IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Bir Alt Kültür Olarak Kayseri’deki Motorcular
Title: Motorists in Kayseri as a Subculture
Yazar(lar) : Merve ÖZTAŞ, Gökhan AKYÜREK, Kübra Nur KAYMAKÇI, Rabia Aycan ALTINIŞIK
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:5 Sayı/Issue:11 (Özel Sayı)
Sayfa : 846 – 867Özet

Bu çalışmada bir alt kültür olan motorcuların Kayseri örneği üzerinden yaşam tarzlarını ve bu doğrultudaki etkileşimlerini ele alarak motorcuların dünyasına temas etmek amaçlanmıştır. Motorcuların toplum içerisinde nasıl bir kimliğe sahip oldukları, yaşam tarzlarının nasıl olduğu, kendi çevreleri ve diğer gruplarla olan ilişkilerini nasıl yürüttükleri, kendi grupları içindeki düzenin nasıl olduğu, grup içerisinde hiyerarşinin nasıl oluştuğu, motora yükledikleri anlamı ve bunu ne üzerine kurdukları, aidiyet duygularının nasıl oluştuğu, ekonomik ve sosyokültürel açıdan farklılıklarının ve benzerliklerinin neler olduğu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu anlamda motorcuların, gerek bireysel gerekse grup içerisindeki iletişim ve etkileşimlerin nasıl olduğu, grup içindeki kurallarının neler olduğu, motosiklet üzerinden hayatlarının nasıl şekillendiği ve motorun benliklerinin oluşumuna etkisi, trafikte diğer araçlar ve sürücülerle etkileşimlerinin ve farklılıklarının neler olduğu, derinlemesine sohbet ve gözlem yoluyla anlamaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alt Kültür, Kimlik, Yaşam Tarzı, Motorcular, Hiyerarşi.

Abstract

In this study a sub-culture of the motorcycles from Kayseri addressing lifestyles and interactions in this direction to the world of motorcycles intended to contact. What kind of identity the motorcycles have in the society, how they lifestyles are, how they conduct their relations with their own environment and other groups, how is the scheme within their own groups, whether there is a hierarchy in the group, what they mean to the engine and what they build on it, how the formation of a sense of belonging, socio-economic point of whether their differences and similarities is the basis of our work. In this sense, how communication and interactions within individual and group are what are the rules within the group, how it shaped their lives on motorcycle engines and its influence on the formation of the self, interactions with other vehicles and drivers in traffic and the diversity of what happened, it has been studied in-depth understanding through conversation and observation.

Keywords :Subculture, Identity, Lifestyle, Motorcycles, Hierarchy.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2