works and to compare and contrast two prayers according to their culture. While Mihri asks for forgiveness of Allah, Anne does not only asks for forgiveness of God but also wants to a strong faith. Both of them praise the God with same words and both ask for God’s pardon. They Show their own religious education in their works.

Keywords : Sin, forgiveness, doubt, faith.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2