IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Fatma Aliye’nin “Muhadarat” ve Jane Austen’in “Mansfield Park” Romanlarında Kadın ve Erkek İlişkileri
Title: Male and Female Relations in “Muhadarat” by Fatma Aliye and “Mansfield Park” by Jane Austen
Yazar(lar) : Ahmet KARAYONCA
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı)
Sayfa : 810 – 822Özet

Bu makalede, Fatma Aliye Hanım’ın Muhadarat’ı ve Jane Austen’in Mansfield Park’ı kadın ve erkek ilişkileri bağlamında karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. On dokuzuncu yüzyıldan günümüze ayna tutan ve ahlaki değerlere önem veren Fatma Aliye Hanım ve Jane Austen didaktik romanlar yazarak topluma mesajlar vermeye çalışmışlardır. 1891 yılında Muhadarat adlı romanını kaleme alan Fatma Aliye Hanım, Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı olması sebebiyle Osmanlı konak hayatını çok iyi bilmektedir. Fatma Aliye Hanım Muhadarat’ta, konaklarda yaşayan kişilerin sosyal konumlarını ve ilişkilerini gerçekçi bir şekilde sergilemektedir. Jane Austen ise 19. Yüzyılın başında amiral kardeşinin yanında üst-orta sınıf İngiliz sosyal hayatını iyi tanımış ve Mansfield Park romanında bunu anlatmıştır. Bu çalışmanın amacı bir kadın yazar olarak Fatma Aliye Hanım ve Jane Austen’ın yaşadıkları toplumdaki tecrübe ettikleri olaylardan yola çıkarak ortaya koydukları Muhadarat ve Mansfield Park romanlarını kadın ve erkek ilişkileri açısından inceleyip bu ilişkiler üzerinden yazarların vermek istedikleri mesajları incelemektir. Sonuç olarak yazarların eserlerindeki karakterlerin kendilerinde bulunan üstün vasıflarla diğer bireyleri otorite altına almaya çalıştıkları görülmüştür. Bu erkek ya da kadın olmak, evlilik, varlıklı olmak ile gerçekleşse de yazarlar kadınların eğitim ve azimle başarıya ulaşacaklarını göstermişlerdir. Ayrıca her iki eserde de iyiler mükafatlandırılmış ve kötüler cezalandırılmışlardır. Bu konuda yazarlar ortak görüşe sahiptir. Farklılıklara bakıldığında ise Jane Austen aşksız evliliğe karşıdır ama Fatma Aliye Hanım evlilik sonrası bile insanın eşini sevebileceğini savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Evlilik, sevgi, güç, kadın, erkek

Abstract

In this article, Fatma Aliye Hanım's Muhadarat and Jane Austen's Mansfield Park have been examined comparatively in the context of male and female relations. Fatma Aliye Hanım and Jane Austen tried to give messages to the society by writing didactic novels. Fatma Aliye Hanım, who wrote her novel Muhadarat in 1891, knows the Ottoman mansion life very well since she is the daughter of Ahmet Cevdet Pasha. Fatma Aliye depicts the social positions and relationships of the people who are living in the mansions in Muhadarat. Jane Austen, along with her admiral brother at the beginning of the 19th century, was well acquainted with the uppermiddle-class English social life and described it in Mansfield Park. The aim of this study is to examine the Muhadarat and Mansfield Park novels based on Fatma Aliye and Jane Austen’s experiences in the society they live in, in terms of male and female relationships and to examine the messages that the authors wish to give through these relationships. As a result, the characters in these works try to put the other individuals under authority with their superior qualifications. Although this can be done by being a man or woman, marriage, being wealthy, the authors have shown that women will succeed with education and perseverance. In addition, in both works the good ones were rewarded and the bad ones were punished. The authors agree on this matter. When it comes to differences, Jane Austen is against the marriage without love, but Fatma Aliye Hanım suggests that even after marriage, woman can love her husband

Keywords :Love, marriage, power, women, men

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2